11532.htm

CÍMSZÓ: Földesi

SZEMÉLYNÉV: Földesi Arnold

SZÓCIKK: Arnold, gordonkaművész, szül. 1882. Popper tanítványa volt a Zeneakadémián. Ma a magyar muzsika egyik legjelentékenyebb művésze. Művészetét a lényeget nyújtó biztos stílus jellemzi és az a törekvés, hogy a legrégibb zenét a mai ember felfogásához legközelebb álló módon adja elő. Bejárta az egész világot és megérdemli azt az elismerést, amelyben része van. Fölényes tónusa van, technikája pedig a legnagyobb fokot éri el.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1532. címszó a lexikon => 285. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11532.htm

CÍMSZÓ: Földesi

SZEMÉLYNÉV: Földesi Arnold

SZÓCIKK: Arnold, gordonkaművész, szül. 1882. Popper tanítványa volt a Zeneakadémián. Ma a magyar muzsika egyik legjelentékenyebb művésze. Művészetét a lényeget nyújtó biztos stílus jellemzi és az a törekvés, hogy a legrégibb zenét a mai ember felfogásához legközelebb álló módon adja elő. Bejárta az egész világot és megérdemli azt az elismerést, amelyben része van. Fölényes tónusa van, technikája pedig a legnagyobb fokot éri el.

11532.ht

CÍMSZÓ Földes

SZEMÉLYNÉV Földes Arnol

SZÓCIKK Arnold gordonkaművész szül 1882 Poppe tanítvány vol Zeneakadémián M magya muzsik egyi legjelentékenyeb művésze Művészeté lényege nyújt bizto stílu jellemz é a törekvés hog legrégib zené ma embe felfogásáho legközeleb áll módo adj elő Bejárt a egés világo é megérdeml az a elismerést amelybe rész van Fölénye tónus van technikáj pedi legnagyob foko ér el

11532.h

CÍMSZ Földe

SZEMÉLYNÉ Földe Arno

SZÓCIK Arnol gordonkaművés szü 188 Popp tanítván vo Zeneakadémiá magy muzsi egy legjelentékenye művész Művészet lényeg nyúj bizt stíl jellem törekvé ho legrégi zen m emb felfogásáh legközele ál mód ad el Bejár egé világ megérdem a elismerés amelyb rés va Fölény tónu va techniká ped legnagyo fok é e

11532.

CÍMS Föld

SZEMÉLYN Föld Arn

SZÓCI Arno gordonkaművé sz 18 Pop tanítvá v Zeneakadémi mag muzs eg legjelentékeny művés Művésze lénye nyú biz stí jelle törekv h legrég ze em felfogásá legközel á mó a e Bejá eg vilá megérde elismeré amely ré v Fölén tón v technik pe legnagy fo

11532

CÍM Föl

SZEMÉLY Föl Ar

SZÓC Arn gordonkaműv s 1 Po tanítv Zeneakadém ma muz e legjelentéken művé Művész lény ny bi st jell törek legré z e felfogás legköze m Bej e vil megérd elismer amel r Fölé tó techni p legnag f

1153

CÍ Fö

SZEMÉL Fö A

SZÓ Ar gordonkamű P tanít Zeneakadé m mu legjelentéke műv Művés lén n b s jel töre legr felfogá legköz Be vi megér elisme ame Föl t techn legna