11453.htm

CÍMSZÓ: Fenyves

SZEMÉLYNÉV: Fenyves Gábor

SZÓCIKK: 2. F. Gábor, zongoraművész, szül. Cegléden 1898. Feldmann József ceglédi főrabbi fia. 1920-ban báró Rotschildné sz. Wertheimstein Rózsi védnöksége alatt hangversenyt adott Londonban, amellyel jelentékeny sikert aratott. Állandóan Amerikában él, ahol a minneapolisi zeneakadémia vezetője.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1453. címszó a lexikon => 275. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11453.htm

CÍMSZÓ: Fenyves

SZEMÉLYNÉV: Fenyves Gábor

SZÓCIKK: 2. F. Gábor, zongoraművész, szül. Cegléden 1898. Feldmann József ceglédi főrabbi fia. 1920-ban báró Rotschildné sz. Wertheimstein Rózsi védnöksége alatt hangversenyt adott Londonban, amellyel jelentékeny sikert aratott. Állandóan Amerikában él, ahol a minneapolisi zeneakadémia vezetője.

11453.ht

CÍMSZÓ Fenyve

SZEMÉLYNÉV Fenyve Gábo

SZÓCIKK 2 F Gábor zongoraművész szül Cegléde 1898 Feldman Józse cegléd főrabb fia 1920-ba bár Rotschildn sz Wertheimstei Rózs védnökség alat hangverseny adot Londonban amellye jelentéken siker aratott Állandóa Amerikába él aho minneapolis zeneakadémi vezetője

11453.h

CÍMSZ Fenyv

SZEMÉLYNÉ Fenyv Gáb

SZÓCIK Gábo zongoraművés szü Cegléd 189 Feldma Józs ceglé főrab fi 1920-b bá Rotschild s Wertheimste Róz védnöksé ala hangversen ado Londonba amelly jelentéke sike aratot Állandó Amerikáb é ah minneapoli zeneakadém vezetőj

11453.

CÍMS Feny

SZEMÉLYN Feny Gá

SZÓCI Gáb zongoraművé sz Ceglé 18 Feldm Józ cegl főra f 1920- b Rotschil Wertheimst Ró védnöks al hangverse ad Londonb amell jelenték sik arato Álland Ameriká a minneapol zeneakadé vezető

11453

CÍM Fen

SZEMÉLY Fen G

SZÓC Gá zongoraműv s Cegl 1 Feld Jó ceg főr 1920 Rotschi Wertheims R védnök a hangvers a London amel jelenté si arat Állan Amerik minneapo zeneakad vezet

1145

CÍ Fe

SZEMÉL Fe

SZÓ G zongoramű Ceg Fel J ce fő 192 Rotsch Wertheim védnö hangver Londo ame jelent s ara Álla Ameri minneap zeneaka veze