11419.htm

CÍMSZÓ: Felekezetenkívüliség

SZÓCIKK: Felekezetenkívüliség, az az állapot, mikor valakinek nincsen vallása. Ilyen helyzetbe való lépését természetszerűleg nem az egyházi, hanem a polgári hatóságnál köteles bejelenteni. Nyilvántartása is a polgári hatóságra tartozik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1419. címszó a lexikon => 270. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11419.htm

CÍMSZÓ: Felekezetenkívüliség

SZÓCIKK: Felekezetenkívüliség, az az állapot, mikor valakinek nincsen vallása. Ilyen helyzetbe való lépését természetszerűleg nem az egyházi, hanem a polgári hatóságnál köteles bejelenteni. Nyilvántartása is a polgári hatóságra tartozik.

11419.ht

CÍMSZÓ Felekezetenkívülisé

SZÓCIKK Felekezetenkívüliség a a állapot miko valakine nincse vallása Ilye helyzetb val lépésé természetszerűle ne a egyházi hane polgár hatóságná kötele bejelenteni Nyilvántartás i polgár hatóságr tartozik

11419.h

CÍMSZ Felekezetenkívülis

SZÓCIK Felekezetenkívülisé állapo mik valakin nincs vallás Ily helyzet va lépés természetszerűl n egyház han polgá hatóságn kötel bejelenten Nyilvántartá polgá hatóság tartozi

11419.

CÍMS Felekezetenkívüli

SZÓCI Felekezetenkívülis állap mi valaki ninc vallá Il helyze v lépé természetszerű egyhá ha polg hatóság köte bejelente Nyilvántart polg hatósá tartoz

11419

CÍM Felekezetenkívül

SZÓC Felekezetenkívüli álla m valak nin vall I helyz lép természetszer egyh h pol hatósá köt bejelent Nyilvántar pol hatós tarto

1141

CÍ Felekezetenkívü

SZÓ Felekezetenkívül áll vala ni val hely lé természetsze egy po hatós kö bejelen Nyilvánta po ható tart