11492.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Sándor

SZÓCIKK: 20.   F. Sándor, rabbi, szül. Regölyön (Győr vm.) 1852. Talmudi tanulmányait Kismartonban, Pozsonyban és Würtzburgban végezte. A lipcsei és zürichi egyetemeken bölcsészeti tanulmányokat folytatott. Münchenben az Israelitische Frommengesellschaft rabbija volt. 1892 óta a gyulafehérvári hitközség főrabbija. Erdély legtekintélyesebb zsidó tudósainak egyike. Halachikus művei több folyóiratban jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1492. címszó a lexikon => 281. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11492.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Sándor

SZÓCIKK: 20. F. Sándor, rabbi, szül. Regölyön Győr vm. 1852. Talmudi tanulmányait Kismartonban, Pozsonyban és Würtzburgban végezte. A lipcsei és zürichi egyetemeken bölcsészeti tanulmányokat folytatott. Münchenben az Israelitische Frommengesellschaft rabbija volt. 1892 óta a gyulafehérvári hitközség főrabbija. Erdély legtekintélyesebb zsidó tudósainak egyike. Halachikus művei több folyóiratban jelentek meg.

11492.ht

CÍMSZÓ Fische

SZEMÉLYNÉV Fische Sándo

SZÓCIKK 20 F Sándor rabbi szül Regölyö Győ vm 1852 Talmud tanulmányai Kismartonban Pozsonyba é Würtzburgba végezte lipcse é zürich egyetemeke bölcsészet tanulmányoka folytatott Münchenbe a Israelitisch Frommengesellschaf rabbij volt 189 ót gyulafehérvár hitközsé főrabbija Erdél legtekintélyeseb zsid tudósaina egyike Halachiku műve töb folyóiratba jelente meg

11492.h

CÍMSZ Fisch

SZEMÉLYNÉ Fisch Sánd

SZÓCIK 2 Sándo rabb szü Regöly Gy v 185 Talmu tanulmánya Kismartonba Pozsonyb Würtzburgb végezt lipcs züric egyetemek bölcsésze tanulmányok folytatot Münchenb Israelitisc Frommengesellscha rabbi vol 18 ó gyulafehérvá hitközs főrabbij Erdé legtekintélyese zsi tudósain egyik Halachik műv tö folyóiratb jelent me

11492.

CÍMS Fisc

SZEMÉLYN Fisc Sán

SZÓCI Sánd rab sz Regöl G 18 Talm tanulmány Kismartonb Pozsony Würtzburg végez lipc züri egyeteme bölcsész tanulmányo folytato München Israelitis Frommengesellsch rabb vo 1 gyulafehérv hitköz főrabbi Erd legtekintélyes zs tudósai egyi Halachi mű t folyóirat jelen m

11492

CÍM Fis

SZEMÉLY Fis Sá

SZÓC Sán ra s Regö 1 Tal tanulmán Kismarton Pozson Würtzbur vége lip zür egyetem bölcsés tanulmány folytat Münche Israeliti Frommengesellsc rab v gyulafehér hitkö főrabb Er legtekintélye z tudósa egy Halach m folyóira jele

1149

CÍ Fi

SZEMÉL Fi S

SZÓ Sá r Reg Ta tanulmá Kismarto Pozso Würtzbu vég li zü egyete bölcsé tanulmán folyta Münch Israelit Frommengesells ra gyulafehé hitk főrab E legtekintély tudós eg Halac folyóir jel