11515.htm

CÍMSZÓ: Fodor

SZEMÉLYNÉV: Fodor Ármin

SZÓCIKK: "Fodor, 1. Ármin, kúriai tanácselnök, jogtudós, szül. Nagymihályon 1862 jan. 17. A budapesti egyetemen tanult és eleinte ügyvéd, majd 1890-től kezdve bíró volt. Mint kiváló jogászt az igazságügy-minisztériumba osztották be kodifikáló munkálatra. 1911-ben kúriai bíró, 1924. kúriai tanácselnök lett. F. a Magyar Jogászegylet alelnöke is. A hágai 1910-12-i nemzetközi váltójogi konferencián ő volt a kormány kiküldöttje; választmányi tagja az International Law Associationnek. Jelentékeny része van a polgári perrendtartás elkészítésében. Főbb művei: A fizetésképtelen adós jogcselekményeinek megtámadása a csődön kívül (1889) A polgári törvénykezési rendtartás kézikönyve (Márkus Dezsővel, 3 k. 1894-5); Az osztrák perrendtartás (1896); Magyar magánjog (5 k. 1897-1890); A jogügyletek értelmezése a felülvizsgálati eljárásban (1899); Polgári perrendtartás (1911)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1515. címszó a lexikon => 283. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11515.htm

CÍMSZÓ: Fodor

SZEMÉLYNÉV: Fodor Ármin

SZÓCIKK: Fodor, 1. Ármin, kúriai tanácselnök, jogtudós, szül. Nagymihályon 1862 jan. 17. A budapesti egyetemen tanult és eleinte ügyvéd, majd 1890-től kezdve bíró volt. Mint kiváló jogászt az igazságügy-minisztériumba osztották be kodifikáló munkálatra. 1911-ben kúriai bíró, 1924. kúriai tanácselnök lett. F. a Magyar Jogászegylet alelnöke is. A hágai 1910-12-i nemzetközi váltójogi konferencián ő volt a kormány kiküldöttje; választmányi tagja az International Law Associationnek. Jelentékeny része van a polgári perrendtartás elkészítésében. Főbb művei: A fizetésképtelen adós jogcselekményeinek megtámadása a csődön kívül 1889 A polgári törvénykezési rendtartás kézikönyve Márkus Dezsővel, 3 k. 1894-5 ; Az osztrák perrendtartás 1896 ; Magyar magánjog 5 k. 1897-1890 ; A jogügyletek értelmezése a felülvizsgálati eljárásban 1899 ; Polgári perrendtartás 1911

11515.ht

CÍMSZÓ Fodo

SZEMÉLYNÉV Fodo Ármi

SZÓCIKK Fodor 1 Ármin kúria tanácselnök jogtudós szül Nagymihályo 186 jan 17 budapest egyeteme tanul é eleint ügyvéd maj 1890-tő kezdv bír volt Min kivál jogász a igazságügy-minisztériumb osztottá b kodifikál munkálatra 1911-be kúria bíró 1924 kúria tanácselnö lett F Magya Jogászegyle alelnök is hága 1910-12- nemzetköz váltójog konferenciá vol kormán kiküldöttje választmány tagj a Internationa La Associationnek Jelentéken rész va polgár perrendtartá elkészítésében Főb művei fizetésképtele adó jogcselekményeine megtámadás csődö kívü 188 polgár törvénykezés rendtartá kézikönyv Márku Dezsővel k 1894- A osztrá perrendtartá 189 Magya magánjo k 1897-189 jogügylete értelmezés felülvizsgálat eljárásba 189 Polgár perrendtartá 191

11515.h

CÍMSZ Fod

SZEMÉLYNÉ Fod Árm

SZÓCIK Fodo Ármi kúri tanácselnö jogtudó szü Nagymihály 18 ja 1 budapes egyetem tanu elein ügyvé ma 1890-t kezd bí vol Mi kivá jogás igazságügy-minisztérium osztott kodifiká munkálatr 1911-b kúri bír 192 kúri tanácseln let Magy Jogászegyl alelnö i hág 1910-12 nemzetkö váltójo konferenci vo kormá kiküldöttj választmán tag Internation L Associationne Jelentéke rés v polgá perrendtart elkészítésébe Fő műve fizetésképtel ad jogcselekményein megtámadá csőd kív 18 polgá törvénykezé rendtart kéziköny Márk Dezsőve 1894 osztr perrendtart 18 Magy magánj 1897-18 jogügylet értelmezé felülvizsgála eljárásb 18 Polgá perrendtart 19

11515.

CÍMS Fo

SZEMÉLYN Fo Ár

SZÓCI Fod Árm kúr tanácseln jogtud sz Nagymihál 1 j budape egyete tan elei ügyv m 1890- kez b vo M kiv jogá igazságügy-minisztériu osztot kodifik munkálat 1911- kúr bí 19 kúr tanácsel le Mag Jogászegy aleln há 1910-1 nemzetk váltój konferenc v korm kiküldött választmá ta Internatio Associationn Jelenték ré polg perrendtar elkészítéséb F műv fizetésképte a jogcselekményei megtámad cső kí 1 polg törvénykez rendtar kézikön Már Dezsőv 189 oszt perrendtar 1 Mag magán 1897-1 jogügyle értelmez felülvizsgál eljárás 1 Polg perrendtar 1

11515

CÍM F

SZEMÉLY F Á

SZÓC Fo Ár kú tanácsel jogtu s Nagymihá budap egyet ta ele ügy 1890 ke v ki jog igazságügy-minisztéri oszto kodifi munkála 1911 kú b 1 kú tanácse l Ma Jogászeg alel h 1910- nemzet váltó konferen kor kiküldöt választm t Internati Association Jelenté r pol perrendta elkészítésé mű fizetésképt jogcselekménye megtáma cs k pol törvényke rendta kézikö Má Dezső 18 osz perrendta Ma magá 1897- jogügyl értelme felülvizsgá eljárá Pol perrendta

1151SZEMÉL

SZÓ F Á k tanácse jogt Nagymih buda egye t el üg 189 k k jo igazságügy-minisztér oszt kodif munkál 191 k k tanács M Jogásze ale 1910 nemze vált konfere ko kiküldö választ Internat Associatio Jelent po perrendt elkészítés m fizetéskép jogcselekmény megtám c po törvényk rendt kézik M Dezs 1 os perrendt M mag 1897 jogügy értelm felülvizsg eljár Po perrendt