11504.htm

CÍMSZÓ: Fleichser

SZEMÉLYNÉV: Fleischer Antal

SZÓCIKK: 2.  F. Antal* a M. Kir. Operaház karnagya, szül. Szegeden 1891 máj. 30. A zeneművészeti főiskolán tanult és 1915 óta az Operaház karmestere, s mint ilyen főleg olasz és francia operákat vezényel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1504. címszó a lexikon => 282. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11504.htm

CÍMSZÓ: Fleichser

SZEMÉLYNÉV: Fleischer Antal

SZÓCIKK: 2. F. Antal* a M. Kir. Operaház karnagya, szül. Szegeden 1891 máj. 30. A zeneművészeti főiskolán tanult és 1915 óta az Operaház karmestere, s mint ilyen főleg olasz és francia operákat vezényel.

11504.ht

CÍMSZÓ Fleichse

SZEMÉLYNÉV Fleische Anta

SZÓCIKK 2 F Antal M Kir Operahá karnagya szül Szegede 189 máj 30 zeneművészet főiskolá tanul é 191 ót a Operahá karmestere min ilye főle olas é franci operáka vezényel

11504.h

CÍMSZ Fleichs

SZEMÉLYNÉ Fleisch Ant

SZÓCIK Anta Ki Operah karnagy szü Szeged 18 má 3 zeneművésze főiskol tanu 19 ó Operah karmester mi ily fől ola franc operák vezénye

11504.

CÍMS Fleich

SZEMÉLYN Fleisc An

SZÓCI Ant K Opera karnag sz Szege 1 m zeneművész főisko tan 1 Opera karmeste m il fő ol fran operá vezény

11504

CÍM Fleic

SZEMÉLY Fleis A

SZÓC An Oper karna s Szeg zeneművés főisk ta Oper karmest i f o fra oper vezén

1150

CÍ Flei

SZEMÉL Flei

SZÓ A Ope karn Sze zeneművé főis t Ope karmes fr ope vezé