11512.htm

CÍMSZÓ: Flesch

SZEMÉLYNÉV: Flesch Nándor

SZÓCIKK: 4. F. Nándor*, orvos, szül. Budapesten 1861. A bonctani tanszéken tanársegéd és évekig az Orvosszövetség főtitkára volt. Megjelent Vivisection am Hunde c. műve (Stuttgart 1884). Az Országos Orvos Szövetség c. szaklap szerkesztője kiadója volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1512. címszó a lexikon => 282. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11512.htm

CÍMSZÓ: Flesch

SZEMÉLYNÉV: Flesch Nándor

SZÓCIKK: 4. F. Nándor*, orvos, szül. Budapesten 1861. A bonctani tanszéken tanársegéd és évekig az Orvosszövetség főtitkára volt. Megjelent Vivisection am Hunde c. műve Stuttgart 1884 . Az Országos Orvos Szövetség c. szaklap szerkesztője kiadója volt.

11512.ht

CÍMSZÓ Flesc

SZEMÉLYNÉV Flesc Nándo

SZÓCIKK 4 F Nándor* orvos szül Budapeste 1861 bonctan tanszéke tanársegé é éveki a Orvosszövetsé főtitkár volt Megjelen Vivisectio a Hund c műv Stuttgar 188 A Országo Orvo Szövetsé c szakla szerkesztőj kiadój volt

11512.h

CÍMSZ Fles

SZEMÉLYNÉ Fles Nánd

SZÓCIK Nándor orvo szü Budapest 186 boncta tanszék tanárseg évek Orvosszövets főtitká vol Megjele Vivisecti Hun mű Stuttga 18 Ország Orv Szövets szakl szerkesztő kiadó vol

11512.

CÍMS Fle

SZEMÉLYN Fle Nán

SZÓCI Nándo orv sz Budapes 18 bonct tanszé tanárse éve Orvosszövet főtitk vo Megjel Vivisect Hu m Stuttg 1 Orszá Or Szövet szak szerkeszt kiad vo

11512

CÍM Fl

SZEMÉLY Fl Ná

SZÓC Nánd or s Budape 1 bonc tansz tanárs év Orvosszöve főtit v Megje Vivisec H Stutt Orsz O Szöve sza szerkesz kia v

1151

CÍ F

SZEMÉL F N

SZÓ Nán o Budap bon tans tanár é Orvosszöv főti Megj Vivise Stut Ors Szöv sz szerkes ki