11516.htm

CÍMSZÓ: Fodor

SZEMÉLYNÉV: Fodor Ernő

SZÓCIKK: F. Ernő*, zongoraművész, tanár, szül. Csabdin 1878. A Nemzeti Zenede, majd a Zeneakadémia növendéke volt. 1902-ben tanári oklevelet kapott és megnyerte a Volkmann-ösztöndíjat. 1903-ban európai turnéja után zeneiskolát alapított Budapesten. F. elismert zenepedagógus.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1516. címszó a lexikon => 283. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11516.htm

CÍMSZÓ: Fodor

SZEMÉLYNÉV: Fodor Ernő

SZÓCIKK: F. Ernő*, zongoraművész, tanár, szül. Csabdin 1878. A Nemzeti Zenede, majd a Zeneakadémia növendéke volt. 1902-ben tanári oklevelet kapott és megnyerte a Volkmann-ösztöndíjat. 1903-ban európai turnéja után zeneiskolát alapított Budapesten. F. elismert zenepedagógus.

11516.ht

CÍMSZÓ Fodo

SZEMÉLYNÉV Fodo Ern

SZÓCIKK F Ernő* zongoraművész tanár szül Csabdi 1878 Nemzet Zenede maj Zeneakadémi növendék volt 1902-be tanár oklevele kapot é megnyert Volkmann-ösztöndíjat 1903-ba európa turnéj utá zeneiskolá alapítot Budapesten F elismer zenepedagógus

11516.h

CÍMSZ Fod

SZEMÉLYNÉ Fod Er

SZÓCIK Ernő zongoraművés taná szü Csabd 187 Nemze Zened ma Zeneakadém növendé vol 1902-b taná oklevel kapo megnyer Volkmann-ösztöndíja 1903-b európ turné ut zeneiskol alapíto Budapeste elisme zenepedagógu

11516.

CÍMS Fo

SZEMÉLYN Fo E

SZÓCI Ern zongoraművé tan sz Csab 18 Nemz Zene m Zeneakadé növend vo 1902- tan okleve kap megnye Volkmann-ösztöndíj 1903- euró turn u zeneisko alapít Budapest elism zenepedagóg

11516

CÍM F

SZEMÉLY F

SZÓC Er zongoraműv ta s Csa 1 Nem Zen Zeneakad növen v 1902 ta oklev ka megny Volkmann-ösztöndí 1903 eur tur zeneisk alapí Budapes elis zenepedagó

1151SZEMÉL

SZÓ E zongoramű t Cs Ne Ze Zeneaka növe 190 t okle k megn Volkmann-ösztönd 190 eu tu zeneis alap Budape eli zenepedag