11467.htm

CÍMSZÓ: Filoszemitizmus

SZÓCIKK: Filoszemitizmus, szó szerint semitabarátságot, a közhasználatban pedig szembeszállást jelent ama tényezőkkel, melyek a zsidóság háttérbeszorítását célozzák. A filoszemita nem előjogokat akar a zsidóknak, hanem csupán azt követeli, hogy a zsidókat is részesítsék az emberi jogokban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1467. címszó a lexikon => 277. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11467.htm

CÍMSZÓ: Filoszemitizmus

SZÓCIKK: Filoszemitizmus, szó szerint semitabarátságot, a közhasználatban pedig szembeszállást jelent ama tényezőkkel, melyek a zsidóság háttérbeszorítását célozzák. A filoszemita nem előjogokat akar a zsidóknak, hanem csupán azt követeli, hogy a zsidókat is részesítsék az emberi jogokban.

11467.ht

CÍMSZÓ Filoszemitizmu

SZÓCIKK Filoszemitizmus sz szerin semitabarátságot közhasználatba pedi szembeszállás jelen am tényezőkkel melye zsidósá háttérbeszorításá célozzák filoszemit ne előjogoka aka zsidóknak hane csupá az követeli hog zsidóka i részesítsé a ember jogokban

11467.h

CÍMSZ Filoszemitizm

SZÓCIK Filoszemitizmu s szeri semitabarátságo közhasználatb ped szembeszállá jele a tényezőkke mely zsidós háttérbeszorítás célozzá filoszemi n előjogok ak zsidókna han csup a követel ho zsidók részesíts embe jogokba

11467.

CÍMS Filoszemitiz

SZÓCI Filoszemitizm szer semitabarátság közhasználat pe szembeszáll jel tényezőkk mel zsidó háttérbeszorítá célozz filoszem előjogo a zsidókn ha csu követe h zsidó részesít emb jogokb

11467

CÍM Filoszemiti

SZÓC Filoszemitiz sze semitabarátsá közhasznála p szembeszál je tényezők me zsid háttérbeszorít céloz filosze előjog zsidók h cs követ zsid részesí em jogok

1146

CÍ Filoszemit

SZÓ Filoszemiti sz semitabaráts közhasznál szembeszá j tényező m zsi háttérbeszorí célo filosz előjo zsidó c köve zsi részes e jogo