11471.htm

CÍMSZÓ: Finaly

SZEMÉLYNÉV: Finaly Zsigmond

SZÓCIKK: "F. Zsigmond, orvos, szül. Óbudán. A budai orvosegyetemen tanult és Pesten volt gyakorló orvos és emellett már 1847. az Orvosi Tár munkatársa. Később is sokat írt orvosi lapokba magyar es német nyelven. Munkái: De Salubritate febrium in morbis stb. (1837); Studien über Wechselfieber-Recidiven (1864); A ragályazonosság tana a bujakórban (1866); Über die wahre Bedeutung des Aussatzes in der Bibel. Sendschreiben an Se. Hochwürden Herrn Leopold Löw, Oberrabbiner in Szeged (1866. Különlenyomat a Ben-Chananjából)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1471. címszó a lexikon => 279. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11471.htm

CÍMSZÓ: Finaly

SZEMÉLYNÉV: Finaly Zsigmond

SZÓCIKK: F. Zsigmond, orvos, szül. Óbudán. A budai orvosegyetemen tanult és Pesten volt gyakorló orvos és emellett már 1847. az Orvosi Tár munkatársa. Később is sokat írt orvosi lapokba magyar es német nyelven. Munkái: De Salubritate febrium in morbis stb. 1837 ; Studien über Wechselfieber-Recidiven 1864 ; A ragályazonosság tana a bujakórban 1866 ; Über die wahre Bedeutung des Aussatzes in der Bibel. Sendschreiben an Se. Hochwürden Herrn Leopold Löw, Oberrabbiner in Szeged 1866. Különlenyomat a Ben-Chananjából .

11471.ht

CÍMSZÓ Final

SZEMÉLYNÉV Final Zsigmon

SZÓCIKK F Zsigmond orvos szül Óbudán buda orvosegyeteme tanul é Peste vol gyakorl orvo é emellet má 1847 a Orvos Tá munkatársa Későb i soka ír orvos lapokb magya e néme nyelven Munkái D Salubritat febriu i morbi stb 183 Studie übe Wechselfieber-Recidive 186 ragályazonossá tan bujakórba 186 Übe di wahr Bedeutun de Aussatze i de Bibel Sendschreibe a Se Hochwürde Herr Leopol Löw Oberrabbine i Szege 1866 Különlenyoma Ben-Chananjábó

11471.h

CÍMSZ Fina

SZEMÉLYNÉ Fina Zsigmo

SZÓCIK Zsigmon orvo szü Óbudá bud orvosegyetem tanu Pest vo gyakor orv emelle m 184 Orvo T munkatárs Késő sok í orvo lapok magy ném nyelve Munká Salubrita febri morb st 18 Studi üb Wechselfieber-Recidiv 18 ragályazonoss ta bujakórb 18 Üb d wah Bedeutu d Aussatz d Bibe Sendschreib S Hochwürd Her Leopo Lö Oberrabbin Szeg 186 Különlenyom Ben-Chananjáb

11471.

CÍMS Fin

SZEMÉLYN Fin Zsigm

SZÓCI Zsigmo orv sz Óbud bu orvosegyete tan Pes v gyako or emell 18 Orv munkatár Kés so orv lapo mag né nyelv Munk Salubrit febr mor s 1 Stud ü Wechselfieber-Recidi 1 ragályazonos t bujakór 1 Ü wa Bedeut Aussat Bib Sendschrei Hochwür He Leop L Oberrabbi Sze 18 Különlenyo Ben-Chananjá

11471

CÍM Fi

SZEMÉLY Fi Zsig

SZÓC Zsigm or s Óbu b orvosegyet ta Pe gyak o emel 1 Or munkatá Ké s or lap ma n nyel Mun Salubri feb mo Stu Wechselfieber-Recid ragályazono bujakó w Bedeu Aussa Bi Sendschre Hochwü H Leo Oberrabb Sz 1 Különleny Ben-Chananj

1147

CÍ F

SZEMÉL F Zsi

SZÓ Zsig o Ób orvosegye t P gya eme O munkat K o la m nye Mu Salubr fe m St Wechselfieber-Reci ragályazon bujak Bede Auss B Sendschr Hochw Le Oberrab S Különlen Ben-Chanan