11498.htm

CÍMSZÓ: Fischhof

SZEMÉLYNÉV: Fischhof Ignác Vilmos

SZÓCIKK: "2. F. Ignác Vilmos, orvos, F. Adolf (l. o.) testvérbátyja, szül. Óbudán 1814 szept. 7., megh. a század végén Budapesten. Pesten és Bécsben tanult s az utóbbi egyetemén kapta diplomáját. A negyvenes években Priessnitz mellett, Gräfenbergben, majd Bécsben lett kórházi orvos. 1856. Pestre költözött és saját telkén, a Hermina-kápolna közelében hidegvíz-gyógyintézetet rendezett be s azt 1888-ig ő maga vezette, míg 1892. azt a kormány megvásárolta. Helyére az Orsz. Vakok Intézetét létesítették. F. Szliács egyik első propagálója volt. Munkái: Szliács, der Pyrmont Ungarns, Wie es wirkt u. wie es angewendet werden soll, stb. (1847); Bericht über das hydratische Verfahren in d. Kaltwasserheilanstalt zu Lukány (1855)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1498. címszó a lexikon => 281. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11498.htm

CÍMSZÓ: Fischhof

SZEMÉLYNÉV: Fischhof Ignác Vilmos

SZÓCIKK: 2. F. Ignác Vilmos, orvos, F. Adolf l. o. testvérbátyja, szül. Óbudán 1814 szept. 7., megh. a század végén Budapesten. Pesten és Bécsben tanult s az utóbbi egyetemén kapta diplomáját. A negyvenes években Priessnitz mellett, Gräfenbergben, majd Bécsben lett kórházi orvos. 1856. Pestre költözött és saját telkén, a Hermina-kápolna közelében hidegvíz-gyógyintézetet rendezett be s azt 1888-ig ő maga vezette, míg 1892. azt a kormány megvásárolta. Helyére az Orsz. Vakok Intézetét létesítették. F. Szliács egyik első propagálója volt. Munkái: Szliács, der Pyrmont Ungarns, Wie es wirkt u. wie es angewendet werden soll, stb. 1847 ; Bericht über das hydratische Verfahren in d. Kaltwasserheilanstalt zu Lukány 1855 .

11498.ht

CÍMSZÓ Fischho

SZEMÉLYNÉV Fischho Igná Vilmo

SZÓCIKK 2 F Igná Vilmos orvos F Adol l o testvérbátyja szül Óbudá 181 szept 7. megh száza végé Budapesten Peste é Bécsbe tanul a utóbb egyetemé kapt diplomáját negyvene évekbe Priessnit mellett Gräfenbergben maj Bécsbe let kórház orvos 1856 Pestr költözöt é sajá telkén Hermina-kápoln közelébe hidegvíz-gyógyintézete rendezet b az 1888-i mag vezette mí 1892 az kormán megvásárolta Helyér a Orsz Vako Intézeté létesítették F Szliác egyi els propagálój volt Munkái Szliács de Pyrmon Ungarns Wi e wirk u wi e angewende werde soll stb 184 Berich übe da hydratisch Verfahre i d Kaltwasserheilanstal z Lukán 185

11498.h

CÍMSZ Fischh

SZEMÉLYNÉ Fischh Ign Vilm

SZÓCIK Ign Vilmo orvo Ado testvérbátyj szü Óbud 18 szep 7 meg száz vég Budapeste Pest Bécsb tanu utób egyetem kap diplomájá negyven évekb Priessni mellet Gräfenbergbe ma Bécsb le kórhá orvo 185 Pest költözö saj telké Hermina-kápol közeléb hidegvíz-gyógyintézet rendeze a 1888- ma vezett m 189 a kormá megvásárolt Helyé Ors Vak Intézet létesítetté Szliá egy el propagáló vol Munká Szliác d Pyrmo Ungarn W wir w angewend werd sol st 18 Beric üb d hydratisc Verfahr Kaltwasserheilansta Luká 18

11498.

CÍMS Fisch

SZEMÉLYN Fisch Ig Vil

SZÓCI Ig Vilm orv Ad testvérbáty sz Óbu 1 sze me szá vé Budapest Pes Bécs tan utó egyete ka diplomáj negyve évek Priessn melle Gräfenbergb m Bécs l kórh orv 18 Pes költöz sa telk Hermina-kápo közelé hidegvíz-gyógyintéze rendez 1888 m vezet 18 korm megvásárol Hely Or Va Intéze létesített Szli eg e propagál vo Munk Szliá Pyrm Ungar wi angewen wer so s 1 Beri ü hydratis Verfah Kaltwasserheilanst Luk 1

11498

CÍM Fisc

SZEMÉLY Fisc I Vi

SZÓC I Vil or A testvérbát s Ób sz m sz v Budapes Pe Béc ta ut egyet k diplomá negyv éve Priess mell Gräfenberg Béc kór or 1 Pe költö s tel Hermina-káp közel hidegvíz-gyógyintéz rende 188 veze 1 kor megvásáro Hel O V Intéz létesítet Szl e propagá v Mun Szli Pyr Unga w angewe we s Ber hydrati Verfa Kaltwasserheilans Lu

1149

CÍ Fis

SZEMÉL Fis V

SZÓ Vi o testvérbá Ó s s Budape P Bé t u egye diplom negy év Pries mel Gräfenber Bé kó o P költ te Hermina-ká köze hidegvíz-gyógyinté rend 18 vez ko megvásár He Inté létesíte Sz propag Mu Szl Py Ung angew w Be hydrat Verf Kaltwasserheilan L