11491.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Sámuel

SZÓCIKK: 19.  F. Sámuel, német könyvkiadó, szül. Liptószentmiklóson 1859 dec. 24. Korán külföldre került és 1886. megalapította az S. Fischer Verlag-ot Berlinben, mely 1922. részvénytársasággá alakalt át. Az irodalomtörténet elismeri, hogy F. cége a modern irodalmak fejlődési lehetőségénél kiváló szerepet tölt be. F. kiadója a legjobb németnyelvű Ibsen, Tolsztoj, Shaw kiadásoknak és ugyancsak ő nála jelentek meg: Gerhard Hauptmann, A. Schnitzler, Thomas Mann, Richárd Dehmel, H. Hesse, Jakob Wassermann, Kellermann és más nagy írók művei.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1491. címszó a lexikon => 281. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11491.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Sámuel

SZÓCIKK: 19. F. Sámuel, német könyvkiadó, szül. Liptószentmiklóson 1859 dec. 24. Korán külföldre került és 1886. megalapította az S. Fischer Verlag-ot Berlinben, mely 1922. részvénytársasággá alakalt át. Az irodalomtörténet elismeri, hogy F. cége a modern irodalmak fejlődési lehetőségénél kiváló szerepet tölt be. F. kiadója a legjobb németnyelvű Ibsen, Tolsztoj, Shaw kiadásoknak és ugyancsak ő nála jelentek meg: Gerhard Hauptmann, A. Schnitzler, Thomas Mann, Richárd Dehmel, H. Hesse, Jakob Wassermann, Kellermann és más nagy írók művei.

11491.ht

CÍMSZÓ Fische

SZEMÉLYNÉV Fische Sámue

SZÓCIKK 19 F Sámuel néme könyvkiadó szül Liptószentmiklóso 185 dec 24 Korá külföldr kerül é 1886 megalapított a S Fische Verlag-o Berlinben mel 1922 részvénytársaságg alakal át A irodalomtörténe elismeri hog F cég moder irodalma fejlődés lehetőségéné kivál szerepe töl be F kiadój legjob németnyelv Ibsen Tolsztoj Sha kiadásokna é ugyancsa nál jelente meg Gerhar Hauptmann A Schnitzler Thoma Mann Richár Dehmel H Hesse Jako Wassermann Kellerman é má nag író művei

11491.h

CÍMSZ Fisch

SZEMÉLYNÉ Fisch Sámu

SZÓCIK 1 Sámue ném könyvkiad szü Liptószentmiklós 18 de 2 Kor külföld kerü 188 megalapítot Fisch Verlag- Berlinbe me 192 részvénytársaság alaka á irodalomtörtén elismer ho cé mode irodalm fejlődé lehetőségén kivá szerep tö b kiadó legjo németnyel Ibse Tolszto Sh kiadásokn ugyancs ná jelent me Gerha Hauptman Schnitzle Thom Man Richá Dehme Hess Jak Wasserman Kellerma m na ír műve

11491.

CÍMS Fisc

SZEMÉLYN Fisc Sám

SZÓCI Sámu né könyvkia sz Liptószentmikló 1 d Ko külföl ker 18 megalapíto Fisc Verlag Berlinb m 19 részvénytársasá alak irodalomtörté elisme h c mod irodal fejlőd lehetőségé kiv szere t kiad legj németnye Ibs Tolszt S kiadások ugyanc n jelen m Gerh Hauptma Schnitzl Tho Ma Rich Dehm Hes Ja Wasserma Kellerm n í műv

11491

CÍM Fis

SZEMÉLY Fis Sá

SZÓC Sám n könyvki s Liptószentmikl K külfö ke 1 megalapít Fis Verla Berlin 1 részvénytársas ala irodalomtört elism mo iroda fejlő lehetőség ki szer kia leg németny Ib Tolsz kiadáso ugyan jele Ger Hauptm Schnitz Th M Ric Deh He J Wasserm Keller mű

1149

CÍ Fi

SZEMÉL Fi S

SZÓ Sá könyvk Liptószentmik külf k megalapí Fi Verl Berli részvénytársa al irodalomtör elis m irod fejl lehetősé k sze ki le németn I Tols kiadás ugya jel Ge Haupt Schnit T Ri De H Wasser Kelle m