11477.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Dávid

SZÓCIKK: 5.  F. Dávid, pöstyéni rabbi, szül. Vágújhelyen 1820, megh. Pöstyénben 1880. Előbb Brezován működött, majd amidőn a pöstyéni hitközség a verbói rabbiságtól önállósította magát, ő lett az első rabbi. Utódául vejét, Ungár Józsefet választották meg. Fia, F. Baruch Noa, eperjesi orth. rabbi.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1477. címszó a lexikon => 279. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11477.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Dávid

SZÓCIKK: 5. F. Dávid, pöstyéni rabbi, szül. Vágújhelyen 1820, megh. Pöstyénben 1880. Előbb Brezován működött, majd amidőn a pöstyéni hitközség a verbói rabbiságtól önállósította magát, ő lett az első rabbi. Utódául vejét, Ungár Józsefet választották meg. Fia, F. Baruch Noa, eperjesi orth. rabbi.

11477.ht

CÍMSZÓ Fische

SZEMÉLYNÉV Fische Dávi

SZÓCIKK 5 F Dávid pöstyén rabbi szül Vágújhelye 1820 megh Pöstyénbe 1880 Előb Brezová működött maj amidő pöstyén hitközsé verbó rabbiságtó önállósított magát let a els rabbi Utódáu vejét Ungá Józsefe választottá meg Fia F Baruc Noa eperjes orth rabbi

11477.h

CÍMSZ Fisch

SZEMÉLYNÉ Fisch Dáv

SZÓCIK Dávi pöstyé rabb szü Vágújhely 182 meg Pöstyénb 188 Elő Brezov működöt ma amid pöstyé hitközs verb rabbiságt önállósítot magá le el rabb Utódá vejé Ung József választott me Fi Baru No eperje ort rabb

11477.

CÍMS Fisc

SZEMÉLYN Fisc Dá

SZÓCI Dáv pösty rab sz Vágújhel 18 me Pöstyén 18 El Brezo működö m ami pösty hitköz ver rabbiság önállósíto mag l e rab Utód vej Un Józse választot m F Bar N eperj or rab

11477

CÍM Fis

SZEMÉLY Fis D

SZÓC Dá pöst ra s Vágújhe 1 m Pöstyé 1 E Brez működ am pöst hitkö ve rabbisá önállósít ma ra Utó ve U Józs választo Ba eper o ra

1147

CÍ Fi

SZEMÉL Fi

SZÓ D pös r Vágújh Pösty Bre műkö a pös hitk v rabbis önállósí m r Ut v Józ választ B epe r