11433.htm

CÍMSZÓ: Fellner

SZEMÉLYNÉV: Fellner Sándor

SZÓCIKK: 5. F. Sándor* (toronyi), építész, szül. Budapesten 1857. A budapesti műegyetemen és a bécsi képzőművészeti akadémián tanult. Azután (1876-79) Párisban dolgozott Garnier, a párisi nagy opera építésze mellett. A magyar fővárosban és vidéken számos magánépületet, kastélyt és palotát épített. Legjelentékenyebb alkotása a késői csúcsíves formákban épített pénzügyminisztérium palotája a Várban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1433. címszó a lexikon => 271. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11433.htm

CÍMSZÓ: Fellner

SZEMÉLYNÉV: Fellner Sándor

SZÓCIKK: 5. F. Sándor* toronyi , építész, szül. Budapesten 1857. A budapesti műegyetemen és a bécsi képzőművészeti akadémián tanult. Azután 1876-79 Párisban dolgozott Garnier, a párisi nagy opera építésze mellett. A magyar fővárosban és vidéken számos magánépületet, kastélyt és palotát épített. Legjelentékenyebb alkotása a késői csúcsíves formákban épített pénzügyminisztérium palotája a Várban.

11433.ht

CÍMSZÓ Fellne

SZEMÉLYNÉV Fellne Sándo

SZÓCIKK 5 F Sándor torony építész szül Budapeste 1857 budapest műegyeteme é bécs képzőművészet akadémiá tanult Azutá 1876-7 Párisba dolgozot Garnier páris nag oper építész mellett magya fővárosba é vidéke számo magánépületet kastély é palotá épített Legjelentékenyeb alkotás késő csúcsíve formákba építet pénzügyminisztériu palotáj Várban

11433.h

CÍMSZ Felln

SZEMÉLYNÉ Felln Sánd

SZÓCIK Sándo toron építés szü Budapest 185 budapes műegyetem béc képzőművésze akadémi tanul Azut 1876- Párisb dolgozo Garnie pári na ope építés mellet magy fővárosb vidék szám magánépülete kastél palot építet Legjelentékenye alkotá kés csúcsív formákb építe pénzügyminisztéri palotá Várba

11433.

CÍMS Fell

SZEMÉLYN Fell Sán

SZÓCI Sánd toro építé sz Budapes 18 budape műegyete bé képzőművész akadém tanu Azu 1876 Páris dolgoz Garni pár n op építé melle mag főváros vidé szá magánépület kasté palo építe Legjelentékeny alkot ké csúcsí formák épít pénzügyminisztér palot Várb

11433

CÍM Fel

SZEMÉLY Fel Sá

SZÓC Sán tor épít s Budape 1 budap műegyet b képzőművés akadé tan Az 187 Pári dolgo Garn pá o épít mell ma főváro vid sz magánépüle kast pal épít Legjelentéken alko k csúcs formá épí pénzügyminiszté palo Vár

1143

CÍ Fe

SZEMÉL Fe S

SZÓ Sá to épí Budap buda műegye képzőművé akad ta A 18 Pár dolg Gar p épí mel m fővár vi s magánépül kas pa épí Legjelentéke alk csúc form ép pénzügyminiszt pal Vá