11513.htm

CÍMSZÓ: Fligl

SZEMÉLYNÉV: Fligl József

SZÓCIKK: Fligl József, zeneszerző, szül. Budapesten 1868 márc. 7. A Zeneakadémián tanult. Kitűnő Bach- és Beethoven-játékos hitében állt és így nagy sikerrel hangversenyezett itthon, majd külföldön. F. zeneesztétikai és szépirodalmi munkássága is jelentékeny. Dalokat is komponált.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1513. címszó a lexikon => 282. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11513.htm

CÍMSZÓ: Fligl

SZEMÉLYNÉV: Fligl József

SZÓCIKK: Fligl József, zeneszerző, szül. Budapesten 1868 márc. 7. A Zeneakadémián tanult. Kitűnő Bach- és Beethoven-játékos hitében állt és így nagy sikerrel hangversenyezett itthon, majd külföldön. F. zeneesztétikai és szépirodalmi munkássága is jelentékeny. Dalokat is komponált.

11513.ht

CÍMSZÓ Flig

SZEMÉLYNÉV Flig Józse

SZÓCIKK Flig József zeneszerző szül Budapeste 186 márc 7 Zeneakadémiá tanult Kitűn Bach é Beethoven-játéko hitébe áll é íg nag sikerre hangversenyezet itthon maj külföldön F zeneesztétika é szépirodalm munkásság i jelentékeny Daloka i komponált

11513.h

CÍMSZ Fli

SZEMÉLYNÉ Fli Józs

SZÓCIK Fli Józse zeneszerz szü Budapest 18 már Zeneakadémi tanul Kitű Bac Beethoven-játék hitéb ál í na sikerr hangversenyeze ittho ma külföldö zeneesztétik szépirodal munkássá jelentéken Dalok komponál

11513.

CÍMS Fl

SZEMÉLYN Fl Józ

SZÓCI Fl Józs zeneszer sz Budapes 1 má Zeneakadém tanu Kit Ba Beethoven-játé hité á n siker hangversenyez itth m külföld zeneesztéti szépiroda munkáss jelentéke Dalo komponá

11513

CÍM F

SZEMÉLY F Jó

SZÓC F Józ zenesze s Budape m Zeneakadé tan Ki B Beethoven-ját hit sike hangversenye itt külföl zeneesztét szépirod munkás jelenték Dal kompon

1151SZEMÉL J

SZÓ Jó zenesz Budap Zeneakad ta K Beethoven-já hi sik hangverseny it külfö zeneeszté szépiro munká jelenté Da kompo