11517.htm

CÍMSZÓ: Fodor

SZEMÉLYNÉV: Fodor Gyula

SZÓCIKK: F. Gyula, zeneíró, szül. Budapesten 1890. A budapesti egyetemen jogi tanulmányokat végzett, ugyanakkor pedig a Nemzeti Zenedének növendéke volt. 1908 óta budapesti napilapokba és folyóiratokba, valamint külföldi szaklapokba aktuális zenekritikákat, zenetörténeti és zeneesztétikai tanulmányokat írt. Amellett sok elbeszélése is megjelent. Hosszabb ideig a Független Magyarország c. napilap és A Hét munkatársa volt. Jelenleg az Esti Kurír c. napilap zenekritikusa az Új Idők helyettes szerkesztője. Önálló munkája: Schumann.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1517. címszó a lexikon => 283. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11517.htm

CÍMSZÓ: Fodor

SZEMÉLYNÉV: Fodor Gyula

SZÓCIKK: F. Gyula, zeneíró, szül. Budapesten 1890. A budapesti egyetemen jogi tanulmányokat végzett, ugyanakkor pedig a Nemzeti Zenedének növendéke volt. 1908 óta budapesti napilapokba és folyóiratokba, valamint külföldi szaklapokba aktuális zenekritikákat, zenetörténeti és zeneesztétikai tanulmányokat írt. Amellett sok elbeszélése is megjelent. Hosszabb ideig a Független Magyarország c. napilap és A Hét munkatársa volt. Jelenleg az Esti Kurír c. napilap zenekritikusa az Új Idők helyettes szerkesztője. Önálló munkája: Schumann.

11517.ht

CÍMSZÓ Fodo

SZEMÉLYNÉV Fodo Gyul

SZÓCIKK F Gyula zeneíró szül Budapeste 1890 budapest egyeteme jog tanulmányoka végzett ugyanakko pedi Nemzet Zenedéne növendék volt 190 ót budapest napilapokb é folyóiratokba valamin külföld szaklapokb aktuáli zenekritikákat zenetörténet é zeneesztétika tanulmányoka írt Amellet so elbeszélés i megjelent Hosszab idei Függetle Magyarorszá c napila é Hé munkatárs volt Jelenle a Est Kurí c napila zenekritikus a Ú Idő helyette szerkesztője Önáll munkája Schumann

11517.h

CÍMSZ Fod

SZEMÉLYNÉ Fod Gyu

SZÓCIK Gyul zeneír szü Budapest 189 budapes egyetem jo tanulmányok végzet ugyanakk ped Nemze Zenedén növendé vol 19 ó budapes napilapok folyóiratokb valami külföl szaklapok aktuál zenekritikáka zenetörténe zeneesztétik tanulmányok ír Amelle s elbeszélé megjelen Hossza ide Függetl Magyarorsz napil H munkatár vol Jelenl Es Kur napil zenekritiku Id helyett szerkesztőj Önál munkáj Schuman

11517.

CÍMS Fo

SZEMÉLYN Fo Gy

SZÓCI Gyu zeneí sz Budapes 18 budape egyete j tanulmányo végze ugyanak pe Nemz Zenedé növend vo 1 budape napilapo folyóiratok valam külfö szaklapo aktuá zenekritikák zenetörtén zeneesztéti tanulmányo í Amell elbeszél megjele Hossz id Függet Magyarors napi munkatá vo Jelen E Ku napi zenekritik I helyet szerkesztő Öná munká Schuma

11517

CÍM F

SZEMÉLY F G

SZÓC Gy zene s Budape 1 budap egyet tanulmány végz ugyana p Nem Zened növen v budap napilap folyóirato vala külf szaklap aktu zenekritiká zenetörté zeneesztét tanulmány Amel elbeszé megjel Hoss i Függe Magyaror nap munkat v Jele K nap zenekriti helye szerkeszt Ön munk Schum

1151SZEMÉL

SZÓ G zen Budap buda egye tanulmán vég ugyan Ne Zene növe buda napila folyóirat val kül szakla akt zenekritik zenetört zeneeszté tanulmán Ame elbesz megje Hos Függ Magyaro na munka Jel na zenekrit hely szerkesz Ö mun Schu