11484.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Jakab

SZÓCIKK: 12. F. Jakab, orvos, szül. Dunaföldváron 1861. 1891-ben a pozsonyi kórház főorvosa lett. Cikkei a Gyógyászat, Közegészségügyi Szemle, Klinikai Füzetek, továbbá a Fővárosi Lapok, Nemzet, Pesti Napló s Nyugat-magyarországi Híradó hasábjain jelennek meg. Fordította Krafft-Ebing munkáját.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1484. címszó a lexikon => 280. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11484.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Jakab

SZÓCIKK: 12. F. Jakab, orvos, szül. Dunaföldváron 1861. 1891-ben a pozsonyi kórház főorvosa lett. Cikkei a Gyógyászat, Közegészségügyi Szemle, Klinikai Füzetek, továbbá a Fővárosi Lapok, Nemzet, Pesti Napló s Nyugat-magyarországi Híradó hasábjain jelennek meg. Fordította Krafft-Ebing munkáját.

11484.ht

CÍMSZÓ Fische

SZEMÉLYNÉV Fische Jaka

SZÓCIKK 12 F Jakab orvos szül Dunaföldváro 1861 1891-be pozsony kórhá főorvos lett Cikke Gyógyászat Közegészségügy Szemle Klinika Füzetek tovább Főváros Lapok Nemzet Pest Napl Nyugat-magyarország Hírad hasábjai jelenne meg Fordított Krafft-Ebin munkáját

11484.h

CÍMSZ Fisch

SZEMÉLYNÉ Fisch Jak

SZÓCIK 1 Jaka orvo szü Dunaföldvár 186 1891-b pozson kórh főorvo let Cikk Gyógyásza Közegészségüg Szeml Klinik Füzete továb Főváro Lapo Nemze Pes Nap Nyugat-magyarorszá Híra hasábja jelenn me Fordítot Krafft-Ebi munkájá

11484.

CÍMS Fisc

SZEMÉLYN Fisc Ja

SZÓCI Jak orv sz Dunaföldvá 18 1891- pozso kór főorv le Cik Gyógyász Közegészségü Szem Klini Füzet tová Fővár Lap Nemz Pe Na Nyugat-magyarorsz Hír hasábj jelen m Fordíto Krafft-Eb munkáj

11484

CÍM Fis

SZEMÉLY Fis J

SZÓC Ja or s Dunaföldv 1 1891 pozs kó főor l Ci Gyógyás Közegészség Sze Klin Füze tov Fővá La Nem P N Nyugat-magyarors Hí hasáb jele Fordít Krafft-E munká

1148

CÍ Fi

SZEMÉL Fi

SZÓ J o Dunaföld 189 poz k főo C Gyógyá Közegészsé Sz Kli Füz to Főv L Ne Nyugat-magyaror H hasá jel Fordí Krafft- munk