11437.htm

CÍMSZÓ: Félünnepek

SZÓCIKK: Félünnepek. Peszach harmadik, negyedik, ötödik és hatodik napja, szukkosz harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik napja csak félünnepnek számít. A munkaszünetre vonatkozó törvények nem vonatkoznak a félünnepre és csupán az ünnepi liturgia különbözteti meg e napokat a köznapoktól. Félünnep még a ros chódes (a hónap első napja), a chanuka,a purim és a chamisó ószor bisvát. Peszach és szukkosz félünnepein hallelt is, muszafot is mondanak, a többin egyiket sem, a félünnep jellege egyéb szertartásokban jut kifejezésre (l. az illető címszókat).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1437. címszó a lexikon => 273. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11437.htm

CÍMSZÓ: Félünnepek

SZÓCIKK: Félünnepek. Peszach harmadik, negyedik, ötödik és hatodik napja, szukkosz harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik napja csak félünnepnek számít. A munkaszünetre vonatkozó törvények nem vonatkoznak a félünnepre és csupán az ünnepi liturgia különbözteti meg e napokat a köznapoktól. Félünnep még a ros chódes a hónap első napja , a chanuka,a purim és a chamisó ószor bisvát. Peszach és szukkosz félünnepein hallelt is, muszafot is mondanak, a többin egyiket sem, a félünnep jellege egyéb szertartásokban jut kifejezésre l. az illető címszókat .

11437.ht

CÍMSZÓ Félünnepe

SZÓCIKK Félünnepek Peszac harmadik negyedik ötödi é hatodi napja szukkos harmadik negyedik ötödik hatodi é hetedi napj csa félünnepne számít munkaszünetr vonatkoz törvénye ne vonatkozna félünnepr é csupá a ünnep liturgi különböztet me napoka köznapoktól Félünne mé ro chóde hóna els napj chanuka, puri é chamis ószo bisvát Peszac é szukkos félünnepei hallel is muszafo i mondanak többi egyike sem félünne jelleg egyé szertartásokba ju kifejezésr l a illet címszóka

11437.h

CÍMSZ Félünnep

SZÓCIK Félünnepe Pesza harmadi negyedi ötöd hatod napj szukko harmadi negyedi ötödi hatod heted nap cs félünnepn számí munkaszünet vonatko törvény n vonatkozn félünnep csup ünne liturg különbözte m napok köznapoktó Félünn m r chód hón el nap chanuka pur chami ósz bisvá Pesza szukko félünnepe halle i muszaf mondana több egyik se félünn jelle egy szertartásokb j kifejezés ille címszók

11437.

CÍMS Félünne

SZÓCI Félünnep Pesz harmad negyed ötö hato nap szukk harmad negyed ötöd hato hete na c félünnep szám munkaszüne vonatk törvén vonatkoz félünne csu ünn litur különbözt napo köznapokt Félün chó hó e na chanuk pu cham ós bisv Pesz szukk félünnep hall musza mondan töb egyi s félün jell eg szertartások kifejezé ill címszó

11437

CÍM Félünn

SZÓC Félünne Pes harma negye öt hat na szuk harma negye ötö hat het n félünne szá munkaszün vonat törvé vonatko félünn cs ün litu különböz nap köznapok Félü ch h n chanu p cha ó bis Pes szuk félünne hal musz monda tö egy félü jel e szertartáso kifejez il címsz

1143

CÍ Félün

SZÓ Félünn Pe harm negy ö ha n szu harm negy öt ha he félünn sz munkaszü vona törv vonatk félün c ü lit különbö na köznapo Fél c chan ch bi Pe szu félünn ha mus mond t eg fél je szertartás kifeje i címs