11449.htm

CÍMSZÓ: Fenyő

SZEMÉLYNÉV: Fenyő Emil

SZÓCIKK: 2.  F. Emil, filmszínész, szül. Miskolcon 1891. A színművészeti akadémia elvégzése után vidéki színész, majd Budapesten a Vígszínház tagja lett. A legrégibb magyar filmszínészek közül való. 1923-ban a müncheni Emelka-gyár szerződtette.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1449. címszó a lexikon => 275. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11449.htm

CÍMSZÓ: Fenyő

SZEMÉLYNÉV: Fenyő Emil

SZÓCIKK: 2. F. Emil, filmszínész, szül. Miskolcon 1891. A színművészeti akadémia elvégzése után vidéki színész, majd Budapesten a Vígszínház tagja lett. A legrégibb magyar filmszínészek közül való. 1923-ban a müncheni Emelka-gyár szerződtette.

11449.ht

CÍMSZÓ Feny

SZEMÉLYNÉV Feny Emi

SZÓCIKK 2 F Emil filmszínész szül Miskolco 1891 színművészet akadémi elvégzés utá vidék színész maj Budapeste Vígszínhá tagj lett legrégib magya filmszínésze közü való 1923-ba münchen Emelka-gyá szerződtette

11449.h

CÍMSZ Fen

SZEMÉLYNÉ Fen Em

SZÓCIK Emi filmszínés szü Miskolc 189 színművésze akadém elvégzé ut vidé színés ma Budapest Vígszính tag let legrégi magy filmszínész köz val 1923-b münche Emelka-gy szerződtett

11449.

CÍMS Fe

SZEMÉLYN Fe E

SZÓCI Em filmszíné sz Miskol 18 színművész akadé elvégz u vid színé m Budapes Vígszín ta le legrég mag filmszínés kö va 1923- münch Emelka-g szerződtet

11449

CÍM F

SZEMÉLY F

SZÓC E filmszín s Misko 1 színművés akad elvég vi szín Budape Vígszí t l legré ma filmszíné k v 1923 münc Emelka- szerződte

1144SZEMÉL

SZÓ filmszí Misk színművé aka elvé v szí Budap Vígsz legr m filmszín 192 mün Emelka szerződt