11441.htm

CÍMSZÓ: Fémes-Beck

SZEMÉLYNÉV: Fémes-Beck Vilmos

SZÓCIKK: Fémes-Beck Vilmos'*, szobrász, szül. Budapesten 1885., megh. u. o. 1918. Beck Ö. Fülöp (l. o.) testvéröccse. A háborúban szerzett betegsége folytán korán, 33 éves korában halt meg, de így is legkitűnőbb plakettművészeink közé emelkedett. Első arcképmellszobrait a Művészházban állította ki (1910), nevét azonban a Nyolcak 1911. és 1912. évi kiállításán szereplő kis plasztikai művei és vésett érmei tették széles körben ismertté.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1441. címszó a lexikon => 274. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11441.htm

CÍMSZÓ: Fémes-Beck

SZEMÉLYNÉV: Fémes-Beck Vilmos

SZÓCIKK: Fémes-Beck Vilmos'*, szobrász, szül. Budapesten 1885., megh. u. o. 1918. Beck Ö. Fülöp l. o. testvéröccse. A háborúban szerzett betegsége folytán korán, 33 éves korában halt meg, de így is legkitűnőbb plakettművészeink közé emelkedett. Első arcképmellszobrait a Művészházban állította ki 1910 , nevét azonban a Nyolcak 1911. és 1912. évi kiállításán szereplő kis plasztikai művei és vésett érmei tették széles körben ismertté.

11441.ht

CÍMSZÓ Fémes-Bec

SZEMÉLYNÉV Fémes-Bec Vilmo

SZÓCIKK Fémes-Bec Vilmos'* szobrász szül Budapeste 1885. megh u o 1918 Bec Ö Fülö l o testvéröccse háborúba szerzet betegség folytá korán 3 éve korába hal meg d íg i legkitűnőb plakettművészein köz emelkedett Els arcképmellszobrai Művészházba állított k 191 nevé azonba Nyolca 1911 é 1912 év kiállításá szerepl ki plasztika műve é véset érme tetté széle körbe ismertté

11441.h

CÍMSZ Fémes-Be

SZEMÉLYNÉ Fémes-Be Vilm

SZÓCIK Fémes-Be Vilmos' szobrás szü Budapest 1885 meg 191 Be Fül testvéröccs háborúb szerze betegsé folyt korá év koráb ha me í legkitűnő plakettművészei kö emelkedet El arcképmellszobra Művészházb állítot 19 nev azonb Nyolc 191 191 é kiállítás szerep k plasztik műv vése érm tett szél körb ismertt

11441.

CÍMS Fémes-B

SZEMÉLYN Fémes-B Vil

SZÓCI Fémes-B Vilmos szobrá sz Budapes 188 me 19 B Fü testvéröcc háború szerz betegs foly kor é korá h m legkitűn plakettművésze k emelkede E arcképmellszobr Művészház állíto 1 ne azon Nyol 19 19 kiállítá szere plaszti mű vés ér tet szé kör ismert

11441

CÍM Fémes-

SZEMÉLY Fémes- Vi

SZÓC Fémes- Vilmo szobr s Budape 18 m 1 F testvéröc hábor szer beteg fol ko kor legkitű plakettművész emelked arcképmellszob Művészhá állít n azo Nyo 1 1 kiállít szer plaszt m vé é te sz kö ismer

1144

CÍ Fémes

SZEMÉL Fémes V

SZÓ Fémes Vilm szob Budap 1 testvérö hábo sze bete fo k ko legkit plakettművés emelke arcképmellszo Művészh állí az Ny kiállí sze plasz v t s k isme