11459.htm

CÍMSZÓ: Ferenczi

SZEMÉLYNÉV: Ferenczi Frigyes

SZÓCIKK: Ferenczi, 1. Frigyes, a Magyar Kir. Operaház h. főrendezője, szül. Budapesten 1869. Anyai ágon Goldmark Károlynak, a nagy komponistának unokaöccse. 1917-ben Bánffy Miklós gróf a M. K. Operaház tagjául neveztette ki s azóta F. mint rendező és h. főrendező ott fejt ki eredményes művészi munkásságot. Több alkalommal külföldi tanulmányútra küldték ki, négyszer pedig ösztöndíjat nyert, köztük a bayreuthi Siegf. Wagner-félét is. Irodalmilag is jelentékeny szakmunkásságot fejtett ki két kitűnő szakművével: A színház és rendezés (1912) és A színészet története (1916) című műveivel, mely utóbbiban külön rész foglalkozik a magyar színészet történetével.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1459. címszó a lexikon => 276. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11459.htm

CÍMSZÓ: Ferenczi

SZEMÉLYNÉV: Ferenczi Frigyes

SZÓCIKK: Ferenczi, 1. Frigyes, a Magyar Kir. Operaház h. főrendezője, szül. Budapesten 1869. Anyai ágon Goldmark Károlynak, a nagy komponistának unokaöccse. 1917-ben Bánffy Miklós gróf a M. K. Operaház tagjául neveztette ki s azóta F. mint rendező és h. főrendező ott fejt ki eredményes művészi munkásságot. Több alkalommal külföldi tanulmányútra küldték ki, négyszer pedig ösztöndíjat nyert, köztük a bayreuthi Siegf. Wagner-félét is. Irodalmilag is jelentékeny szakmunkásságot fejtett ki két kitűnő szakművével: A színház és rendezés 1912 és A színészet története 1916 című műveivel, mely utóbbiban külön rész foglalkozik a magyar színészet történetével.

11459.ht

CÍMSZÓ Ferencz

SZEMÉLYNÉV Ferencz Frigye

SZÓCIKK Ferenczi 1 Frigyes Magya Kir Operahá h főrendezője szül Budapeste 1869 Anya ágo Goldmar Károlynak nag komponistána unokaöccse 1917-be Bánff Mikló gró M K Operahá tagjáu neveztett k azót F min rendez é h főrendez ot fej k eredménye művész munkásságot Töb alkalomma külföld tanulmányútr küldté ki négysze pedi ösztöndíja nyert köztü bayreuth Siegf Wagner-félé is Irodalmila i jelentéken szakmunkásságo fejtet k ké kitűn szakművével színhá é rendezé 191 é színésze történet 191 cím műveivel mel utóbbiba külö rés foglalkozi magya színésze történetével

11459.h

CÍMSZ Ferenc

SZEMÉLYNÉ Ferenc Frigy

SZÓCIK Ferencz Frigye Magy Ki Operah főrendezőj szü Budapest 186 Any ág Goldma Károlyna na komponistán unokaöccs 1917-b Bánf Mikl gr Operah tagjá neveztet azó mi rende főrende o fe eredmény művés munkásságo Tö alkalomm külföl tanulmányút küldt k négysz ped ösztöndíj nyer közt bayreut Sieg Wagner-fél i Irodalmil jelentéke szakmunkásság fejte k kitű szakművéve szính rendez 19 színész történe 19 cí műveive me utóbbib kül ré foglalkoz magy színész történetéve

11459.

CÍMS Feren

SZEMÉLYN Feren Frig

SZÓCI Ferenc Frigy Mag K Opera főrendező sz Budapes 18 An á Goldm Károlyn n komponistá unokaöcc 1917- Bán Mik g Opera tagj nevezte az m rend főrend f eredmén művé munkásság T alkalom külfö tanulmányú küld négys pe ösztöndí nye köz bayreu Sie Wagner-fé Irodalmi jelenték szakmunkássá fejt kit szakművév szín rende 1 színés történ 1 c műveiv m utóbbi kü r foglalko mag színés történetév

11459

CÍM Fere

SZEMÉLY Fere Fri

SZÓC Feren Frig Ma Oper főrendez s Budape 1 A Gold Károly komponist unokaöc 1917 Bá Mi Oper tag nevezt a ren főren eredmé műv munkássá alkalo külf tanulmány kül négy p ösztönd ny kö bayre Si Wagner-f Irodalm jelenté szakmunkáss fej ki szakművé szí rend színé törté művei utóbb k foglalk ma színé történeté

1145

CÍ Fer

SZEMÉL Fer Fr

SZÓ Fere Fri M Ope főrende Budap Gol Károl komponis unokaö 191 B M Ope ta nevez re főre eredm mű munkáss alkal kül tanulmán kü nég ösztön n k bayr S Wagner- Irodal jelent szakmunkás fe k szakműv sz ren szín tört műve utób foglal m szín történet