11472.htm

CÍMSZÓ: Fisch

SZEMÉLYNÉV: Fisch Géza

SZÓCIKK: Fisch, 1. Géza, szemész főorvos, szül. Rózsahegyen 1885 nov. 20. Orvosi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. 1910-ben Szily professzor mellett volt alorvos, majd 1919. a zsidókórház szemészeti osztályának vezető főorvosa lett. Később az orthodox hitközség ambulatoriumának szemészeti osztályát vezette. 1923-ban Pozsonyba költözött, ahol az építendő zsidókórház szemészeti osztályának vezetésére ő van kijelölve. Elismert kiváló specialista, akinek magyar és külföldi lapokban számos értékes szakcikke és tanulmánya jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1472. címszó a lexikon => 279. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11472.htm

CÍMSZÓ: Fisch

SZEMÉLYNÉV: Fisch Géza

SZÓCIKK: Fisch, 1. Géza, szemész főorvos, szül. Rózsahegyen 1885 nov. 20. Orvosi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. 1910-ben Szily professzor mellett volt alorvos, majd 1919. a zsidókórház szemészeti osztályának vezető főorvosa lett. Később az orthodox hitközség ambulatoriumának szemészeti osztályát vezette. 1923-ban Pozsonyba költözött, ahol az építendő zsidókórház szemészeti osztályának vezetésére ő van kijelölve. Elismert kiváló specialista, akinek magyar és külföldi lapokban számos értékes szakcikke és tanulmánya jelent meg.

11472.ht

CÍMSZÓ Fisc

SZEMÉLYNÉV Fisc Géz

SZÓCIKK Fisch 1 Géza szemés főorvos szül Rózsahegye 188 nov 20 Orvos tanulmányai budapest egyeteme végezte 1910-be Szil professzo mellet vol alorvos maj 1919 zsidókórhá szemészet osztályána vezet főorvos lett Későb a orthodo hitközsé ambulatoriumána szemészet osztályá vezette 1923-ba Pozsonyb költözött aho a építend zsidókórhá szemészet osztályána vezetésér va kijelölve Elismer kivál specialista akine magya é külföld lapokba számo értéke szakcikk é tanulmány jelen meg

11472.h

CÍMSZ Fis

SZEMÉLYNÉ Fis Gé

SZÓCIK Fisc Géz szemé főorvo szü Rózsahegy 18 no 2 Orvo tanulmánya budapes egyetem végezt 1910-b Szi professz melle vo alorvo ma 191 zsidókórh szemésze osztályán veze főorvo let Késő orthod hitközs ambulatoriumán szemésze osztály vezett 1923-b Pozsony költözöt ah építen zsidókórh szemésze osztályán vezetésé v kijelölv Elisme kivá specialist akin magy külföl lapokb szám érték szakcik tanulmán jele me

11472.

CÍMS Fi

SZEMÉLYN Fi G

SZÓCI Fis Gé szem főorv sz Rózsaheg 1 n Orv tanulmány budape egyete végez 1910- Sz profess mell v alorv m 19 zsidókór szemész osztályá vez főorv le Kés ortho hitköz ambulatoriumá szemész osztál vezet 1923- Pozson költözö a építe zsidókór szemész osztályá vezetés kijelöl Elism kiv specialis aki mag külfö lapok szá érté szakci tanulmá jel m

11472

CÍM F

SZEMÉLY F

SZÓC Fi G sze főor s Rózsahe Or tanulmán budap egyet vége 1910 S profes mel alor 1 zsidókó szemés osztály ve főor l Ké orth hitkö ambulatorium szemés osztá veze 1923 Pozso költöz épít zsidókó szemés osztály vezeté kijelö Elis ki speciali ak ma külf lapo sz ért szakc tanulm je

1147SZEMÉL

SZÓ F sz főo Rózsah O tanulmá buda egye vég 191 profe me alo zsidók szemé osztál v főo K ort hitk ambulatoriu szemé oszt vez 192 Pozs költö épí zsidók szemé osztál vezet kijel Eli k special a m kül lap s ér szak tanul j