11518.htm

CÍMSZÓ: Fodor

SZEMÉLYNÉV: Fodor Izsó

SZÓCIKK: 4. F. Izsó, hegedűművész, tanár, szül. Budapesten 1873. ápr. 6. Tanulmányait Budapesten végezte. 1898 óta az operaház első brácsása. Hat évig volt a Filharmóniai Társaság igazgatója és az Operaház zenekari főnöke. Tagja volt Grünfeld-vonósnégyesnek is. 1912 óta a Nemzeti Zenede tanára.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1518. címszó a lexikon => 283. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11518.htm

CÍMSZÓ: Fodor

SZEMÉLYNÉV: Fodor Izsó

SZÓCIKK: 4. F. Izsó, hegedűművész, tanár, szül. Budapesten 1873. ápr. 6. Tanulmányait Budapesten végezte. 1898 óta az operaház első brácsása. Hat évig volt a Filharmóniai Társaság igazgatója és az Operaház zenekari főnöke. Tagja volt Grünfeld-vonósnégyesnek is. 1912 óta a Nemzeti Zenede tanára.

11518.ht

CÍMSZÓ Fodo

SZEMÉLYNÉV Fodo Izs

SZÓCIKK 4 F Izsó hegedűművész tanár szül Budapeste 1873 ápr 6 Tanulmányai Budapeste végezte 189 ót a operahá els brácsása Ha évi vol Filharmónia Társasá igazgatój é a Operahá zenekar főnöke Tagj vol Grünfeld-vonósnégyesne is 191 ót Nemzet Zened tanára

11518.h

CÍMSZ Fod

SZEMÉLYNÉ Fod Iz

SZÓCIK Izs hegedűművés taná szü Budapest 187 áp Tanulmánya Budapest végezt 18 ó operah el brácsás H év vo Filharmóni Társas igazgató Operah zeneka főnök Tag vo Grünfeld-vonósnégyesn i 19 ó Nemze Zene tanár

11518.

CÍMS Fo

SZEMÉLYN Fo I

SZÓCI Iz hegedűművé tan sz Budapes 18 á Tanulmány Budapes végez 1 opera e brácsá é v Filharmón Társa igazgat Opera zenek főnö Ta v Grünfeld-vonósnégyes 1 Nemz Zen taná

11518

CÍM F

SZEMÉLY F

SZÓC I hegedűműv ta s Budape 1 Tanulmán Budape vége oper brács Filharmó Társ igazga Oper zene főn T Grünfeld-vonósnégye Nem Ze tan

1151SZEMÉL

SZÓ hegedűmű t Budap Tanulmá Budap vég ope brác Filharm Tár igazg Ope zen fő Grünfeld-vonósnégy Ne Z ta