11534.htm

CÍMSZÓ: Földrajz

SZÓCIKK: "Földrajz. Ez a tudomány főképen a topográfia formájában ősi idők óta ismeretes volt a zsidóságban. Legrégibb irata, a Genesis, és a Biblia többi könyve a földrajzi adatoknak csodálatosan gazdag és a bebizonyított tényekkel feltűnően megegyező gyűjteményét adják. A középkor zsidósága a F.-tudomány művelésében elvitathatatlan érdemeket szerzett. Nem csak nagyszerű tudományos utazók voltak a zsidók között, mint Benjámin de Tudelaa XI. és Regensburgi Petachjah a XII. sz.-ban, akik Mezopotámia legkeletibb részéig eljutottak s az összes bejárt országokat kitűnően megfigyelték, hanem a nyugati út felfedezésében egyenesen döntő részük is volt. Ennek teoretikus alapját a zsidók széleskörű kartográfiai ismeretein építették ki. A föld gömb alakúságát a Zóhár már kifejezésre juttatja (l. Zóhár) s a gömb alakúságban való hit oly időkben, amidőn az a keresztény egyház tanításaival ellenkezett, a zsidó tudás szabadságáról tesz tanúbizonyságot. Az ú. n. «Katalán portulano» v. tengerészmappa korszakalkotó a kartográfia történetében s ez tisztán zsidók műve. Ez főképp a Földközi-tenger hajósai számára készült, a hajózásra alkalmas útirányok megjelölésével. A mappa 1280 körül készült Majorca szigetén, ahol zsidó kartográfiai iskola volt. 1339-ben Angelico Dulcert készített egy portulanót, amely máig is megmaradt. Ezt 1375-ben korrigálta Chrescas lo Juheu, aki Marco Polo észrevételeit is csatolta a mappához s így közvetve hozzájárult Columbus vállalkozásához, amely nyugat felől kereste a Keletre vezető utat. Chrescas mappáját, az ú. n. Katalán portulanót, az aragoniai király a francia királyhoz küldte s máig meg van a Louvre-ban. A híres mappa a későbbiek alapját képezte, beleértve azt is, amelynek nyomán Columbus haladt. Ez a legnagyobb valószínűség szerint Ábrahám Jacuto salamancai egyetemi tanár gömbvetülete volt. (A felfedezéseket l. Közgazdaságtan) Columbus vállalkozásán kívül, mint önálló felfedező kitűnt a XV. sz.-ban Gaspard da Gama, egy poseni születésű zsidó tengerész, akit a hírneves portugál Vasco de Gama már Indiában, Goaban talált s aki a portugál felfedezőt támogatta az alkirálynál. Csupán, amikor szívességtételei után Vasco de Gama tortúráztatta, tért át a kereszténységre s vette fel a felfedező nevet. Gaspard da Gama az elsők egyike volt, aki Kokinkínában és Brazíliában is megfordult. Ugyanakkor, amikor Columbus a zsidó tőkével és közbenjárással megszervezte és vezette expedícióját, Indiát kelet félé kereste fel két portugál zsidó, Ábrahám de Beja és Joseph Zapateiro, akik útjukról be is számoltak. A zsidók előszeretettel tanulmányozták a Szentföldet is. Idevonatkozó régebbi geográfiai művek Meir Aldabi Sebilé Emmuna-ja, Abraham Farissol és Davi Gans, továbbá a frankfurti Joseph Schwarz művei a XIX. sz. első felében. (Utóbbit M. Luncz adta ki héberül újból 1900.). Jelentékenyebb modern zsidó geográfusok és etnográfusok (az etnológiát és néppszichológiát l. Filozófia és Szociológia): I. Külföldiek: Ibn Kordádbah (IX. sz.) a Spanyolország és Kína közti utat írta le. Jacob ibn Tarik, Ceylonban járt a IX. sz.-ban. Ábrahám ibn Ezra, a XII. sz.-ban élt kitűnő exegeta, az egész Nyugatot és Elő-Ázsiát beutazta. Joseph «a spanyol» néven ismert zsidó utazó hozta Keletről Nyugatra az arab számok használatát. Eldad Ha Dani, a Babilonia és Spanyolország közti részt; a francia Estori Farchi a XIV. sz. legelején Spanyolországot és a Keletet hét éven át járta geográfiai kutatás céljából. Mecia, kartográfus, az említett Chrescas lo Juheu kortársa. David Reubeni (l. Álmessiások), óriási területen utazott. A marokkói Jahonadab, 24 nyelven beszélt, Észak-Afrika utazó volt a XVI. sz.-ban. Antonio de Montesinos, Dél-Amerika belsejében utazott a XVII. sz. közepén. J. Rinmann, a XIX. sz.-ban Indiát beutazta etnográfiai szempontból. Moses Pereira de Pavia, XVII. sz. kokinkínai utazó. Teixeira, délázsiai és kínai kutató. Sámuel Romanelli, XVIII. sz. marokkói kutató. Július Loewenberg, Peschel életírója és barátja, a Geschichte der Geographie kiváló szerzője. G. S. Pollack, új-zeelandi kutató. N. Isaacs, zuluföldi kutató. W. G. Palgrave*, Nejd első felkutatója. Jos. Wolf, Bokhara első felkutatója. Jos F. Stern és Jos Halévy (l. Nyelvészet) Abeszszinia. Angelo Heilprin (l. o.), kiváló geológus és sarkutazó. Binger kapitány, Niger-vidék kutatója. Fou kapitány, Dél-Afrika kutatója. Bessels, egyik első északsarki kutató. Szamojlovits orosz mérnök, északsarki kutató. Aldo Pontremoli Olasz fizikus, északsarki kutató. Alfréd Philippson, bonni egyet. tanár, geográfus és geológus. Jacob Saphir, jemeni kutató. Emin pasa*, Belső-Afrika. Louis Lucas, Belső-Afrika. Chorny, kaukázusi kutató. Elkan Adler, a «Jews of Many Lands» szerzője. II. Hazaiak (életrajzaikat l. az illető neveknél); Ballagi Károly*, tanfelügyelő. Déchy Mór*, kaukázusi utazó, a Földrajzi Társ. alelnöke. Hatschek Ignác, az első magyar kartográfus. Klein Sámuel, Palesztina. Lasz Samu, földrajzi író, Prinz Gyula*, pécsi egyet. tanár, geológus, közép-ázsiai utazó. Roheim Géza, etnológus és földrajzi író. Stein Aurél, Sir, világhírű archeológus és kutató (Gobi-sivatag és Közép-Ázsia területe). Vadász Elemér*, geológus. Vámbéry Ármin*, ázsiai kutató, etnográfus. L. Nyelvészet. .Irodalom. M. Kayserling, Christoph Columbus und der Anteil der Juden an den spanischen und portugiesischen Entdeckungen (1894); Correa, The three voyages of Vasco da Gama (London 1869) ; Lelewel, Géographie du Moyen Age IV. (Carmoly et Lelewel, Notice Historique sur Benjamin de Tudéle) (Brüssel 1852) ; R. Luria, Sull litinerario di Benjámin da Tudela (Vessilo Israelitico XXXVI.); Zunz, Gesammelte Schriften I. (Tudelai B. útleírásainak számon fordítása közül legjobb Asher angol ford. (London 1841), héber új kiadása Grünhuttól (Jerusalem 1902) ; E. Adler. Travels of B. Tudela ; Sombart, Die Juden u. das Wirtschaftleben (igen gazdag forrásmegnevezéssel a F.-ra vonatkozóan is) ; Jacobs, Story of Geographical Discovery (New-York 1904) ; Pollack, Residence in New-Zeeland (2 vol. London 1831-37) ; E. Adler, Jews of Many Lands (Philadelphia 1905) ; Zunz, Literatur der Juden (Gesam. Schriften 1.): Weissentorn, Zur Geschichte der jetzigen Ziffern (1892)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1534. címszó a lexikon => 285. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11534.htm

CÍMSZÓ: Földrajz

SZÓCIKK: Földrajz. Ez a tudomány főképen a topográfia formájában ősi idők óta ismeretes volt a zsidóságban. Legrégibb irata, a Genesis, és a Biblia többi könyve a földrajzi adatoknak csodálatosan gazdag és a bebizonyított tényekkel feltűnően megegyező gyűjteményét adják. A középkor zsidósága a F.-tudomány művelésében elvitathatatlan érdemeket szerzett. Nem csak nagyszerű tudományos utazók voltak a zsidók között, mint Benjámin de Tudelaa XI. és Regensburgi Petachjah a XII. sz.-ban, akik Mezopotámia legkeletibb részéig eljutottak s az összes bejárt országokat kitűnően megfigyelték, hanem a nyugati út felfedezésében egyenesen döntő részük is volt. Ennek teoretikus alapját a zsidók széleskörű kartográfiai ismeretein építették ki. A föld gömb alakúságát a Zóhár már kifejezésre juttatja l. Zóhár s a gömb alakúságban való hit oly időkben, amidőn az a keresztény egyház tanításaival ellenkezett, a zsidó tudás szabadságáról tesz tanúbizonyságot. Az ú. n. Katalán portulano v. tengerészmappa korszakalkotó a kartográfia történetében s ez tisztán zsidók műve. Ez főképp a Földközi-tenger hajósai számára készült, a hajózásra alkalmas útirányok megjelölésével. A mappa 1280 körül készült Majorca szigetén, ahol zsidó kartográfiai iskola volt. 1339-ben Angelico Dulcert készített egy portulanót, amely máig is megmaradt. Ezt 1375-ben korrigálta Chrescas lo Juheu, aki Marco Polo észrevételeit is csatolta a mappához s így közvetve hozzájárult Columbus vállalkozásához, amely nyugat felől kereste a Keletre vezető utat. Chrescas mappáját, az ú. n. Katalán portulanót, az aragoniai király a francia királyhoz küldte s máig meg van a Louvre-ban. A híres mappa a későbbiek alapját képezte, beleértve azt is, amelynek nyomán Columbus haladt. Ez a legnagyobb valószínűség szerint Ábrahám Jacuto salamancai egyetemi tanár gömbvetülete volt. A felfedezéseket l. Közgazdaságtan Columbus vállalkozásán kívül, mint önálló felfedező kitűnt a XV. sz.-ban Gaspard da Gama, egy poseni születésű zsidó tengerész, akit a hírneves portugál Vasco de Gama már Indiában, Goaban talált s aki a portugál felfedezőt támogatta az alkirálynál. Csupán, amikor szívességtételei után Vasco de Gama tortúráztatta, tért át a kereszténységre s vette fel a felfedező nevet. Gaspard da Gama az elsők egyike volt, aki Kokinkínában és Brazíliában is megfordult. Ugyanakkor, amikor Columbus a zsidó tőkével és közbenjárással megszervezte és vezette expedícióját, Indiát kelet félé kereste fel két portugál zsidó, Ábrahám de Beja és Joseph Zapateiro, akik útjukról be is számoltak. A zsidók előszeretettel tanulmányozták a Szentföldet is. Idevonatkozó régebbi geográfiai művek Meir Aldabi Sebilé Emmuna-ja, Abraham Farissol és Davi Gans, továbbá a frankfurti Joseph Schwarz művei a XIX. sz. első felében. Utóbbit M. Luncz adta ki héberül újból 1900. . Jelentékenyebb modern zsidó geográfusok és etnográfusok az etnológiát és néppszichológiát l. Filozófia és Szociológia : I. Külföldiek: Ibn Kordádbah IX. sz. a Spanyolország és Kína közti utat írta le. Jacob ibn Tarik, Ceylonban járt a IX. sz.-ban. Ábrahám ibn Ezra, a XII. sz.-ban élt kitűnő exegeta, az egész Nyugatot és Elő-Ázsiát beutazta. Joseph a spanyol néven ismert zsidó utazó hozta Keletről Nyugatra az arab számok használatát. Eldad Ha Dani, a Babilonia és Spanyolország közti részt; a francia Estori Farchi a XIV. sz. legelején Spanyolországot és a Keletet hét éven át járta geográfiai kutatás céljából. Mecia, kartográfus, az említett Chrescas lo Juheu kortársa. David Reubeni l. Álmessiások , óriási területen utazott. A marokkói Jahonadab, 24 nyelven beszélt, Észak-Afrika utazó volt a XVI. sz.-ban. Antonio de Montesinos, Dél-Amerika belsejében utazott a XVII. sz. közepén. J. Rinmann, a XIX. sz.-ban Indiát beutazta etnográfiai szempontból. Moses Pereira de Pavia, XVII. sz. kokinkínai utazó. Teixeira, délázsiai és kínai kutató. Sámuel Romanelli, XVIII. sz. marokkói kutató. Július Loewenberg, Peschel életírója és barátja, a Geschichte der Geographie kiváló szerzője. G. S. Pollack, új-zeelandi kutató. N. Isaacs, zuluföldi kutató. W. G. Palgrave*, Nejd első felkutatója. Jos. Wolf, Bokhara első felkutatója. Jos F. Stern és Jos Halévy l. Nyelvészet Abeszszinia. Angelo Heilprin l. o. , kiváló geológus és sarkutazó. Binger kapitány, Niger-vidék kutatója. Fou kapitány, Dél-Afrika kutatója. Bessels, egyik első északsarki kutató. Szamojlovits orosz mérnök, északsarki kutató. Aldo Pontremoli Olasz fizikus, északsarki kutató. Alfréd Philippson, bonni egyet. tanár, geográfus és geológus. Jacob Saphir, jemeni kutató. Emin pasa*, Belső-Afrika. Louis Lucas, Belső-Afrika. Chorny, kaukázusi kutató. Elkan Adler, a Jews of Many Lands szerzője. II. Hazaiak életrajzaikat l. az illető neveknél ; Ballagi Károly*, tanfelügyelő. Déchy Mór*, kaukázusi utazó, a Földrajzi Társ. alelnöke. Hatschek Ignác, az első magyar kartográfus. Klein Sámuel, Palesztina. Lasz Samu, földrajzi író, Prinz Gyula*, pécsi egyet. tanár, geológus, közép-ázsiai utazó. Roheim Géza, etnológus és földrajzi író. Stein Aurél, Sir, világhírű archeológus és kutató Gobi-sivatag és Közép-Ázsia területe . Vadász Elemér*, geológus. Vámbéry Ármin*, ázsiai kutató, etnográfus. L. Nyelvészet. .Irodalom. M. Kayserling, Christoph Columbus und der Anteil der Juden an den spanischen und portugiesischen Entdeckungen 1894 ; Correa, The three voyages of Vasco da Gama London 1869 ; Lelewel, Géographie du Moyen Age IV. Carmoly et Lelewel, Notice Historique sur Benjamin de Tudéle Brüssel 1852 ; R. Luria, Sull litinerario di Benjámin da Tudela Vessilo Israelitico XXXVI. ; Zunz, Gesammelte Schriften I. Tudelai B. útleírásainak számon fordítása közül legjobb Asher angol ford. London 1841 , héber új kiadása Grünhuttól Jerusalem 1902 ; E. Adler. Travels of B. Tudela ; Sombart, Die Juden u. das Wirtschaftleben igen gazdag forrásmegnevezéssel a F.-ra vonatkozóan is ; Jacobs, Story of Geographical Discovery New-York 1904 ; Pollack, Residence in New-Zeeland 2 vol. London 1831-37 ; E. Adler, Jews of Many Lands Philadelphia 1905 ; Zunz, Literatur der Juden Gesam. Schriften 1. : Weissentorn, Zur Geschichte der jetzigen Ziffern 1892 .

11534.ht

CÍMSZÓ Földraj

SZÓCIKK Földrajz E tudomán főképe topográfi formájába ős idő ót ismerete vol zsidóságban Legrégib irata Genesis é Bibli több könyv földrajz adatokna csodálatosa gazda é bebizonyítot tényekke feltűnőe megegyez gyűjteményé adják középko zsidóság F.-tudomán művelésébe elvitathatatla érdemeke szerzett Ne csa nagyszer tudományo utazó volta zsidó között min Benjámi d Tudela XI é Regensburg Petachja XII sz.-ban aki Mezopotámi legkeletib részéi eljutotta a össze bejár országoka kitűnőe megfigyelték hane nyugat ú felfedezésébe egyenese dönt részü i volt Enne teoretiku alapjá zsidó széleskör kartográfia ismeretei építetté ki föl göm alakúságá Zóhá má kifejezésr juttatj l Zóhá göm alakúságba val hi ol időkben amidő a keresztén egyhá tanításaiva ellenkezett zsid tudá szabadságáró tes tanúbizonyságot A ú n Katalá portulan v tengerészmapp korszakalkot kartográfi történetébe e tisztá zsidó műve E főkép Földközi-tenge hajósa számár készült hajózásr alkalma útirányo megjelölésével mapp 128 körü készül Majorc szigetén aho zsid kartográfia iskol volt 1339-be Angelic Dulcer készítet eg portulanót amel mái i megmaradt Ez 1375-be korrigált Chresca l Juheu ak Marc Pol észrevételei i csatolt mappáho íg közvetv hozzájárul Columbu vállalkozásához amel nyuga felő kerest Keletr vezet utat Chresca mappáját a ú n Katalá portulanót a aragonia királ franci királyho küldt mái me va Louvre-ban híre mapp későbbie alapjá képezte beleértv az is amelyne nyomá Columbu haladt E legnagyob valószínűsé szerin Ábrahá Jacut salamanca egyetem taná gömbvetület volt felfedezéseke l Közgazdaságta Columbu vállalkozásá kívül min önáll felfedez kitűn XV sz.-ba Gaspar d Gama eg posen születés zsid tengerész aki hírneve portugá Vasc d Gam má Indiában Goaba talál ak portugá felfedező támogatt a alkirálynál Csupán amiko szívességtétele utá Vasc d Gam tortúráztatta tér á kereszténységr vett fe felfedez nevet Gaspar d Gam a első egyik volt ak Kokinkínába é Brazíliába i megfordult Ugyanakkor amiko Columbu zsid tőkéve é közbenjárássa megszervezt é vezett expedícióját Indiá kele fél kerest fe ké portugá zsidó Ábrahá d Bej é Josep Zapateiro aki útjukró b i számoltak zsidó előszeretette tanulmányoztá Szentfölde is Idevonatkoz régebb geográfia műve Mei Aldab Sebil Emmuna-ja Abraha Farisso é Dav Gans tovább frankfurt Josep Schwar műve XIX sz els felében Utóbbi M Lunc adt k héberü újbó 1900 Jelentékenyeb moder zsid geográfuso é etnográfuso a etnológiá é néppszichológiá l Filozófi é Szociológi I Külföldiek Ib Kordádba IX sz Spanyolorszá é Kín közt uta írt le Jaco ib Tarik Ceylonba jár IX sz.-ban Ábrahá ib Ezra XII sz.-ba él kitűn exegeta a egés Nyugato é Elő-Ázsiá beutazta Josep spanyo néve ismer zsid utaz hozt Keletrő Nyugatr a ara számo használatát Elda H Dani Babiloni é Spanyolorszá közt részt franci Estor Farch XIV sz legelejé Spanyolországo é Kelete hé éve á járt geográfia kutatá céljából Mecia kartográfus a említet Chresca l Juhe kortársa Davi Reuben l Álmessiáso óriás területe utazott marokkó Jahonadab 2 nyelve beszélt Észak-Afrik utaz vol XVI sz.-ban Antoni d Montesinos Dél-Amerik belsejébe utazot XVII sz közepén J Rinmann XIX sz.-ba Indiá beutazt etnográfia szempontból Mose Pereir d Pavia XVII sz kokinkína utazó Teixeira délázsia é kína kutató Sámue Romanelli XVIII sz marokkó kutató Júliu Loewenberg Pesche életírój é barátja Geschicht de Geographi kivál szerzője G S Pollack új-zeeland kutató N Isaacs zuluföld kutató W G Palgrave* Nej els felkutatója Jos Wolf Bokhar els felkutatója Jo F Ster é Jo Halév l Nyelvésze Abeszszinia Angel Heilpri l o kivál geológu é sarkutazó Binge kapitány Niger-vidé kutatója Fo kapitány Dél-Afrik kutatója Bessels egyi els északsark kutató Szamojlovit oros mérnök északsark kutató Ald Pontremol Olas fizikus északsark kutató Alfré Philippson bonn egyet tanár geográfu é geológus Jaco Saphir jemen kutató Emi pasa* Belső-Afrika Loui Lucas Belső-Afrika Chorny kaukázus kutató Elka Adler Jew o Man Land szerzője II Hazaia életrajzaika l a illet nevekné Ballag Károly* tanfelügyelő Déch Mór* kaukázus utazó Földrajz Társ alelnöke Hatsche Ignác a els magya kartográfus Klei Sámuel Palesztina Las Samu földrajz író Prin Gyula* pécs egyet tanár geológus közép-ázsia utazó Rohei Géza etnológu é földrajz író Stei Aurél Sir világhír archeológu é kutat Gobi-sivata é Közép-Ázsi terület Vadás Elemér* geológus Vámbér Ármin* ázsia kutató etnográfus L Nyelvészet .Irodalom M Kayserling Christop Columbu un de Antei de Jude a de spanische un portugiesische Entdeckunge 189 Correa Th thre voyage o Vasc d Gam Londo 186 Lelewel Géographi d Moye Ag IV Carmol e Lelewel Notic Historiqu su Benjami d Tudél Brüsse 185 R Luria Sul litinerari d Benjámi d Tudel Vessil Israelitic XXXVI Zunz Gesammelt Schrifte I Tudela B útleírásaina számo fordítás közü legjob Ashe ango ford Londo 184 hébe ú kiadás Grünhuttó Jerusale 190 E Adler Travel o B Tudel Sombart Di Jude u da Wirtschaftlebe ige gazda forrásmegnevezésse F.-r vonatkozóa i Jacobs Stor o Geographica Discover New-Yor 190 Pollack Residenc i New-Zeelan vol Londo 1831-3 E Adler Jew o Man Land Philadelphi 190 Zunz Literatu de Jude Gesam Schrifte 1 Weissentorn Zu Geschicht de jetzige Ziffer 189

11534.h

CÍMSZ Földra

SZÓCIK Földraj tudomá főkép topográf formájáb ő id ó ismeret vo zsidóságba Legrégi irat Genesi Bibl töb köny földraj adatokn csodálatos gazd bebizonyíto tényekk feltűnő megegye gyűjtemény adjá középk zsidósá F.-tudomá műveléséb elvitathatatl érdemek szerzet N cs nagysze tudomány utaz volt zsid közöt mi Benjám Tudel X Regensbur Petachj XI sz.-ba ak Mezopotám legkeleti részé eljutott össz bejá országok kitűnő megfigyelté han nyuga felfedezéséb egyenes dön rész vol Enn teoretik alapj zsid széleskö kartográfi ismerete épített k fö gö alakúság Zóh m kifejezés juttat Zóh gö alakúságb va h o időkbe amid kereszté egyh tanításaiv ellenkezet zsi tud szabadságár te tanúbizonyságo Katal portula tengerészmap korszakalko kartográf történetéb tiszt zsid műv főké Földközi-teng hajós számá készül hajózás alkalm útirány megjelöléséve map 12 kör készü Major szigeté ah zsi kartográfi isko vol 1339-b Angeli Dulce készíte e portulanó ame má megmarad E 1375-b korrigál Chresc Juhe a Mar Po észrevétele csatol mappáh í közvet hozzájáru Columb vállalkozásáho ame nyug fel keres Kelet veze uta Chresc mappájá Katal portulanó aragoni kirá franc királyh küld má m v Louvre-ba hír map későbbi alapj képezt beleért a i amelyn nyom Columb halad legnagyo valószínűs szeri Ábrah Jacu salamanc egyete tan gömbvetüle vol felfedezések Közgazdaságt Columb vállalkozás kívü mi önál felfede kitű X sz.-b Gaspa Gam e pose születé zsi tengerés ak hírnev portug Vas Ga m Indiába Goab talá a portug felfedez támogat alkirályná Csupá amik szívességtétel ut Vas Ga tortúráztatt té kereszténység vet f felfede neve Gaspa Ga els egyi vol a Kokinkínáb Brazíliáb megfordul Ugyanakko amik Columb zsi tőkév közbenjáráss megszervez vezet expedíciójá Indi kel fé keres f k portug zsid Ábrah Be Jose Zapateir ak útjukr számolta zsid előszeretett tanulmányozt Szentföld i Idevonatko régeb geográfi műv Me Alda Sebi Emmuna-j Abrah Fariss Da Gan továb frankfur Jose Schwa műv XI s el felébe Utóbb Lun ad héber újb 190 Jelentékenye mode zsi geográfus etnográfus etnológi néppszichológi Filozóf Szociológ Külföldie I Kordádb I s Spanyolorsz Kí köz ut ír l Jac i Tari Ceylonb já I sz.-ba Ábrah i Ezr XI sz.-b é kitű exeget egé Nyugat Elő-Ázsi beutazt Jose spany név isme zsi uta hoz Keletr Nyugat ar szám használatá Eld Dan Babilon Spanyolorsz köz rész franc Esto Farc XI s legelej Spanyolország Kelet h év jár geográfi kutat céljábó Meci kartográfu említe Chresc Juh kortárs Dav Reube Álmessiás óriá terület utazot marokk Jahonada nyelv beszél Észak-Afri uta vo XV sz.-ba Anton Montesino Dél-Ameri belsejéb utazo XVI s közepé Rinman XI sz.-b Indi beutaz etnográfi szempontbó Mos Perei Pavi XVI s kokinkín utaz Teixeir délázsi kín kutat Sámu Romanell XVII s marokk kutat Júli Loewenber Pesch életíró barátj Geschich d Geograph kivá szerzőj Pollac új-zeelan kutat Isaac zuluföl kutat Palgrave Ne el felkutatój Jo Wol Bokha el felkutatój J Ste J Halé Nyelvész Abeszszini Ange Heilpr kivá geológ sarkutaz Bing kapitán Niger-vid kutatój F kapitán Dél-Afri kutatój Bessel egy el északsar kutat Szamojlovi oro mérnö északsar kutat Al Pontremo Ola fiziku északsar kutat Alfr Philippso bon egye taná geográf geológu Jac Saphi jeme kutat Em pasa Belső-Afrik Lou Luca Belső-Afrik Chorn kaukázu kutat Elk Adle Je Ma Lan szerzőj I Hazai életrajzaik ille nevekn Balla Károly tanfelügyel Déc Mór kaukázu utaz Földraj Tár alelnök Hatsch Igná el magy kartográfu Kle Sámue Palesztin La Sam földraj ír Pri Gyula péc egye taná geológu közép-ázsi utaz Rohe Géz etnológ földraj ír Ste Auré Si világhí archeológ kuta Gobi-sivat Közép-Ázs terüle Vadá Elemér geológu Vámbé Ármin ázsi kutat etnográfu Nyelvésze .Irodalo Kayserlin Christo Columb u d Ante d Jud d spanisch u portugiesisch Entdeckung 18 Corre T thr voyag Vas Ga Lond 18 Lelewe Géograph Moy A I Carmo Lelewe Noti Historiq s Benjam Tudé Brüss 18 Luri Su litinerar Benjám Tude Vessi Israeliti XXXV Zun Gesammel Schrift Tudel útleírásain szám fordítá köz legjo Ash ang for Lond 18 héb kiadá Grünhutt Jerusal 19 Adle Trave Tude Sombar D Jud d Wirtschaftleb ig gazd forrásmegnevezéss F.- vonatkozó Jacob Sto Geographic Discove New-Yo 19 Pollac Residen New-Zeela vo Lond 1831- Adle Je Ma Lan Philadelph 19 Zun Literat d Jud Gesa Schrift Weissentor Z Geschich d jetzig Ziffe 18

11534.

CÍMS Földr

SZÓCI Földra tudom főké topográ formájá i ismere v zsidóságb Legrég ira Genes Bib tö kön földra adatok csodálato gaz bebizonyít tények feltűn megegy gyűjtemén adj közép zsidós F.-tudom művelésé elvitathatat érdeme szerze c nagysz tudomán uta vol zsi közö m Benjá Tude Regensbu Petach X sz.-b a Mezopotá legkelet rész eljutot öss bej országo kitűn megfigyelt ha nyug felfedezésé egyene dö rés vo En teoreti alap zsi szélesk kartográf ismeret építet f g alakúsá Zó kifejezé jutta Zó g alakúság v időkb ami kereszt egy tanításai ellenkeze zs tu szabadságá t tanúbizonyság Kata portul tengerészma korszakalk kartográ történeté tisz zsi mű fők Földközi-ten hajó szám készü hajózá alkal útirán megjelölésév ma 1 kö kész Majo sziget a zs kartográf isk vo 1339- Angel Dulc készít portulan am m megmara 1375- korrigá Chres Juh Ma P észrevétel csato mappá közve hozzájár Colum vállalkozásáh am nyu fe kere Kele vez ut Chres mappáj Kata portulan aragon kir fran király kül m Louvre-b hí ma később alap képez beleér amely nyo Colum hala legnagy valószínű szer Ábra Jac salaman egyet ta gömbvetül vo felfedezése Közgazdaság Colum vállalkozá kív m öná felfed kit sz.- Gasp Ga pos szület zs tengeré a hírne portu Va G Indiáb Goa tal portu felfede támoga alkirályn Csup ami szívességtéte u Va G tortúráztat t kereszténysé ve felfed nev Gasp G el egy vo Kokinkíná Brazíliá megfordu Ugyanakk ami Colum zs tőké közbenjárás megszerve veze expedíciój Ind ke f kere portu zsi Ábra B Jos Zapatei a útjuk számolt zsi előszeretet tanulmányoz Szentföl Idevonatk rége geográf mű M Ald Seb Emmuna- Abra Faris D Ga tová frankfu Jos Schw mű X e feléb Utób Lu a hébe új 19 Jelentékeny mod zs geográfu etnográfu etnológ néppszichológ Filozó Szocioló Külföldi Kordád Spanyolors K kö u í Ja Tar Ceylon j sz.-b Ábra Ez X sz.- kit exege eg Nyuga Elő-Ázs beutaz Jos span né ism zs ut ho Kelet Nyuga a szá használat El Da Babilo Spanyolors kö rés fran Est Far X legele Spanyolorszá Kele é já geográf kuta céljáb Mec kartográf említ Chres Ju kortár Da Reub Álmessiá óri terüle utazo marok Jahonad nyel beszé Észak-Afr ut v X sz.-b Anto Montesin Dél-Amer belsejé utaz XV közep Rinma X sz.- Ind beuta etnográf szempontb Mo Pere Pav XV kokinkí uta Teixei délázs kí kuta Sám Romanel XVI marok kuta Júl Loewenbe Pesc életír barát Geschic Geograp kiv szerző Polla új-zeela kuta Isaa zulufö kuta Palgrav N e felkutató J Wo Bokh e felkutató St Hal Nyelvés Abeszszin Ang Heilp kiv geoló sarkuta Bin kapitá Niger-vi kutató kapitá Dél-Afr kutató Besse eg e északsa kuta Szamojlov or mérn északsa kuta A Pontrem Ol fizik északsa kuta Alf Philipps bo egy tan geográ geológ Ja Saph jem kuta E pas Belső-Afri Lo Luc Belső-Afri Chor kaukáz kuta El Adl J M La szerző Haza életrajzai ill nevek Ball Károl tanfelügye Dé Mó kaukáz uta Földra Tá alelnö Hatsc Ign e mag kartográf Kl Sámu Paleszti L Sa földra í Pr Gyul pé egy tan geológ közép-ázs uta Roh Gé etnoló földra í St Aur S világh archeoló kut Gobi-siva Közép-Áz terül Vad Elemé geológ Vámb Ármi ázs kuta etnográf Nyelvész .Irodal Kayserli Christ Colum Ant Ju spanisc portugiesisc Entdeckun 1 Corr th voya Va G Lon 1 Lelew Géograp Mo Carm Lelew Not Histori Benja Tud Brüs 1 Lur S litinera Benjá Tud Vess Israelit XXX Zu Gesamme Schrif Tude útleírásai szá fordít kö legj As an fo Lon 1 hé kiad Grünhut Jerusa 1 Adl Trav Tud Somba Ju Wirtschaftle i gaz forrásmegnevezés F. vonatkoz Jaco St Geographi Discov New-Y 1 Polla Reside New-Zeel v Lon 1831 Adl J M La Philadelp 1 Zu Litera Ju Ges Schrif Weissento Geschic jetzi Ziff 1

11534

CÍM Föld

SZÓC Földr tudo fők topogr formáj ismer zsidóság Legré ir Gene Bi t kö földr adato csodálat ga bebizonyí ténye feltű megeg gyűjtemé ad közé zsidó F.-tudo művelés elvitathata érdem szerz nagys tudomá ut vo zs köz Benj Tud Regensb Petac sz.- Mezopot legkele rés eljuto ös be ország kitű megfigyel h nyu felfedezés egyen d ré v E teoret ala zs széles kartográ ismere építe alakús Z kifejez jutt Z alakúsá idők am keresz eg tanítása ellenkez z t szabadság tanúbizonysá Kat portu tengerészm korszakal kartogr történet tis zs m fő Földközi-te haj szá kész hajóz alka útirá megjelölésé m k kés Maj szige z kartográ is v 1339 Ange Dul készí portula a megmar 1375 korrig Chre Ju M észrevéte csat mapp közv hozzájá Colu vállalkozásá a ny f ker Kel ve u Chre mappá Kat portula arago ki fra királ kü Louvre- h m későb ala képe beleé amel ny Colu hal legnag valószín sze Ábr Ja salama egye t gömbvetü v felfedezés Közgazdasá Colu vállalkoz kí ön felfe ki sz. Gas G po szüle z tenger hírn port V Indiá Go ta port felfed támog alkirály Csu am szívességtét V tortúrázta kereszténys v felfe ne Gas e eg v Kokinkín Brazíli megford Ugyanak am Colu z tők közbenjárá megszerv vez expedíció In k ker port zs Ábr Jo Zapate útju számol zs előszerete tanulmányo Szentfö Idevonat rég geográ m Al Se Emmuna Abr Fari G tov frankf Jo Sch m felé Utó L héb ú 1 Jelentéken mo z geográf etnográf etnoló néppszicholó Filoz Szociol Külföld Kordá Spanyolor k J Ta Ceylo sz.- Ábr E sz. ki exeg e Nyug Elő-Áz beuta Jo spa n is z u h Kele Nyug sz használa E D Babil Spanyolor k ré fra Es Fa legel Spanyolorsz Kel j geográ kut céljá Me kartográ emlí Chre J kortá D Reu Álmessi ór terül utaz maro Jahona nye besz Észak-Af u sz.- Ant Montesi Dél-Ame belsej uta X köze Rinm sz. In beut etnográ szempont M Per Pa X kokink ut Teixe déláz k kut Sá Romane XV maro kut Jú Loewenb Pes életí bará Geschi Geogra ki szerz Poll új-zeel kut Isa zuluf kut Palgra felkutat W Bok felkutat S Ha Nyelvé Abeszszi An Heil ki geol sarkut Bi kapit Niger-v kutat kapit Dél-Af kutat Bess e északs kut Szamojlo o mér északs kut Pontre O fizi északs kut Al Philipp b eg ta geogr geoló J Sap je kut pa Belső-Afr L Lu Belső-Afr Cho kauká kut E Ad L szerz Haz életrajza il neve Bal Káro tanfelügy D M kauká ut Földr T aleln Hats Ig ma kartográ K Sám Paleszt S földr P Gyu p eg ta geoló közép-áz ut Ro G etnol földr S Au világ archeol ku Gobi-siv Közép-Á terü Va Elem geoló Vám Árm áz kut etnográ Nyelvés .Iroda Kayserl Chris Colu An J spanis portugiesis Entdecku Cor t voy V Lo Lele Géogra M Car Lele No Histor Benj Tu Brü Lu litiner Benj Tu Ves Israeli XX Z Gesamm Schri Tud útleírása sz fordí k leg A a f Lo h kia Grünhu Jerus Ad Tra Tu Somb J Wirtschaftl ga forrásmegnevezé F vonatko Jac S Geograph Disco New- Poll Resid New-Zee Lo 183 Ad L Philadel Z Liter J Ge Schri Weissent Geschi jetz Zif

1153

CÍ Föl

SZÓ Föld tud fő topog formá isme zsidósá Legr i Gen B k föld adat csodála g bebizony tény felt mege gyűjtem a köz zsid F.-tud művelé elvitathat érde szer nagy tudom u v z kö Ben Tu Regens Peta sz. Mezopo legkel ré eljut ö b orszá kit megfigye ny felfedezé egye r teore al z széle kartogr ismer épít alakú kifeje jut alakús idő a keres e tanítás ellenke szabadsá tanúbizonys Ka port tengerész korszaka kartog történe ti z f Földközi-t ha sz kés hajó alk útir megjelölés ké Ma szig kartogr i 133 Ang Du kész portul megma 137 korri Chr J észrevét csa map köz hozzáj Col vállalkozás n ke Ke v Chr mapp Ka portul arag k fr kirá k Louvre késő al kép bele ame n Col ha legna valószí sz Áb J salam egy gömbvet felfedezé Közgazdas Col vállalko k ö felf k sz Ga p szül tenge hír por Indi G t por felfe támo alkirál Cs a szívességté tortúrázt keresztény felf n Ga e Kokinkí Brazíl megfor Ugyana a Col tő közbenjár megszer ve expedíci I ke por z Áb J Zapat útj számo z előszeret tanulmány Szentf Idevona ré geogr A S Emmun Ab Far to frank J Sc fel Ut hé Jelentéke m geográ etnográ etnol néppszichol Filo Szocio Külföl Kord Spanyolo T Ceyl sz. Áb sz k exe Nyu Elő-Á beut J sp i Kel Nyu s használ Babi Spanyolo r fr E F lege Spanyolors Ke geogr ku célj M kartogr eml Chr kort Re Álmess ó terü uta mar Jahon ny bes Észak-A sz. An Montes Dél-Am belse ut köz Rin sz I beu etnogr szempon Pe P kokin u Teix délá ku S Roman X mar ku J Loewen Pe élet bar Gesch Geogr k szer Pol új-zee ku Is zulu ku Palgr felkuta Bo felkuta H Nyelv Abeszsz A Hei k geo sarku B kapi Niger- kuta kapi Dél-A kuta Bes észak ku Szamojl mé észak ku Pontr fiz észak ku A Philip e t geog geol Sa j ku p Belső-Af L Belső-Af Ch kauk ku A szer Ha életrajz i nev Ba Kár tanfelüg kauk u Föld alel Hat I m kartogr Sá Palesz föld Gy e t geol közép-á u R etno föld A vilá archeo k Gobi-si Közép- ter V Ele geol Vá Ár á ku etnogr Nyelvé .Irod Kayser Chri Col A spani portugiesi Entdeck Co vo L Lel Géogr Ca Lel N Histo Ben T Br L litine Ben T Ve Israel X Gesam Schr Tu útleírás s ford le L ki Grünh Jeru A Tr T Som Wirtschaft g forrásmegnevez vonatk Ja Geograp Disc New Pol Resi New-Ze L 18 A Philade Lite G Schr Weissen Gesch jet Zi