11501.htm

CÍMSZÓ: Flegmann

SZEMÉLYNÉV: Flegmann Miksa

SZÓCIKK: Flegmann Miksa, orvos, szül. 1827., megh. Nyíregyházán 1887 márc. 4. Orvosi oklevelét 1850. nyerte el Bécsben. Tanulmányai befejezése után Nyíregyházán telepedett le, ahol kir. törvényszéki orvos volt. Cikkei az Ung. Med. Chirurg Presseben (1866. Über Diabetes inspidus) és az Orvosi Hetilapban jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1501. címszó a lexikon => 282. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11501.htm

CÍMSZÓ: Flegmann

SZEMÉLYNÉV: Flegmann Miksa

SZÓCIKK: Flegmann Miksa, orvos, szül. 1827., megh. Nyíregyházán 1887 márc. 4. Orvosi oklevelét 1850. nyerte el Bécsben. Tanulmányai befejezése után Nyíregyházán telepedett le, ahol kir. törvényszéki orvos volt. Cikkei az Ung. Med. Chirurg Presseben 1866. Über Diabetes inspidus és az Orvosi Hetilapban jelentek meg.

11501.ht

CÍMSZÓ Flegman

SZEMÉLYNÉV Flegman Miks

SZÓCIKK Flegman Miksa orvos szül 1827. megh Nyíregyházá 188 márc 4 Orvos oklevelé 1850 nyert e Bécsben Tanulmánya befejezés utá Nyíregyházá telepedet le aho kir törvényszék orvo volt Cikke a Ung Med Chirur Pressebe 1866 Übe Diabete inspidu é a Orvos Hetilapba jelente meg

11501.h

CÍMSZ Flegma

SZEMÉLYNÉ Flegma Mik

SZÓCIK Flegma Miks orvo szü 1827 meg Nyíregyház 18 már Orvo oklevel 185 nyer Bécsbe Tanulmány befejezé ut Nyíregyház telepede l ah ki törvényszé orv vol Cikk Un Me Chiru Presseb 186 Üb Diabet inspid Orvo Hetilapb jelent me

11501.

CÍMS Flegm

SZEMÉLYN Flegm Mi

SZÓCI Flegm Mik orv sz 182 me Nyíregyhá 1 má Orv okleve 18 nye Bécsb Tanulmán befejez u Nyíregyhá teleped a k törvénysz or vo Cik U M Chir Presse 18 Ü Diabe inspi Orv Hetilap jelen m

11501

CÍM Fleg

SZEMÉLY Fleg M

SZÓC Fleg Mi or s 18 m Nyíregyh m Or oklev 1 ny Bécs Tanulmá befeje Nyíregyh telepe törvénys o v Ci Chi Press 1 Diab insp Or Hetila jele

1150

CÍ Fle

SZEMÉL Fle

SZÓ Fle M o 1 Nyíregy O okle n Béc Tanulm befej Nyíregy telep törvény C Ch Pres Dia ins O Hetil jel