11424.htm

CÍMSZÓ: Feleky

SZEMÉLYNÉV: Feleky Géza

SZÓCIKK: "Feleky, 1. Géza (magyarfeleki) író, F. Hugó fia, szül. Budapesten 1890 nov. 4. Egyetemi tanulmányait u. o. és Berlinben végezte. Eleinte a Nyugatba írt művészettörténeti cikkeket, majd a Pesti Napló és Világ munkatársa s ez utóbbi lapnak 1920-26. szerkesztője volt. Önállóan megjelent értekezései: Tanulmányok (1912); Szinnyei Merse Pál (1912); Képek, könyvek, évek (1912); India és a világháború (1915); Észak-Amerika benépesülése (1917)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1424. címszó a lexikon => 270. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11424.htm

CÍMSZÓ: Feleky

SZEMÉLYNÉV: Feleky Géza

SZÓCIKK: Feleky, 1. Géza magyarfeleki író, F. Hugó fia, szül. Budapesten 1890 nov. 4. Egyetemi tanulmányait u. o. és Berlinben végezte. Eleinte a Nyugatba írt művészettörténeti cikkeket, majd a Pesti Napló és Világ munkatársa s ez utóbbi lapnak 1920-26. szerkesztője volt. Önállóan megjelent értekezései: Tanulmányok 1912 ; Szinnyei Merse Pál 1912 ; Képek, könyvek, évek 1912 ; India és a világháború 1915 ; Észak-Amerika benépesülése 1917 .

11424.ht

CÍMSZÓ Felek

SZEMÉLYNÉV Felek Géz

SZÓCIKK Feleky 1 Géz magyarfelek író F Hug fia szül Budapeste 189 nov 4 Egyetem tanulmányai u o é Berlinbe végezte Eleint Nyugatb ír művészettörténet cikkeket maj Pest Napl é Vilá munkatárs e utóbb lapna 1920-26 szerkesztőj volt Önállóa megjelen értekezései Tanulmányo 191 Szinnye Mers Pá 191 Képek könyvek éve 191 Indi é világhábor 191 Észak-Amerik benépesülés 191

11424.h

CÍMSZ Fele

SZEMÉLYNÉ Fele Gé

SZÓCIK Felek Gé magyarfele ír Hu fi szü Budapest 18 no Egyete tanulmánya Berlinb végezt Elein Nyugat í művészettörténe cikkeke ma Pes Nap Vil munkatár utób lapn 1920-2 szerkesztő vol Önálló megjele értekezése Tanulmány 19 Szinny Mer P 19 Képe könyve év 19 Ind világhábo 19 Észak-Ameri benépesülé 19

11424.

CÍMS Fel

SZEMÉLYN Fel G

SZÓCI Fele G magyarfel í H f sz Budapes 1 n Egyet tanulmány Berlin végez Elei Nyuga művészettörtén cikkek m Pe Na Vi munkatá utó lap 1920- szerkeszt vo Önáll megjel értekezés Tanulmán 1 Szinn Me 1 Kép könyv é 1 In világháb 1 Észak-Amer benépesül 1

11424

CÍM Fe

SZEMÉLY Fe

SZÓC Fel magyarfe s Budape Egye tanulmán Berli vége Ele Nyug művészettörté cikke P N V munkat ut la 1920 szerkesz v Önál megje értekezé Tanulmá Szin M Ké köny I világhá Észak-Ame benépesü

1142

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ Fe magyarf Budap Egy tanulmá Berl vég El Nyu művészettört cikk munka u l 192 szerkes Öná megj értekez Tanulm Szi K kön világh Észak-Am benépes