11482.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Jedidja Gottlieb

SZÓCIKK: 10. F. Jedidja Gottlieb, rabbi, szül. Felpécen (Győr vm.) 1810. A Chaszam Szófernak (l. o.) tanítványa volt. Székesfehérvárott erős harcot folytatott az újítók ellen, könyvet is írt e tárgyról. Az 1868-iki kongresszusnak tagja volt. Később a székesfehérvári orthodox község rabbi állását vállalta el, 1893. nyugalomba vonult. Kismartonban halt meg 1895. Polemikus iratának címe: Deloszájim uvoriach lemé hasoliach.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1482. címszó a lexikon => 280. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11482.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Jedidja Gottlieb

SZÓCIKK: 10. F. Jedidja Gottlieb, rabbi, szül. Felpécen Győr vm. 1810. A Chaszam Szófernak l. o. tanítványa volt. Székesfehérvárott erős harcot folytatott az újítók ellen, könyvet is írt e tárgyról. Az 1868-iki kongresszusnak tagja volt. Később a székesfehérvári orthodox község rabbi állását vállalta el, 1893. nyugalomba vonult. Kismartonban halt meg 1895. Polemikus iratának címe: Deloszájim uvoriach lemé hasoliach.

11482.ht

CÍMSZÓ Fische

SZEMÉLYNÉV Fische Jedidj Gottlie

SZÓCIKK 10 F Jedidj Gottlieb rabbi szül Felpéce Győ vm 1810 Chasza Szóferna l o tanítvány volt Székesfehérvárot erő harco folytatot a újító ellen könyve i ír tárgyról A 1868-ik kongresszusna tagj volt Későb székesfehérvár orthodo közsé rabb állásá vállalt el 1893 nyugalomb vonult Kismartonba hal me 1895 Polemiku iratána címe Deloszáji uvoriac lem hasoliach

11482.h

CÍMSZ Fisch

SZEMÉLYNÉ Fisch Jedid Gottli

SZÓCIK 1 Jedid Gottlie rabb szü Felpéc Gy v 181 Chasz Szófern tanítván vol Székesfehérváro er harc folytato újít elle könyv í tárgyró 1868-i kongresszusn tag vol Késő székesfehérvá orthod közs rab állás vállal e 189 nyugalom vonul Kismartonb ha m 189 Polemik iratán cím Deloszáj uvoria le hasoliac

11482.

CÍMS Fisc

SZEMÉLYN Fisc Jedi Gottl

SZÓCI Jedi Gottli rab sz Felpé G 18 Chas Szófer tanítvá vo Székesfehérvár e har folytat újí ell köny tárgyr 1868- kongresszus ta vo Kés székesfehérv ortho köz ra állá válla 18 nyugalo vonu Kismarton h 18 Polemi iratá cí Deloszá uvori l hasolia

11482

CÍM Fis

SZEMÉLY Fis Jed Gott

SZÓC Jed Gottl ra s Felp 1 Cha Szófe tanítv v Székesfehérvá ha folyta új el kön tárgy 1868 kongresszu t v Ké székesfehér orth kö r áll váll 1 nyugal von Kismarto 1 Polem irat c Delosz uvor hasoli

1148

CÍ Fi

SZEMÉL Fi Je Got

SZÓ Je Gott r Fel Ch Szóf tanít Székesfehérv h folyt ú e kö tárg 186 kongressz K székesfehé ort k ál vál nyuga vo Kismart Pole ira Delos uvo hasol