11480.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Gyula

SZÓCIKK: 8. F. Gyula* (tóvárosi), mérnök, szül. Budapesten 1873. A műegyetemen gépészmérnöki oklevelet szerzett, majd a Ganz villamos-gyár szolgálatába lépve, számos hazai és külföldi villamos vasút építését ő vezette. Később a budapesti helyiérdekű vasutak villamos szakosztálya vezetőjének hívták meg. Mint a villamos közlekedés elismert szakembere, számos enemű tanulmányt írt hazai és külföldi szaklapokba. Találmányait hazai és külföldi vasutak alkalmazzák.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1480. címszó a lexikon => 280. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11480.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Gyula

SZÓCIKK: 8. F. Gyula* tóvárosi , mérnök, szül. Budapesten 1873. A műegyetemen gépészmérnöki oklevelet szerzett, majd a Ganz villamos-gyár szolgálatába lépve, számos hazai és külföldi villamos vasút építését ő vezette. Később a budapesti helyiérdekű vasutak villamos szakosztálya vezetőjének hívták meg. Mint a villamos közlekedés elismert szakembere, számos enemű tanulmányt írt hazai és külföldi szaklapokba. Találmányait hazai és külföldi vasutak alkalmazzák.

11480.ht

CÍMSZÓ Fische

SZEMÉLYNÉV Fische Gyul

SZÓCIKK 8 F Gyula tóváros mérnök szül Budapeste 1873 műegyeteme gépészmérnök oklevele szerzett maj Gan villamos-gyá szolgálatáb lépve számo haza é külföld villamo vasú építésé vezette Későb budapest helyiérdek vasuta villamo szakosztály vezetőjéne hívtá meg Min villamo közlekedé elismer szakembere számo enem tanulmány ír haza é külföld szaklapokba Találmányai haza é külföld vasuta alkalmazzák

11480.h

CÍMSZ Fisch

SZEMÉLYNÉ Fisch Gyu

SZÓCIK Gyul tóváro mérnö szü Budapest 187 műegyetem gépészmérnö oklevel szerzet ma Ga villamos-gy szolgálatá lépv szám haz külföl villam vas építés vezett Késő budapes helyiérde vasut villam szakosztál vezetőjén hívt me Mi villam közleked elisme szakember szám ene tanulmán í haz külföl szaklapokb Találmánya haz külföl vasut alkalmazzá

11480.

CÍMS Fisc

SZEMÉLYN Fisc Gy

SZÓCI Gyu tóvár mérn sz Budapes 18 műegyete gépészmérn okleve szerze m G villamos-g szolgálat lép szá ha külfö villa va építé vezet Kés budape helyiérd vasu villa szakosztá vezetőjé hív m M villa közleke elism szakembe szá en tanulmá ha külfö szaklapok Találmány ha külfö vasu alkalmazz

11480

CÍM Fis

SZEMÉLY Fis G

SZÓC Gy tóvá mér s Budape 1 műegyet gépészmér oklev szerz villamos- szolgála lé sz h külf vill v épít veze Ké budap helyiér vas vill szakoszt vezetőj hí vill közlek elis szakemb sz e tanulm h külf szaklapo Találmán h külf vas alkalmaz

1148

CÍ Fi

SZEMÉL Fi

SZÓ G tóv mé Budap műegye gépészmé okle szer villamos szolgál l s kül vil épí vez K buda helyié va vil szakosz vezető h vil közle eli szakem s tanul kül szaklap Találmá kül va alkalma