11450.htm

CÍMSZÓ: Fenyő

SZEMÉLYNÉV: Fenyő László

SZÓCIKK: 3.  F. László, költő és kritikus, szül 1902. Verskötetei: Építés orgonája, Elvesztett évek, Fojtott virágzás. Jelentékeny egyénisége az Ady után következő fiatal magyar költőgenerációnak. Versei és kritikai írásai főként a Nyugat-ban jelentek meg. Kritikáit találó és elfogulatlan ítélet jellemzi.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1450. címszó a lexikon => 275. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11450.htm

CÍMSZÓ: Fenyő

SZEMÉLYNÉV: Fenyő László

SZÓCIKK: 3. F. László, költő és kritikus, szül 1902. Verskötetei: Építés orgonája, Elvesztett évek, Fojtott virágzás. Jelentékeny egyénisége az Ady után következő fiatal magyar költőgenerációnak. Versei és kritikai írásai főként a Nyugat-ban jelentek meg. Kritikáit találó és elfogulatlan ítélet jellemzi.

11450.ht

CÍMSZÓ Feny

SZEMÉLYNÉV Feny Lászl

SZÓCIKK 3 F László költ é kritikus szü 1902 Verskötetei Építé orgonája Elvesztet évek Fojtot virágzás Jelentéken egyéniség a Ad utá következ fiata magya költőgenerációnak Verse é kritika írása főkén Nyugat-ba jelente meg Kritikái talál é elfogulatla ítéle jellemzi

11450.h

CÍMSZ Fen

SZEMÉLYNÉ Fen Lász

SZÓCIK Lászl köl kritiku sz 190 Verskötete Épít orgonáj Elveszte éve Fojto virágzá Jelentéke egyénisé A ut követke fiat magy költőgenerációna Vers kritik írás főké Nyugat-b jelent me Kritiká talá elfogulatl ítél jellemz

11450.

CÍMS Fe

SZEMÉLYN Fe Lás

SZÓCI Lász kö kritik s 19 Verskötet Épí orgoná Elveszt év Fojt virágz Jelenték egyénis u követk fia mag költőgeneráción Ver kriti írá fők Nyugat- jelen m Kritik tal elfogulat íté jellem

11450

CÍM F

SZEMÉLY F Lá

SZÓC Lás k kriti 1 Versköte Ép orgon Elvesz é Foj virág Jelenté egyéni követ fi ma költőgeneráció Ve krit ír fő Nyugat jele Kriti ta elfogula ít jelle

1145SZEMÉL L

SZÓ Lá krit Versköt É orgo Elves Fo virá Jelent egyén köve f m költőgeneráci V kri í f Nyuga jel Krit t elfogul í jell