11494.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Tivadar

SZÓCIKK: 22.   F. Tivadar, ügyvéd, szül. Münchenben 1881. Jogi tanulmányokat végzett és Kolozsváron ügyvéd lett. Az erdélyi zsidó országos politikában irányító munkát végez. Az Austerlitz-családból származik, amely a kismartoni hitközség alapítója volt. F. alapította az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetséget, melynek örökös díszelnökévé választották. Az 1928-iki román országgyűlési választásoknál zsidópárti programmal szenátorrá választották.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1494. címszó a lexikon => 281. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11494.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Tivadar

SZÓCIKK: 22. F. Tivadar, ügyvéd, szül. Münchenben 1881. Jogi tanulmányokat végzett és Kolozsváron ügyvéd lett. Az erdélyi zsidó országos politikában irányító munkát végez. Az Austerlitz-családból származik, amely a kismartoni hitközség alapítója volt. F. alapította az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetséget, melynek örökös díszelnökévé választották. Az 1928-iki román országgyűlési választásoknál zsidópárti programmal szenátorrá választották.

11494.ht

CÍMSZÓ Fische

SZEMÉLYNÉV Fische Tivada

SZÓCIKK 22 F Tivadar ügyvéd szül Münchenbe 1881 Jog tanulmányoka végzet é Kolozsváro ügyvé lett A erdély zsid országo politikába irányít munká végez A Austerlitz-családbó származik amel kismarton hitközsé alapítój volt F alapított a Erdély Zsid Nemzet Szövetséget melyne örökö díszelnökév választották A 1928-ik romá országgyűlés választásokná zsidópárt programma szenátorr választották

11494.h

CÍMSZ Fisch

SZEMÉLYNÉ Fisch Tivad

SZÓCIK 2 Tivada ügyvé szü Münchenb 188 Jo tanulmányok végze Kolozsvár ügyv let erdél zsi ország politikáb irányí munk vége Austerlitz-családb származi ame kismarto hitközs alapító vol alapítot Erdél Zsi Nemze Szövetsége melyn örök díszelnöké választottá 1928-i rom országgyűlé választásokn zsidópár programm szenátor választottá

11494.

CÍMS Fisc

SZEMÉLYN Fisc Tiva

SZÓCI Tivad ügyv sz München 18 J tanulmányo végz Kolozsvá ügy le erdé zs orszá politiká irány mun vég Austerlitz-család származ am kismart hitköz alapít vo alapíto Erdé Zs Nemz Szövetség mely örö díszelnök választott 1928- ro országgyűl választások zsidópá program szenáto választott

11494

CÍM Fis

SZEMÉLY Fis Tiv

SZÓC Tiva ügy s Münche 1 tanulmány vég Kolozsv üg l erd z orsz politik irán mu vé Austerlitz-csalá szárma a kismar hitkö alapí v alapít Erd Z Nem Szövetsé mel ör díszelnö választot 1928 r országgyű választáso zsidóp progra szenát választot

1149

CÍ Fi

SZEMÉL Fi Ti

SZÓ Tiv üg Münch tanulmán vé Kolozs ü er ors politi irá m v Austerlitz-csal szárm kisma hitk alap alapí Er Ne Szövets me ö díszeln választo 192 országgy választás zsidó progr szená választo