11425.htm

CÍMSZÓ: Feleky

SZEMÉLYNÉV: Feleky Hugó

SZÓCIKK: "2. F. Hugó (magyarfeleki), orvostanár, szül. Lovasberényben 1861. A budapesti egyetemen tanult és 1898. u. o. az urológiából magántanári képesítést nyert, majd a Poliklinika urológiai osztályának lett a főorvosa. Az ő kezdeményezésére létesült a Teleia egyesület, melynek szintén főorvosa. 1903-ban az Orvosszövetség urológiai szakosztályának elnöke, 1905. az Orsz. Közegészségi Tanács rk. tagja lett, 1910. pedig nemességet kapott. Nagyobb munkái: Az ivar- és húgyszervek blenorrheás megbetegedései (2. k. 1890); Klinik der Blasenkrankheiten{l896); A gonorrheás húqycső gyulladás abortiv orvoslásáról (1912); A húgycső betegségeinek mikroszkopiai kórjelzése és orvoslása (1917)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1425. címszó a lexikon => 270. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11425.htm

CÍMSZÓ: Feleky

SZEMÉLYNÉV: Feleky Hugó

SZÓCIKK: 2. F. Hugó magyarfeleki , orvostanár, szül. Lovasberényben 1861. A budapesti egyetemen tanult és 1898. u. o. az urológiából magántanári képesítést nyert, majd a Poliklinika urológiai osztályának lett a főorvosa. Az ő kezdeményezésére létesült a Teleia egyesület, melynek szintén főorvosa. 1903-ban az Orvosszövetség urológiai szakosztályának elnöke, 1905. az Orsz. Közegészségi Tanács rk. tagja lett, 1910. pedig nemességet kapott. Nagyobb munkái: Az ivar- és húgyszervek blenorrheás megbetegedései 2. k. 1890 ; Klinik der Blasenkrankheiten{l896 ; A gonorrheás húqycső gyulladás abortiv orvoslásáról 1912 ; A húgycső betegségeinek mikroszkopiai kórjelzése és orvoslása 1917 .

11425.ht

CÍMSZÓ Felek

SZEMÉLYNÉV Felek Hug

SZÓCIKK 2 F Hug magyarfelek orvostanár szül Lovasberénybe 1861 budapest egyeteme tanul é 1898 u o a urológiábó magántanár képesítés nyert maj Poliklinik urológia osztályána let főorvosa A kezdeményezésér létesül Telei egyesület melyne szinté főorvosa 1903-ba a Orvosszövetsé urológia szakosztályána elnöke 1905 a Orsz Közegészség Tanác rk tagj lett 1910 pedi nemessége kapott Nagyob munkái A ivar é húgyszerve blenorrheá megbetegedése 2 k 189 Klini de Blasenkrankheiten{l89 gonorrheá húqycs gyulladá aborti orvoslásáró 191 húgycs betegségeine mikroszkopia kórjelzés é orvoslás 191

11425.h

CÍMSZ Fele

SZEMÉLYNÉ Fele Hu

SZÓCIK Hu magyarfele orvostaná szü Lovasberényb 186 budapes egyetem tanu 189 urológiáb magántaná képesíté nyer ma Poliklini urológi osztályán le főorvos kezdeményezésé létesü Tele egyesüle melyn szint főorvos 1903-b Orvosszövets urológi szakosztályán elnök 190 Ors Közegészsé Taná r tag let 191 ped nemesség kapot Nagyo munká iva húgyszerv blenorrhe megbetegedés 18 Klin d Blasenkrankheiten{l8 gonorrhe húqyc gyullad abort orvoslásár 19 húgyc betegségein mikroszkopi kórjelzé orvoslá 19

11425.

CÍMS Fel

SZEMÉLYN Fel H

SZÓCI H magyarfel orvostan sz Lovasberény 18 budape egyete tan 18 urológiá magántan képesít nye m Poliklin urológ osztályá l főorvo kezdeményezés létes Tel egyesül mely szin főorvo 1903- Orvosszövet urológ szakosztályá elnö 19 Or Közegészs Tan ta le 19 pe nemessé kapo Nagy munk iv húgyszer blenorrh megbetegedé 1 Kli Blasenkrankheiten{l gonorrh húqy gyulla abor orvoslásá 1 húgy betegségei mikroszkop kórjelz orvosl 1

11425

CÍM Fe

SZEMÉLY Fe

SZÓC magyarfe orvosta s Lovasberén 1 budap egyet ta 1 urológi magánta képesí ny Polikli uroló osztály főorv kezdeményezé léte Te egyesü mel szi főorv 1903 Orvosszöve uroló szakosztály eln 1 O Közegész Ta t l 1 p nemess kap Nag mun i húgysze blenorr megbeteged Kl Blasenkrankheiten{ gonorr húq gyull abo orvoslás húg betegsége mikroszko kórjel orvos

1142

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ magyarf orvost Lovasberé buda egye t urológ magánt képes n Polikl urol osztál főor kezdeményez lét T egyes me sz főor 190 Orvosszöv urol szakosztál el Közegés T nemes ka Na mu húgysz blenor megbetege K Blasenkrankheiten gonor hú gyul ab orvoslá hú betegség mikroszk kórje orvo