11457.htm

CÍMSZÓ: Fenyvessy

SZEMÉLYNÉV: Fenyvessy József

SZÓCIKK: "3.  F. József* (zalai), közgazdasági író, F. Adolf fia, szül. 1870. Tanulmányai végeztével előbb az Orsz. Statisztikai Hivatalban, majd a Kereskedelmi Minisztériumban teljesített szolgálatot s az utóbbiban min. tanácsos lett. Vezetője az ipari közigazgatási szakosztálynak. Művei: Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár ötvenéves története (1896); Les offices du travail (1899)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1457. címszó a lexikon => 276. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11457.htm

CÍMSZÓ: Fenyvessy

SZEMÉLYNÉV: Fenyvessy József

SZÓCIKK: 3. F. József* zalai , közgazdasági író, F. Adolf fia, szül. 1870. Tanulmányai végeztével előbb az Orsz. Statisztikai Hivatalban, majd a Kereskedelmi Minisztériumban teljesített szolgálatot s az utóbbiban min. tanácsos lett. Vezetője az ipari közigazgatási szakosztálynak. Művei: Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár ötvenéves története 1896 ; Les offices du travail 1899 .

11457.ht

CÍMSZÓ Fenyvess

SZEMÉLYNÉV Fenyvess Józse

SZÓCIKK 3 F József zala közgazdaság író F Adol fia szül 1870 Tanulmánya végeztéve előb a Orsz Statisztika Hivatalban maj Kereskedelm Minisztériumba teljesítet szolgálato a utóbbiba min tanácso lett Vezetőj a ipar közigazgatás szakosztálynak Művei A Egyesül Budapest Főváros Takarékpénztá ötvenéve történet 189 Le office d travai 189

11457.h

CÍMSZ Fenyves

SZEMÉLYNÉ Fenyves Józs

SZÓCIK Józse zal közgazdasá ír Ado fi szü 187 Tanulmány végeztév elő Ors Statisztik Hivatalba ma Kereskedel Minisztériumb teljesíte szolgálat utóbbib mi tanács let Vezető ipa közigazgatá szakosztályna Műve Egyesü Budapes Főváro Takarékpénzt ötvenév történe 18 L offic trava 18

11457.

CÍMS Fenyve

SZEMÉLYN Fenyve Józ

SZÓCI Józs za közgazdas í Ad f sz 18 Tanulmán végezté el Or Statiszti Hivatalb m Kereskede Minisztérium teljesít szolgála utóbbi m tanác le Vezet ip közigazgat szakosztályn Műv Egyes Budape Fővár Takarékpénz ötvené történ 1 offi trav 1

11457

CÍM Fenyv

SZEMÉLY Fenyv Jó

SZÓC Józ z közgazda A s 1 Tanulmá végezt e O Statiszt Hivatal Keresked Minisztériu teljesí szolgál utóbb taná l Veze i közigazga szakosztály Mű Egye Budap Fővá Takarékpén ötven törté off tra

1145

CÍ Feny

SZEMÉL Feny J

SZÓ Jó közgazd Tanulm végez Statisz Hivata Kereske Minisztéri teljes szolgá utób tan Vez közigazg szakosztál M Egy Buda Főv Takarékpé ötve tört of tr