11429.htm

CÍMSZÓ: Fellner

SZEMÉLYNÉV: Fellner Dénes Pál

SZÓCIKK: F. Dénes Pál, író és filmgyáros, szül. Budapesten 1888., megh. Berlinben 1928. Egyetemi tanulmányai után a Pester Lloyd munkatársa lett, majd berlini lapoknak dolgozott 1916-ban megírta Eötvös József Karthauzi c. regényének filmszcenáriumát, A háború után ismét Berlinben telepedett le, mint filmdramaturg és 1926. megalapította Somló Józseffel (l. o.) a Feilner és Somló berlini filmgyári céget.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1429. címszó a lexikon => 271. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11429.htm

CÍMSZÓ: Fellner

SZEMÉLYNÉV: Fellner Dénes Pál

SZÓCIKK: F. Dénes Pál, író és filmgyáros, szül. Budapesten 1888., megh. Berlinben 1928. Egyetemi tanulmányai után a Pester Lloyd munkatársa lett, majd berlini lapoknak dolgozott 1916-ban megírta Eötvös József Karthauzi c. regényének filmszcenáriumát, A háború után ismét Berlinben telepedett le, mint filmdramaturg és 1926. megalapította Somló Józseffel l. o. a Feilner és Somló berlini filmgyári céget.

11429.ht

CÍMSZÓ Fellne

SZEMÉLYNÉV Fellne Déne Pá

SZÓCIKK F Déne Pál ír é filmgyáros szül Budapeste 1888. megh Berlinbe 1928 Egyetem tanulmánya utá Peste Lloy munkatárs lett maj berlin lapokna dolgozot 1916-ba megírt Eötvö Józse Karthauz c regényéne filmszcenáriumát hábor utá ismé Berlinbe telepedet le min filmdramatur é 1926 megalapított Soml Józseffe l o Feilne é Soml berlin filmgyár céget

11429.h

CÍMSZ Felln

SZEMÉLYNÉ Felln Dén P

SZÓCIK Dén Pá í filmgyáro szü Budapest 1888 meg Berlinb 192 Egyete tanulmány ut Pest Llo munkatár let ma berli lapokn dolgozo 1916-b megír Eötv Józs Karthau regényén filmszcenáriumá hábo ut ism Berlinb telepede l mi filmdramatu 192 megalapítot Som Józseff Feiln Som berli filmgyá cége

11429.

CÍMS Fell

SZEMÉLYN Fell Dé

SZÓCI Dé P filmgyár sz Budapes 188 me Berlin 19 Egyet tanulmán u Pes Ll munkatá le m berl lapok dolgoz 1916- megí Eöt Józ Kartha regényé filmszcenárium háb u is Berlin teleped m filmdramat 19 megalapíto So József Feil So berl filmgy cég

11429

CÍM Fel

SZEMÉLY Fel D

SZÓC D filmgyá s Budape 18 m Berli 1 Egye tanulmá Pe L munkat l ber lapo dolgo 1916 meg Eö Jó Karth regény filmszcenáriu há i Berli telepe filmdrama 1 megalapít S Józse Fei S ber filmg cé

1142

CÍ Fe

SZEMÉL Fe

SZÓ filmgy Budap 1 Berl Egy tanulm P munka be lap dolg 191 me E J Kart regén filmszcenári h Berl telep filmdram megalapí Józs Fe be film c