11520.htm

CÍMSZÓ: Fodor

SZEMÉLYNÉV: Fodor József

SZÓCIKK: 6.   F. József, hegedűművész, szül. Venlovon 1752., megh. Szentpétervárott 1828 okt. 3. Franz Benda tanítványa volt Berlinben. Sokat turnézott és 1787. Párisban, 1794. Szentpétervárott telepedett le. Kilenc hegedűversenyt, több hegedűdarabot, duettet és vonósnégyest írt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1520. címszó a lexikon => 283. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11520.htm

CÍMSZÓ: Fodor

SZEMÉLYNÉV: Fodor József

SZÓCIKK: 6. F. József, hegedűművész, szül. Venlovon 1752., megh. Szentpétervárott 1828 okt. 3. Franz Benda tanítványa volt Berlinben. Sokat turnézott és 1787. Párisban, 1794. Szentpétervárott telepedett le. Kilenc hegedűversenyt, több hegedűdarabot, duettet és vonósnégyest írt.

11520.ht

CÍMSZÓ Fodo

SZEMÉLYNÉV Fodo Józse

SZÓCIKK 6 F József hegedűművész szül Venlovo 1752. megh Szentpétervárot 182 okt 3 Fran Bend tanítvány vol Berlinben Soka turnézot é 1787 Párisban 1794 Szentpétervárot telepedet le Kilen hegedűversenyt töb hegedűdarabot duette é vonósnégyes írt

11520.h

CÍMSZ Fod

SZEMÉLYNÉ Fod Józs

SZÓCIK Józse hegedűművés szü Venlov 1752 meg Szentpéterváro 18 ok Fra Ben tanítván vo Berlinbe Sok turnézo 178 Párisba 179 Szentpéterváro telepede l Kile hegedűverseny tö hegedűdarabo duett vonósnégye ír

11520.

CÍMS Fo

SZEMÉLYN Fo Józ

SZÓCI Józs hegedűművé sz Venlo 175 me Szentpétervár 1 o Fr Be tanítvá v Berlinb So turnéz 17 Párisb 17 Szentpétervár teleped Kil hegedűversen t hegedűdarab duet vonósnégy í

11520

CÍM F

SZEMÉLY F Jó

SZÓC Józ hegedűműv s Venl 17 m Szentpétervá F B tanítv Berlin S turné 1 Páris 1 Szentpétervá telepe Ki hegedűverse hegedűdara due vonósnég

1152SZEMÉL J

SZÓ Jó hegedűmű Ven 1 Szentpéterv tanít Berli turn Pári Szentpéterv telep K hegedűvers hegedűdar du vonósné