11432.htm

CÍMSZÓ: Fellner

SZEMÉLYNÉV: Fellner Joél

SZÓCIKK: 4 F. Jóél, rabbi, szül. Sopronban 1862., megh. Sátoraljaújhelyen 1926. Pozsonyban tanult és u. o. sokáig még apósa házában is folytatta tanulmányait. Csak 1902. vállalt rabbiállást, mint atyja utóda a Sopron megyei Beleden, hol 1922-ig működött. Ekkor választották meg rabbinak Sátoraljaújhelyen, ahol haláláig működött. F. D.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1432. címszó a lexikon => 271. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11432.htm

CÍMSZÓ: Fellner

SZEMÉLYNÉV: Fellner Joél

SZÓCIKK: 4 F. Jóél, rabbi, szül. Sopronban 1862., megh. Sátoraljaújhelyen 1926. Pozsonyban tanult és u. o. sokáig még apósa házában is folytatta tanulmányait. Csak 1902. vállalt rabbiállást, mint atyja utóda a Sopron megyei Beleden, hol 1922-ig működött. Ekkor választották meg rabbinak Sátoraljaújhelyen, ahol haláláig működött. F. D.

11432.ht

CÍMSZÓ Fellne

SZEMÉLYNÉV Fellne Joé

SZÓCIKK F Jóél rabbi szül Sopronba 1862. megh Sátoraljaújhelye 1926 Pozsonyba tanul é u o sokái mé após házába i folytatt tanulmányait Csa 1902 vállal rabbiállást min atyj utód Sopro megye Beleden ho 1922-i működött Ekko választottá me rabbina Sátoraljaújhelyen aho halálái működött F D

11432.h

CÍMSZ Felln

SZEMÉLYNÉ Felln Jo

SZÓCIK Jóé rabb szü Sopronb 1862 meg Sátoraljaújhely 192 Pozsonyb tanu soká m apó házáb folytat tanulmányai Cs 190 válla rabbiállás mi aty utó Sopr megy Belede h 1922- működöt Ekk választott m rabbin Sátoraljaújhelye ah halálá működöt

11432.

CÍMS Fell

SZEMÉLYN Fell J

SZÓCI Jó rab sz Sopron 186 me Sátoraljaújhel 19 Pozsony tan sok ap házá folyta tanulmánya C 19 váll rabbiállá m at ut Sop meg Beled 1922 működö Ek választot rabbi Sátoraljaújhely a halál működö

11432

CÍM Fel

SZEMÉLY Fel

SZÓC J ra s Sopro 18 m Sátoraljaújhe 1 Pozson ta so a ház folyt tanulmány 1 vál rabbiáll a u So me Bele 192 működ E választo rabb Sátoraljaújhel halá működ

1143

CÍ Fe

SZEMÉL Fe

SZÓ r Sopr 1 Sátoraljaújh Pozso t s há foly tanulmán vá rabbiál S m Bel 19 műkö választ rab Sátoraljaújhe hal műkö