11505.htm

CÍMSZÓ: Fleichser

SZEMÉLYNÉV: Fleischer Siegfried

SZÓCIKK: "3.  F. Siegfried, író, szül. Kapuváron 1856 márc. 18. Gimnáziumi és egyetemi tanulmányait Bécsben végezte. 1889-90. a Zeitschrift für dramatische Kunst und Literatur kiadója, majd a troppaui Schlesisches Tagblatt főszerkesztője lett. Innen a Wiener Allgemeine Zeitunghoz, a Volksstimmehez és a Morgenposthoz szerződött. Az Üsterr. Israelit. Union jogvédő irodájának első titkára és vezetője. Művei: Gedichte; Camillus (dráma); Aus der Burschenzeit."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1505. címszó a lexikon => 282. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11505.htm

CÍMSZÓ: Fleichser

SZEMÉLYNÉV: Fleischer Siegfried

SZÓCIKK: 3. F. Siegfried, író, szül. Kapuváron 1856 márc. 18. Gimnáziumi és egyetemi tanulmányait Bécsben végezte. 1889-90. a Zeitschrift für dramatische Kunst und Literatur kiadója, majd a troppaui Schlesisches Tagblatt főszerkesztője lett. Innen a Wiener Allgemeine Zeitunghoz, a Volksstimmehez és a Morgenposthoz szerződött. Az Üsterr. Israelit. Union jogvédő irodájának első titkára és vezetője. Művei: Gedichte; Camillus dráma ; Aus der Burschenzeit.

11505.ht

CÍMSZÓ Fleichse

SZEMÉLYNÉV Fleische Siegfrie

SZÓCIKK 3 F Siegfried író szül Kapuváro 185 márc 18 Gimnázium é egyetem tanulmányai Bécsbe végezte 1889-90 Zeitschrif fü dramatisch Kuns un Literatu kiadója maj troppau Schlesische Tagblat főszerkesztőj lett Inne Wiene Allgemein Zeitunghoz Volksstimmehe é Morgenpostho szerződött A Üsterr Israelit Unio jogvéd irodájána els titkár é vezetője Művei Gedichte Camillu drám Au de Burschenzeit

11505.h

CÍMSZ Fleichs

SZEMÉLYNÉ Fleisch Siegfri

SZÓCIK Siegfrie ír szü Kapuvár 18 már 1 Gimnáziu egyete tanulmánya Bécsb végezt 1889-9 Zeitschri f dramatisc Kun u Literat kiadój ma troppa Schlesisch Tagbla főszerkesztő let Inn Wien Allgemei Zeitungho Volksstimmeh Morgenposth szerződöt Üster Israeli Uni jogvé irodáján el titká vezetőj Műve Gedicht Camill drá A d Burschenzei

11505.

CÍMS Fleich

SZEMÉLYN Fleisc Siegfr

SZÓCI Siegfri í sz Kapuvá 1 má Gimnázi egyet tanulmány Bécs végez 1889- Zeitschr dramatis Ku Litera kiadó m tropp Schlesisc Tagbl főszerkeszt le In Wie Allgeme Zeitungh Volksstimme Morgenpost szerződö Üste Israel Un jogv irodájá e titk vezető Műv Gedich Camil dr Burschenze

11505

CÍM Fleic

SZEMÉLY Fleis Siegf

SZÓC Siegfr s Kapuv m Gimnáz egye tanulmán Béc vége 1889 Zeitsch dramati K Liter kiad trop Schlesis Tagb főszerkesz l I Wi Allgem Zeitung Volksstimm Morgenpos szerződ Üst Israe U jog irodáj tit vezet Mű Gedic Cami d Burschenz

1150

CÍ Flei

SZEMÉL Flei Sieg

SZÓ Siegf Kapu Gimná egy tanulmá Bé vég 188 Zeitsc dramat Lite kia tro Schlesi Tag főszerkes W Allge Zeitun Volksstim Morgenpo szerző Üs Isra jo irodá ti veze M Gedi Cam Burschen