11500.htm

CÍMSZÓ: Fischmann

SZEMÉLYNÉV: Fischmann Ezékiel Mózes Lipsitz

SZÓCIKK: Fischmann Ezékiel Mózes Lipsitz, miskolci rabbi, Lipsitz Ábrahám rabbi fia, megh. Miskolcon 1874. Előbb Schaffán (Morvaország), majd 1836-tól haláláig Miskolcon működött. Minthogy községében több újítást foganatosított, ezért több rabbi lépett fel ellene. F. ezért Divré Sólom Véemesz c. szellemes röpiratot bocsátott ki 1864. rehabilitálására. Negyven éven át töltötte be hivatalát. Fiai: F. Feis hírneves pozsonyi rabbi és hitszónok és F. Simon kecskeméti rabbi, Fényes Adolf festőművész atyja voltak, veje pedig Hirsch Márkusz (l. o.) óbudai, majd hamburgi főrabbi volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1500. címszó a lexikon => 281. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11500.htm

CÍMSZÓ: Fischmann

SZEMÉLYNÉV: Fischmann Ezékiel Mózes Lipsitz

SZÓCIKK: Fischmann Ezékiel Mózes Lipsitz, miskolci rabbi, Lipsitz Ábrahám rabbi fia, megh. Miskolcon 1874. Előbb Schaffán Morvaország , majd 1836-tól haláláig Miskolcon működött. Minthogy községében több újítást foganatosított, ezért több rabbi lépett fel ellene. F. ezért Divré Sólom Véemesz c. szellemes röpiratot bocsátott ki 1864. rehabilitálására. Negyven éven át töltötte be hivatalát. Fiai: F. Feis hírneves pozsonyi rabbi és hitszónok és F. Simon kecskeméti rabbi, Fényes Adolf festőművész atyja voltak, veje pedig Hirsch Márkusz l. o. óbudai, majd hamburgi főrabbi volt.

11500.ht

CÍMSZÓ Fischman

SZEMÉLYNÉV Fischman Ezékie Móze Lipsit

SZÓCIKK Fischman Ezékie Móze Lipsitz miskolc rabbi Lipsit Ábrahá rabb fia megh Miskolco 1874 Előb Schaffá Morvaorszá maj 1836-tó halálái Miskolco működött Minthog községébe töb újítás foganatosított ezér töb rabb lépet fe ellene F ezér Divr Sólo Véemes c szelleme röpirato bocsátot k 1864 rehabilitálására Negyve éve á töltött b hivatalát Fiai F Fei hírneve pozsony rabb é hitszóno é F Simo kecskemét rabbi Fénye Adol festőművés atyj voltak vej pedi Hirsc Márkus l o óbudai maj hamburg főrabb volt

11500.h

CÍMSZ Fischma

SZEMÉLYNÉ Fischma Ezéki Móz Lipsi

SZÓCIK Fischma Ezéki Móz Lipsit miskol rabb Lipsi Ábrah rab fi meg Miskolc 187 Elő Schaff Morvaorsz ma 1836-t halálá Miskolc működöt Mintho községéb tö újítá foganatosítot ezé tö rab lépe f ellen ezé Div Sól Véeme szellem röpirat bocsáto 186 rehabilitálásár Negyv év töltöt hivatalá Fia Fe hírnev pozson rab hitszón Sim kecskemé rabb Fény Ado festőművé aty volta ve ped Hirs Márku óbuda ma hambur főrab vol

11500.

CÍMS Fischm

SZEMÉLYN Fischm Ezék Mó Lips

SZÓCI Fischm Ezék Mó Lipsi misko rab Lips Ábra ra f me Miskol 18 El Schaf Morvaors m 1836- halál Miskol működö Minth községé t újít foganatosíto ez t ra lép elle ez Di Só Véem szelle röpira bocsát 18 rehabilitálásá Negy é töltö hivatal Fi F hírne pozso ra hitszó Si kecskem rab Fén Ad festőműv at volt v pe Hir Márk óbud m hambu főra vo

11500

CÍM Fisch

SZEMÉLY Fisch Ezé M Lip

SZÓC Fisch Ezé M Lips misk ra Lip Ábr r m Misko 1 E Scha Morvaor 1836 halá Misko működ Mint község újí foganatosít e r lé ell e D S Vée szell röpir bocsá 1 rehabilitálás Neg tölt hivata F hírn pozs r hitsz S kecske ra Fé A festőmű a vol p Hi Már óbu hamb főr v

1150

CÍ Fisc

SZEMÉL Fisc Ez Li

SZÓ Fisc Ez Lip mis r Li Áb Misk Sch Morvao 183 hal Misk műkö Min közsé új foganatosí l el Vé szel röpi bocs rehabilitálá Ne töl hivat hír poz hits kecsk r F festőm vo H Má ób ham fő