11539.htm

CÍMSZÓ: Forbáth

SZEMÉLYNÉV: Forbáth Imre

SZÓCIKK: "Forbáth, 1. Imre*, mérnök, és szakíró, szül. Érsekújváron 1875. Műegyetemi tanulmányait Bécsben, Zürichben és Berlinben végezte. 1906 óta a budapesti József-műegyetem magántanára. Specialitása városi közművek létesítése, munkái: Die Kanalisation von Mailand; A manheimi kikötők: Der Bau der Städte an Flüssen; Öntözés városi szennyvizekkel; A kérdés és Budapest jövője; Kleinwohnungsfürsorge in englischen Städten; A gázkérdés; Städtebauliche Studien."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1539. címszó a lexikon => 288. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11539.htm

CÍMSZÓ: Forbáth

SZEMÉLYNÉV: Forbáth Imre

SZÓCIKK: Forbáth, 1. Imre*, mérnök, és szakíró, szül. Érsekújváron 1875. Műegyetemi tanulmányait Bécsben, Zürichben és Berlinben végezte. 1906 óta a budapesti József-műegyetem magántanára. Specialitása városi közművek létesítése, munkái: Die Kanalisation von Mailand; A manheimi kikötők: Der Bau der Städte an Flüssen; Öntözés városi szennyvizekkel; A kérdés és Budapest jövője; Kleinwohnungsfürsorge in englischen Städten; A gázkérdés; Städtebauliche Studien.

11539.ht

CÍMSZÓ Forbát

SZEMÉLYNÉV Forbát Imr

SZÓCIKK Forbáth 1 Imre* mérnök é szakíró szül Érsekújváro 1875 Műegyetem tanulmányai Bécsben Zürichbe é Berlinbe végezte 190 ót budapest József-műegyete magántanára Specialitás város közműve létesítése munkái Di Kanalisatio vo Mailand manheim kikötők De Ba de Städt a Flüssen Öntözé város szennyvizekkel kérdé é Budapes jövője Kleinwohnungsfürsorg i englische Städten gázkérdés Städtebaulich Studien

11539.h

CÍMSZ Forbá

SZEMÉLYNÉ Forbá Im

SZÓCIK Forbát Imre mérnö szakír szü Érsekújvár 187 Műegyete tanulmánya Bécsbe Zürichb Berlinb végezt 19 ó budapes József-műegyet magántanár Specialitá váro közműv létesítés munká D Kanalisati v Mailan manhei kikötő D B d Städ Flüsse Öntöz váro szennyvizekke kérd Budape jövőj Kleinwohnungsfürsor englisch Städte gázkérdé Städtebaulic Studie

11539.

CÍMS Forb

SZEMÉLYN Forb I

SZÓCI Forbá Imr mérn szakí sz Érsekújvá 18 Műegyet tanulmány Bécsb Zürich Berlin végez 1 budape József-műegye magántaná Specialit vár közmű létesíté munk Kanalisat Maila manhe kiköt Stä Flüss Öntö vár szennyvizekk kér Budap jövő Kleinwohnungsfürso englisc Städt gázkérd Städtebauli Studi

11539

CÍM For

SZEMÉLY For

SZÓC Forb Im mér szak s Érsekújv 1 Műegye tanulmán Bécs Züric Berli vége budap József-műegy magántan Speciali vá közm létesít mun Kanalisa Mail manh kikö St Flüs Önt vá szennyvizek ké Buda jöv Kleinwohnungsfürs englis Städ gázkér Städtebaul Stud

1153

CÍ Fo

SZEMÉL Fo

SZÓ For I mé sza Érsekúj Műegy tanulmá Béc Züri Berl vég buda József-műeg magánta Special v köz létesí mu Kanalis Mai man kik S Flü Ön v szennyvize k Bud jö Kleinwohnungsfür engli Stä gázké Städtebau Stu