11474.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Aladár

SZÓCIKK: 2.  F. Aladár, orvostanár, sebész, szül. Sümegen 1874 júl. 26. A budapesti egyetemen tanult s u. o. nyerte a diplomáját, majd a Rókus-kórházban működött, 1911. pedig a Bródy Adél-gyermekkórház sebész-főorvosának hívták meg. 1916 óta egyetemi magántanár. Kiterjedt orvostudományi szakmunkássága hazai és külföldi szakfolyóiratokban jelent meg százon felüli számban. Magyarul megjelent nagyobb munkája Az oesophagus sebészetéről (1924. A Magy. Sebésztársaság munkálatai sorozatban).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1474. címszó a lexikon => 279. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11474.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Aladár

SZÓCIKK: 2. F. Aladár, orvostanár, sebész, szül. Sümegen 1874 júl. 26. A budapesti egyetemen tanult s u. o. nyerte a diplomáját, majd a Rókus-kórházban működött, 1911. pedig a Bródy Adél-gyermekkórház sebész-főorvosának hívták meg. 1916 óta egyetemi magántanár. Kiterjedt orvostudományi szakmunkássága hazai és külföldi szakfolyóiratokban jelent meg százon felüli számban. Magyarul megjelent nagyobb munkája Az oesophagus sebészetéről 1924. A Magy. Sebésztársaság munkálatai sorozatban .

11474.ht

CÍMSZÓ Fische

SZEMÉLYNÉV Fische Aladá

SZÓCIKK 2 F Aladár orvostanár sebész szül Sümege 187 júl 26 budapest egyeteme tanul u o nyert diplomáját maj Rókus-kórházba működött 1911 pedi Bród Adél-gyermekkórhá sebész-főorvosána hívtá meg 191 ót egyetem magántanár Kiterjed orvostudomány szakmunkásság haza é külföld szakfolyóiratokba jelen me százo felül számban Magyaru megjelen nagyob munkáj A oesophagu sebészetérő 1924 Magy Sebésztársasá munkálata sorozatba

11474.h

CÍMSZ Fisch

SZEMÉLYNÉ Fisch Alad

SZÓCIK Aladá orvostaná sebés szü Sümeg 18 jú 2 budapes egyetem tanu nyer diplomájá ma Rókus-kórházb működöt 191 ped Bró Adél-gyermekkórh sebész-főorvosán hívt me 19 ó egyete magántaná Kiterje orvostudomán szakmunkássá haz külföl szakfolyóiratokb jele m száz felü számba Magyar megjele nagyo munká oesophag sebészetér 192 Mag Sebésztársas munkálat sorozatb

11474.

CÍMS Fisc

SZEMÉLYN Fisc Ala

SZÓCI Alad orvostan sebé sz Süme 1 j budape egyete tan nye diplomáj m Rókus-kórház működö 19 pe Br Adél-gyermekkór sebész-főorvosá hív m 1 egyet magántan Kiterj orvostudomá szakmunkáss ha külfö szakfolyóiratok jel szá fel számb Magya megjel nagy munk oesopha sebészeté 19 Ma Sebésztársa munkála sorozat

11474

CÍM Fis

SZEMÉLY Fis Al

SZÓC Ala orvosta seb s Süm budap egyet ta ny diplomá Rókus-kórhá működ 1 p B Adél-gyermekkó sebész-főorvos hí egye magánta Kiter orvostudom szakmunkás h külf szakfolyóirato je sz fe szám Magy megje nag mun oesoph sebészet 1 M Sebésztárs munkál soroza

1147

CÍ Fi

SZEMÉL Fi A

SZÓ Al orvost se Sü buda egye t n diplom Rókus-kórh műkö Adél-gyermekk sebész-főorvo h egy magánt Kite orvostudo szakmunká kül szakfolyóirat j s f szá Mag megj na mu oesop sebésze Sebésztár munká soroz