11508.htm

CÍMSZÓ: Fleissig

SZEMÉLYNÉV: Fleissig Jakab

SZÓCIKK: Fleissig Jakab, galgóci, majd bécsi rabbi. Veje volt Jungreisz Sámuel (l. o.) csecsei rabbinak. Előbb Nádudvaron, majd az ötvenes évek elejétől kezdve Galgócon volt rabbi egészen 1872-ig amikor az orsz. kongresszus által felidézett harc arra késztette, hogy rabbiállásáról leköszönjön. Még u. a. évben a bécsi hitközség rabbielnökké választotta meg és haláláig Bécsben működött. Általánosan jelentékeny Talmud-tudósnak ismerték el.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1508. címszó a lexikon => 282. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11508.htm

CÍMSZÓ: Fleissig

SZEMÉLYNÉV: Fleissig Jakab

SZÓCIKK: Fleissig Jakab, galgóci, majd bécsi rabbi. Veje volt Jungreisz Sámuel l. o. csecsei rabbinak. Előbb Nádudvaron, majd az ötvenes évek elejétől kezdve Galgócon volt rabbi egészen 1872-ig amikor az orsz. kongresszus által felidézett harc arra késztette, hogy rabbiállásáról leköszönjön. Még u. a. évben a bécsi hitközség rabbielnökké választotta meg és haláláig Bécsben működött. Általánosan jelentékeny Talmud-tudósnak ismerték el.

11508.ht

CÍMSZÓ Fleissi

SZEMÉLYNÉV Fleissi Jaka

SZÓCIKK Fleissi Jakab galgóci maj bécs rabbi Vej vol Jungreis Sámue l o csecse rabbinak Előb Nádudvaron maj a ötvene éve elejétő kezdv Galgóco vol rabb egésze 1872-i amiko a orsz kongresszu álta felidézet har arr késztette hog rabbiállásáró leköszönjön Mé u a évbe bécs hitközsé rabbielnökk választott me é halálái Bécsbe működött Általánosa jelentéken Talmud-tudósna ismerté el

11508.h

CÍMSZ Fleiss

SZEMÉLYNÉ Fleiss Jak

SZÓCIK Fleiss Jaka galgóc ma béc rabb Ve vo Jungrei Sámu csecs rabbina Elő Nádudvaro ma ötven év elejét kezd Galgóc vo rab egész 1872- amik ors kongressz ált felidéze ha ar késztett ho rabbiállásár leköszönjö M évb béc hitközs rabbielnök választot m halálá Bécsb működöt Általános jelentéke Talmud-tudósn ismert e

11508.

CÍMS Fleis

SZEMÉLYN Fleis Ja

SZÓCI Fleis Jak galgó m bé rab V v Jungre Sám csec rabbin El Nádudvar m ötve é elejé kez Galgó v ra egés 1872 ami or kongress ál felidéz h a késztet h rabbiállásá leköszönj év bé hitköz rabbielnö választo halál Bécs működö Általáno jelenték Talmud-tudós ismer

11508

CÍM Flei

SZEMÉLY Flei J

SZÓC Flei Ja galg b ra Jungr Sá cse rabbi E Nádudva ötv elej ke Galg r egé 187 am o kongres á felidé készte rabbiállás leköszön é b hitkö rabbieln választ halá Béc működ Általán jelenté Talmud-tudó isme

1150

CÍ Fle

SZEMÉL Fle

SZÓ Fle J gal r Jung S cs rabb Nádudv öt ele k Gal eg 18 a kongre felid készt rabbiállá leköszö hitk rabbiel válasz hal Bé műkö Általá jelent Talmud-tud ism