11423.htm

CÍMSZÓ: Feleki

SZEMÉLYNÉV: Feleki Sándor

SZÓCIKK: "3.   F. Sándor, orvos, szül. Lovasberényben 1865 okt. 31. Budapesten tanult s u. o. 1910. tisztiorvos lett. Irodalmilag főleg közegészségüggyel foglalkozott. E tárgyú munkája: Budapest egészségügye érdekében alkotott rendeletek és határozatok (3. k. 1904-9)., Szépirodalmi munkái: Vándorfelhők (1898); Árnyak és sugarak (1904); Az én mezőm (1912). Műfordításai: Lenau versei és Német balladák (Magy. kvtár)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1423. címszó a lexikon => 270. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11423.htm

CÍMSZÓ: Feleki

SZEMÉLYNÉV: Feleki Sándor

SZÓCIKK: 3. F. Sándor, orvos, szül. Lovasberényben 1865 okt. 31. Budapesten tanult s u. o. 1910. tisztiorvos lett. Irodalmilag főleg közegészségüggyel foglalkozott. E tárgyú munkája: Budapest egészségügye érdekében alkotott rendeletek és határozatok 3. k. 1904-9 ., Szépirodalmi munkái: Vándorfelhők 1898 ; Árnyak és sugarak 1904 ; Az én mezőm 1912 . Műfordításai: Lenau versei és Német balladák Magy. kvtár .

11423.ht

CÍMSZÓ Felek

SZEMÉLYNÉV Felek Sándo

SZÓCIKK 3 F Sándor orvos szül Lovasberénybe 186 okt 31 Budapeste tanul u o 1910 tisztiorvo lett Irodalmila főle közegészségüggye foglalkozott tárgy munkája Budapes egészségügy érdekébe alkotot rendelete é határozato 3 k 1904- . Szépirodalm munkái Vándorfelhő 189 Árnya é sugara 190 A é mező 191 Műfordításai Lena verse é Néme balladá Magy kvtá

11423.h

CÍMSZ Fele

SZEMÉLYNÉ Fele Sánd

SZÓCIK Sándo orvo szü Lovasberényb 18 ok 3 Budapest tanu 191 tisztiorv let Irodalmil fől közegészségüggy foglalkozot tárg munkáj Budape egészségüg érdekéb alkoto rendelet határozat 1904 Szépirodal munká Vándorfelh 18 Árny sugar 19 mez 19 Műfordítása Len vers Ném ballad Mag kvt

11423.

CÍMS Fel

SZEMÉLYN Fel Sán

SZÓCI Sánd orv sz Lovasberény 1 o Budapes tan 19 tisztior le Irodalmi fő közegészségügg foglalkozo tár munká Budap egészségü érdeké alkot rendele határoza 190 Szépiroda munk Vándorfel 1 Árn suga 1 me 1 Műfordítás Le ver Né balla Ma kv

11423

CÍM Fe

SZEMÉLY Fe Sá

SZÓC Sán or s Lovasberén Budape ta 1 tisztio l Irodalm f közegészségüg foglalkoz tá munk Buda egészség érdek alko rendel határoz 19 Szépirod mun Vándorfe Ár sug m Műfordítá L ve N ball M k

1142

CÍ F

SZEMÉL F S

SZÓ Sá o Lovasberé Budap t tiszti Irodal közegészségü foglalko t mun Bud egészsé érde alk rende határo 1 Szépiro mu Vándorf Á su Műfordít v bal