11422.htm

CÍMSZÓ: Feleki

SZEMÉLYNÉV: Feleki Mór

SZÓCIKK: "2.  F. Mór, orvos, szül. Sárospatakon 1834. Mint 14 éves gyermek részt vett a magyar szabadságharcban a Pálkövy tanár által alakított gerillacsapatban. Az olasz-francia háborúban (1859) tábori orvos volt. Sok tanulmánya jelent meg a szaksajtóban. Önálló művei: Emlékirat a magyar zsidók egyenjogúsítása ügyében (Budapest 1868); Az élet és egészség rendszere (Beregszász 1879); A pálinka ital kártékony hatása (1883)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1422. címszó a lexikon => 270. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11422.htm

CÍMSZÓ: Feleki

SZEMÉLYNÉV: Feleki Mór

SZÓCIKK: 2. F. Mór, orvos, szül. Sárospatakon 1834. Mint 14 éves gyermek részt vett a magyar szabadságharcban a Pálkövy tanár által alakított gerillacsapatban. Az olasz-francia háborúban 1859 tábori orvos volt. Sok tanulmánya jelent meg a szaksajtóban. Önálló művei: Emlékirat a magyar zsidók egyenjogúsítása ügyében Budapest 1868 ; Az élet és egészség rendszere Beregszász 1879 ; A pálinka ital kártékony hatása 1883

11422.ht

CÍMSZÓ Felek

SZEMÉLYNÉV Felek Mó

SZÓCIKK 2 F Mór orvos szül Sárospatako 1834 Min 1 éve gyerme rész vet magya szabadságharcba Pálköv taná álta alakítot gerillacsapatban A olasz-franci háborúba 185 tábor orvo volt So tanulmány jelen me szaksajtóban Önáll művei Emlékira magya zsidó egyenjogúsítás ügyébe Budapes 186 A éle é egészsé rendszer Beregszás 187 pálink ita kártékon hatás 188

11422.h

CÍMSZ Fele

SZEMÉLYNÉ Fele M

SZÓCIK Mó orvo szü Sárospatak 183 Mi év gyerm rés ve magy szabadságharcb Pálkö tan ált alakíto gerillacsapatba olasz-franc háborúb 18 tábo orv vol S tanulmán jele m szaksajtóba Önál műve Emlékir magy zsid egyenjogúsítá ügyéb Budape 18 él egészs rendsze Beregszá 18 pálin it kártéko hatá 18

11422.

CÍMS Fel

SZEMÉLYN Fel

SZÓCI M orv sz Sárospata 18 M é gyer ré v mag szabadságharc Pálk ta ál alakít gerillacsapatb olasz-fran háború 1 táb or vo tanulmá jel szaksajtób Öná műv Emléki mag zsi egyenjogúsít ügyé Budap 1 é egész rendsz Beregsz 1 páli i kárték hat 1

11422

CÍM Fe

SZEMÉLY Fe

SZÓC or s Sárospat 1 gye r ma szabadsághar Pál t á alakí gerillacsapat olasz-fra hábor tá o v tanulm je szaksajtó Ön mű Emlék ma zs egyenjogúsí ügy Buda egés rends Beregs pál kárté ha

1142

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ o Sárospa gy m szabadságha Pá alak gerillacsapa olasz-fr hábo t tanul j szaksajt Ö m Emlé m z egyenjogús üg Bud egé rend Bereg pá kárt h