11503.htm

CÍMSZÓ: Fleischer

SZEMÉLYNÉV: Fleischer Antal

SZÓCIKK: Fleischer, 1. Antal, vegyész, egyetemi tanár, szül. Kecskeméten 1845., megh. Kolozsvárott 1877. Gyógyszerésznek készült, de mert abban az időben még zsidó nem kapott gyógyszerész oklevelet, vegyészetet tanult s Than Károly segédtanára lett. Kutatásairól a Magyar Tudományos Akadémiában s külföldi szaklapokban számolt be. 1872-ben kinevezték kolozsvári egyetemi tanárnak. Ő dolgozta ki a gyógyszerésznövendékek alaposabb kiképzésére irányuló tanügyi javaslatot. Több szakmunkát írt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1503. címszó a lexikon => 282. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11503.htm

CÍMSZÓ: Fleischer

SZEMÉLYNÉV: Fleischer Antal

SZÓCIKK: Fleischer, 1. Antal, vegyész, egyetemi tanár, szül. Kecskeméten 1845., megh. Kolozsvárott 1877. Gyógyszerésznek készült, de mert abban az időben még zsidó nem kapott gyógyszerész oklevelet, vegyészetet tanult s Than Károly segédtanára lett. Kutatásairól a Magyar Tudományos Akadémiában s külföldi szaklapokban számolt be. 1872-ben kinevezték kolozsvári egyetemi tanárnak. Ő dolgozta ki a gyógyszerésznövendékek alaposabb kiképzésére irányuló tanügyi javaslatot. Több szakmunkát írt.

11503.ht

CÍMSZÓ Fleische

SZEMÉLYNÉV Fleische Anta

SZÓCIKK Fleischer 1 Antal vegyész egyetem tanár szül Kecskeméte 1845. megh Kolozsvárot 1877 Gyógyszerészne készült d mer abba a időbe mé zsid ne kapot gyógyszerés oklevelet vegyészete tanul Tha Károl segédtanár lett Kutatásairó Magya Tudományo Akadémiába külföld szaklapokba számol be 1872-be kinevezté kolozsvár egyetem tanárnak dolgozt k gyógyszerésznövendéke alaposab kiképzésér irányul tanügy javaslatot Töb szakmunká írt

11503.h

CÍMSZ Fleisch

SZEMÉLYNÉ Fleisch Ant

SZÓCIK Fleische Anta vegyés egyete taná szü Kecskemét 1845 meg Kolozsváro 187 Gyógyszerészn készül me abb időb m zsi n kapo gyógyszeré oklevele vegyészet tanu Th Káro segédtaná let Kutatásair Magy Tudomány Akadémiáb külföl szaklapokb számo b 1872-b kinevezt kolozsvá egyete tanárna dolgoz gyógyszerésznövendék alaposa kiképzésé irányu tanüg javaslato Tö szakmunk ír

11503.

CÍMS Fleisc

SZEMÉLYN Fleisc An

SZÓCI Fleisch Ant vegyé egyet tan sz Kecskemé 184 me Kolozsvár 18 Gyógyszerész készü m ab idő zs kap gyógyszer oklevel vegyésze tan T Kár segédtan le Kutatásai Mag Tudomán Akadémiá külfö szaklapok szám 1872- kinevez kolozsv egyet tanárn dolgo gyógyszerésznövendé alapos kiképzés irány tanü javaslat T szakmun í

11503

CÍM Fleis

SZEMÉLY Fleis A

SZÓC Fleisc An vegy egye ta s Kecskem 18 m Kolozsvá 1 Gyógyszerés kész a id z ka gyógysze okleve vegyész ta Ká segédta l Kutatása Ma Tudomá Akadémi külf szaklapo szá 1872 kineve kolozs egye tanár dolg gyógyszerésznövend alapo kiképzé irán tan javasla szakmu

1150

CÍ Flei

SZEMÉL Flei

SZÓ Fleis A veg egy t Kecske 1 Kolozsv Gyógyszeré kés i k gyógysz oklev vegyés t K segédt Kutatás M Tudom Akadém kül szaklap sz 187 kinev koloz egy taná dol gyógyszerésznöven alap kiképz irá ta javasl szakm