11524.htm

CÍMSZÓ: Fodor

SZEMÉLYNÉV: Fodor Oszkár

SZÓCIKK: 10.  F. Oszkár, hírlapíró és közgazdasági író, szül. Budapesten 1886. Tanulmányainak elvégzése után hírlapíró lett és főképpen közgazdasági kérdésekkel foglalkozott. 1911-ben Pénz világ c. új típusú gazdasági hetilapot alapított Jelenleg az Esti Kurír c. napilap közgazdaság szerkesztője.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1524. címszó a lexikon => 283. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11524.htm

CÍMSZÓ: Fodor

SZEMÉLYNÉV: Fodor Oszkár

SZÓCIKK: 10. F. Oszkár, hírlapíró és közgazdasági író, szül. Budapesten 1886. Tanulmányainak elvégzése után hírlapíró lett és főképpen közgazdasági kérdésekkel foglalkozott. 1911-ben Pénz világ c. új típusú gazdasági hetilapot alapított Jelenleg az Esti Kurír c. napilap közgazdaság szerkesztője.

11524.ht

CÍMSZÓ Fodo

SZEMÉLYNÉV Fodo Oszká

SZÓCIKK 10 F Oszkár hírlapír é közgazdaság író szül Budapeste 1886 Tanulmányaina elvégzés utá hírlapír let é főképpe közgazdaság kérdésekke foglalkozott 1911-be Pén vilá c ú típus gazdaság hetilapo alapítot Jelenle a Est Kurí c napila közgazdasá szerkesztője

11524.h

CÍMSZ Fod

SZEMÉLYNÉ Fod Oszk

SZÓCIK 1 Oszká hírlapí közgazdasá ír szü Budapest 188 Tanulmányain elvégzé ut hírlapí le főképp közgazdasá kérdésekk foglalkozot 1911-b Pé vil típu gazdasá hetilap alapíto Jelenl Es Kur napil közgazdas szerkesztőj

11524.

CÍMS Fo

SZEMÉLYN Fo Osz

SZÓCI Oszk hírlap közgazdas í sz Budapes 18 Tanulmányai elvégz u hírlap l főkép közgazdas kérdések foglalkozo 1911- P vi típ gazdas hetila alapít Jelen E Ku napi közgazda szerkesztő

11524

CÍM F

SZEMÉLY F Os

SZÓC Osz hírla közgazda s Budape 1 Tanulmánya elvég hírla főké közgazda kérdése foglalkoz 1911 v tí gazda hetil alapí Jele K nap közgazd szerkeszt

1152SZEMÉL O

SZÓ Os hírl közgazd Budap Tanulmány elvé hírl fők közgazd kérdés foglalko 191 t gazd heti alap Jel na közgaz szerkesz