11456.htm

CÍMSZÓ: Fenyvessy

SZEMÉLYNÉV: Fenyvessy Béla

SZÓCIKK: 2.  F. Béla* (zalai), orvostanár, F. Adolf fia, szül. Budapesten 1873. Orvosi diplomáját u. o. nyerte el és 1905. a gyógyszertan magántanárává képesítették. 1918-ban a pozsonyi, majd a pécsi egyetem ny. r. tanára lett gyógyszerészetből és közegészségtanból. Az egyetemnek dékánja és rektora is volt. Szakmájában élénk irodalmi tevékenységet fejt ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1456. címszó a lexikon => 276. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11456.htm

CÍMSZÓ: Fenyvessy

SZEMÉLYNÉV: Fenyvessy Béla

SZÓCIKK: 2. F. Béla* zalai , orvostanár, F. Adolf fia, szül. Budapesten 1873. Orvosi diplomáját u. o. nyerte el és 1905. a gyógyszertan magántanárává képesítették. 1918-ban a pozsonyi, majd a pécsi egyetem ny. r. tanára lett gyógyszerészetből és közegészségtanból. Az egyetemnek dékánja és rektora is volt. Szakmájában élénk irodalmi tevékenységet fejt ki.

11456.ht

CÍMSZÓ Fenyvess

SZEMÉLYNÉV Fenyvess Bél

SZÓCIKK 2 F Béla zala orvostanár F Adol fia szül Budapeste 1873 Orvos diplomájá u o nyert e é 1905 gyógyszerta magántanáráv képesítették 1918-ba pozsonyi maj pécs egyete ny r tanár let gyógyszerészetbő é közegészségtanból A egyetemne dékánj é rektor i volt Szakmájába élén irodalm tevékenysége fej ki

11456.h

CÍMSZ Fenyves

SZEMÉLYNÉ Fenyves Bé

SZÓCIK Bél zal orvostaná Ado fi szü Budapest 187 Orvo diplomáj nyer 190 gyógyszert magántanárá képesítetté 1918-b pozsony ma péc egyet n taná le gyógyszerészetb közegészségtanbó egyetemn dékán rekto vol Szakmájáb élé irodal tevékenység fe k

11456.

CÍMS Fenyve

SZEMÉLYN Fenyve B

SZÓCI Bé za orvostan Ad f sz Budapes 18 Orv diplomá nye 19 gyógyszer magántanár képesített 1918- pozson m pé egye tan l gyógyszerészet közegészségtanb egyetem déká rekt vo Szakmájá él iroda tevékenysé f

11456

CÍM Fenyv

SZEMÉLY Fenyv

SZÓC B z orvosta A s Budape 1 Or diplom ny 1 gyógysze magántaná képesítet 1918 pozso p egy ta gyógyszerésze közegészségtan egyete dék rek v Szakmáj é irod tevékenys

1145

CÍ Feny

SZEMÉL Feny

SZÓ orvost Budap O diplo n gyógysz magántan képesíte 191 pozs eg t gyógyszerész közegészségta egyet dé re Szakmá iro tevékeny