11481.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Ignác

SZÓCIKK: 9.  F. Ignác (tóvárosi), majolikagyáros, szül. Tatatóvároson 1840., megh. Budapesten 1906. Atyjának Tatató városban kőedény gyára volt. Ő 1877. porcelánfestő intézetet nyitott Budapesten, melyet csakhamar híres majolikagyárrá fejlesztett. Eleinte japán, kínai és más keleti, az 1880. évektől fogva pedig magyar motívumok felhasználásával is készültek a majolikák. Ugyancsak ő honosította meg nálunk a majolika burkolatlemezek gyártását is. F. majolikái úgy hazai, mint számos külföldi kiállításon kitüntetésben részesültek. A majolikaipar terén szerzett érdemeiért magyar nemességet kapott. 1892-ben a gyár részvénytársasággá alakult, de a gyárat tovább is F. mint vezérigazgató vezette. Halála után a gyár az alapító fia, F. Emil birtokába ment át.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1481. címszó a lexikon => 280. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11481.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Ignác

SZÓCIKK: 9. F. Ignác tóvárosi , majolikagyáros, szül. Tatatóvároson 1840., megh. Budapesten 1906. Atyjának Tatató városban kőedény gyára volt. Ő 1877. porcelánfestő intézetet nyitott Budapesten, melyet csakhamar híres majolikagyárrá fejlesztett. Eleinte japán, kínai és más keleti, az 1880. évektől fogva pedig magyar motívumok felhasználásával is készültek a majolikák. Ugyancsak ő honosította meg nálunk a majolika burkolatlemezek gyártását is. F. majolikái úgy hazai, mint számos külföldi kiállításon kitüntetésben részesültek. A majolikaipar terén szerzett érdemeiért magyar nemességet kapott. 1892-ben a gyár részvénytársasággá alakult, de a gyárat tovább is F. mint vezérigazgató vezette. Halála után a gyár az alapító fia, F. Emil birtokába ment át.

11481.ht

CÍMSZÓ Fische

SZEMÉLYNÉV Fische Igná

SZÓCIKK 9 F Igná tóváros majolikagyáros szül Tatatóvároso 1840. megh Budapeste 1906 Atyjána Tatat városba kőedén gyár volt 1877 porcelánfest intézete nyitot Budapesten melye csakhama híre majolikagyárr fejlesztett Eleint japán kína é má keleti a 1880 évektő fogv pedi magya motívumo felhasználásáva i készülte majolikák Ugyancsa honosított me nálun majolik burkolatlemeze gyártásá is F majoliká úg hazai min számo külföld kiállításo kitüntetésbe részesültek majolikaipa teré szerzet érdemeiér magya nemessége kapott 1892-be gyá részvénytársaságg alakult d gyára továb i F min vezérigazgat vezette Halál utá gyá a alapít fia F Emi birtokáb men át

11481.h

CÍMSZ Fisch

SZEMÉLYNÉ Fisch Ign

SZÓCIK Ign tóváro majolikagyáro szü Tatatóváros 1840 meg Budapest 190 Atyján Tata városb kőedé gyá vol 187 porcelánfes intézet nyito Budapeste mely csakham hír majolikagyár fejlesztet Elein japá kín m kelet 188 évekt fog ped magy motívum felhasználásáv készült majoliká Ugyancs honosítot m nálu majoli burkolatlemez gyártás i majolik ú haza mi szám külföl kiállítás kitüntetésb részesülte majolikaip ter szerze érdemeié magy nemesség kapot 1892-b gy részvénytársaság alakul gyár tová mi vezérigazga vezett Halá ut gy alapí fi Em birtoká me á

11481.

CÍMS Fisc

SZEMÉLYN Fisc Ig

SZÓCI Ig tóvár majolikagyár sz Tatatóváro 184 me Budapes 19 Atyjá Tat város kőed gy vo 18 porcelánfe intéze nyit Budapest mel csakha hí majolikagyá fejleszte Elei jap kí kele 18 évek fo pe mag motívu felhasználásá készül majolik Ugyanc honosíto nál majol burkolatleme gyártá majoli haz m szá külfö kiállítá kitüntetés részesült majolikai te szerz érdemei mag nemessé kapo 1892- g részvénytársasá alaku gyá tov m vezérigazg vezet Hal u g alap f E birtok m

11481

CÍM Fis

SZEMÉLY Fis I

SZÓC I tóvá majolikagyá s Tatatóvár 18 m Budape 1 Atyj Ta váro kőe g v 1 porcelánf intéz nyi Budapes me csakh h majolikagy fejleszt Ele ja k kel 1 éve f p ma motív felhasználás készü majoli Ugyan honosít ná majo burkolatlem gyárt majol ha sz külf kiállít kitünteté részesül majolika t szer érdeme ma nemess kap 1892 részvénytársas alak gy to vezérigaz veze Ha ala birto

1148

CÍ Fi

SZEMÉL Fi

SZÓ tóv majolikagy Tatatóvá 1 Budap Aty T vár kő porcelán inté ny Budape m csak majolikag fejlesz El j ke év m motí felhasználá kész majol Ugya honosí n maj burkolatle gyár majo h s kül kiállí kitüntet részesü majolik sze érdem m nemes ka 189 részvénytársa ala g t vezériga vez H al birt