11521.htm

CÍMSZÓ: Fodor

SZEMÉLYNÉV: Fodor László

SZÓCIKK: " 7. F. László*, elbeszélő és színműíró, szül. Budapesten 1898. Orvosnak készült, de hírlapíró lett. Eleinte novellákkal, s hangulatos regényekkel (Fuvolás férfi; A zugligeti varázsló) keltett érdeklődést. Első színpadi kísérlete a Navarrai Margit, amely utóbb külföldre is eljutott. Kisebb sikere volt A jószívű asszony c. enyhén szatirikus darabjának, míg aztán a Dr. Szabó Juci vígjátékával meghódította a közönséget, vígjátéka pedig a külföldi színházak állandó műsordarabja lett. Díszelőadás c. darabja a Don Jüan-problémát tárgyalja újszerű megvilágításban. Legújabb vígjátékai: A templom egere; Bölcsődal; regénye: A pesti éjszaka."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1521. címszó a lexikon => 283. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11521.htm

CÍMSZÓ: Fodor

SZEMÉLYNÉV: Fodor László

SZÓCIKK: 7. F. László*, elbeszélő és színműíró, szül. Budapesten 1898. Orvosnak készült, de hírlapíró lett. Eleinte novellákkal, s hangulatos regényekkel Fuvolás férfi; A zugligeti varázsló keltett érdeklődést. Első színpadi kísérlete a Navarrai Margit, amely utóbb külföldre is eljutott. Kisebb sikere volt A jószívű asszony c. enyhén szatirikus darabjának, míg aztán a Dr. Szabó Juci vígjátékával meghódította a közönséget, vígjátéka pedig a külföldi színházak állandó műsordarabja lett. Díszelőadás c. darabja a Don Jüan-problémát tárgyalja újszerű megvilágításban. Legújabb vígjátékai: A templom egere; Bölcsődal; regénye: A pesti éjszaka.

11521.ht

CÍMSZÓ Fodo

SZEMÉLYNÉV Fodo Lászl

SZÓCIKK 7 F László* elbeszél é színműíró szül Budapeste 1898 Orvosna készült d hírlapír lett Eleint novellákkal hangulato regényekke Fuvolá férfi zugliget varázsl keltet érdeklődést Els színpad kísérlet Navarra Margit amel utób külföldr i eljutott Kiseb siker vol jószív asszon c enyhé szatiriku darabjának mí aztá Dr Szab Juc vígjátékáva meghódított közönséget vígjáték pedi külföld színháza álland műsordarabj lett Díszelőadá c darabj Do Jüan-problémá tárgyalj újszer megvilágításban Legújab vígjátékai templo egere Bölcsődal regénye pest éjszaka

11521.h

CÍMSZ Fod

SZEMÉLYNÉ Fod Lász

SZÓCIK László elbeszé színműír szü Budapest 189 Orvosn készül hírlapí let Elein novellákka hangulat regényekk Fuvol férf zuglige varázs kelte érdeklődés El színpa kísérle Navarr Margi ame utó külföld eljutot Kise sike vo jószí asszo enyh szatirik darabjána m azt D Sza Ju vígjátékáv meghódítot közönsége vígjáté ped külföl színház állan műsordarab let Díszelőad darab D Jüan-problém tárgyal újsze megvilágításba Legúja vígjátéka templ eger Bölcsőda regény pes éjszak

11521.

CÍMS Fo

SZEMÉLYN Fo Lás

SZÓCI Lászl elbesz színműí sz Budapes 18 Orvos készü hírlap le Elei novellákk hangula regények Fuvo fér zuglig varáz kelt érdeklődé E színp kísérl Navar Marg am ut külföl eljuto Kis sik v jósz assz eny szatiri darabján az Sz J vígjátéká meghódíto közönség vígját pe külfö színhá álla műsordara le Díszelőa dara Jüan-problé tárgya újsz megvilágításb Legúj vígjáték temp ege Bölcsőd regén pe éjsza

11521

CÍM F

SZEMÉLY F Lá

SZÓC Lász elbes színmű s Budape 1 Orvo kész hírla l Ele novellák hangul regénye Fuv fé zugli vará kel érdeklőd szín kísér Nava Mar a u külfö eljut Ki si jós ass en szatir darabjá a S vígjáték meghódít közönsé vígjá p külf szính áll műsordar l Díszelő dar Jüan-probl tárgy újs megvilágítás Legú vígjáté tem eg Bölcső regé p éjsz

1152SZEMÉL L

SZÓ Lás elbe színm Budap Orv kés hírl El novellá hangu regény Fu f zugl var ke érdeklő szí kísé Nav Ma külf elju K s jó as e szati darabj vígjáté meghódí közöns vígj kül szín ál műsorda Díszel da Jüan-prob tárg új megvilágítá Leg vígját te e Bölcs reg éjs