11448.htm

CÍMSZÓ: Fenyő

SZEMÉLYNÉV: Fenyő Andor Endre

SZÓCIKK: "Fenyő, 1. A. Endre, festő, szül. Baján 1904. Előbb az Iparrajziskolában, majd a Képzőművészeti Főiskolán Vaszarynál tanult. Az Új Művészek Egyesületének tagja. Először a Műcsarnok 1926-iki kiállításán állított ki (Halvány arcú leány), majd az UME 1928-iki kiállításán a Nemzeti Szalonban (Dunai tájképek; Akt). Részt vett a lengyelországi magyar reprezentatív kiállításon (1927), az UME bécsi (1928) és a velencei kiállítás magyar csoportjában (1928). p. b."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1448. címszó a lexikon => 275. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11448.htm

CÍMSZÓ: Fenyő

SZEMÉLYNÉV: Fenyő Andor Endre

SZÓCIKK: Fenyő, 1. A. Endre, festő, szül. Baján 1904. Előbb az Iparrajziskolában, majd a Képzőművészeti Főiskolán Vaszarynál tanult. Az Új Művészek Egyesületének tagja. Először a Műcsarnok 1926-iki kiállításán állított ki Halvány arcú leány , majd az UME 1928-iki kiállításán a Nemzeti Szalonban Dunai tájképek; Akt . Részt vett a lengyelországi magyar reprezentatív kiállításon 1927 , az UME bécsi 1928 és a velencei kiállítás magyar csoportjában 1928 . p. b.

11448.ht

CÍMSZÓ Feny

SZEMÉLYNÉV Feny Ando Endr

SZÓCIKK Fenyő 1 A Endre festő szül Bajá 1904 Előb a Iparrajziskolában maj Képzőművészet Főiskolá Vaszaryná tanult A Ú Művésze Egyesületéne tagja Előszö Műcsarno 1926-ik kiállításá állítot k Halván arc leán maj a UM 1928-ik kiállításá Nemzet Szalonba Duna tájképek Ak Rész vet lengyelország magya reprezentatí kiállításo 192 a UM bécs 192 é velence kiállítá magya csoportjába 192 p b

11448.h

CÍMSZ Fen

SZEMÉLYNÉ Fen And End

SZÓCIK Feny Endr fest szü Baj 190 Elő Iparrajziskolába ma Képzőművésze Főiskol Vaszaryn tanul Művész Egyesületén tagj Elősz Műcsarn 1926-i kiállítás állíto Halvá ar leá ma U 1928-i kiállítás Nemze Szalonb Dun tájképe A Rés ve lengyelorszá magy reprezentat kiállítás 19 U béc 19 velenc kiállít magy csoportjáb 19

11448.

CÍMS Fe

SZEMÉLYN Fe An En

SZÓCI Fen End fes sz Ba 19 El Iparrajziskoláb m Képzőművész Főisko Vaszary tanu Művés Egyesületé tag Elős Műcsar 1926- kiállítá állít Halv a le m 1928- kiállítá Nemz Szalon Du tájkép Ré v lengyelorsz mag reprezenta kiállítá 1 bé 1 velen kiállí mag csoportjá 1

11448

CÍM F

SZEMÉLY F A E

SZÓC Fe En fe s B 1 E Iparrajziskolá Képzőművés Főisk Vaszar tan Művé Egyesület ta Elő Műcsa 1926 kiállít állí Hal l 1928 kiállít Nem Szalo D tájké R lengyelors ma reprezent kiállít b vele kiáll ma csoportj

1144SZEMÉL

SZÓ F E f Iparrajziskol Képzőművé Főis Vasza ta Műv Egyesüle t El Műcs 192 kiállí áll Ha 192 kiállí Ne Szal tájk lengyelor m reprezen kiállí vel kiál m csoport