11543.htm

CÍMSZÓ: Forgács

SZEMÉLYNÉV: Forgács Leó Fleischmann

SZÓCIKK: Forgács, 1. Leó, sakkmester, szül. Budapesten 1881. Huszonegy éves korában Hannoverben elnyerte a német sakkszövetség mesterének címét. 1905-ben Barmenban a junior-mesterversenyben az első díjat, 1909. Szentpétervárott a legszebb játszmára kitűzött külön díjat nyerte. 1911-ben visszavonult a nyilvános versenyzéstől és csak a sakkirodalom terén működik. A Pesti Napló sakkrovatának vezetője. Szerkesztette a Sakkjáték gyöngyei c. partigyűjteményt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1543. címszó a lexikon => 289. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11543.htm

CÍMSZÓ: Forgács

SZEMÉLYNÉV: Forgács Leó Fleischmann

SZÓCIKK: Forgács, 1. Leó, sakkmester, szül. Budapesten 1881. Huszonegy éves korában Hannoverben elnyerte a német sakkszövetség mesterének címét. 1905-ben Barmenban a junior-mesterversenyben az első díjat, 1909. Szentpétervárott a legszebb játszmára kitűzött külön díjat nyerte. 1911-ben visszavonult a nyilvános versenyzéstől és csak a sakkirodalom terén működik. A Pesti Napló sakkrovatának vezetője. Szerkesztette a Sakkjáték gyöngyei c. partigyűjteményt.

11543.ht

CÍMSZÓ Forgác

SZEMÉLYNÉV Forgác Le Fleischman

SZÓCIKK Forgács 1 Leó sakkmester szül Budapeste 1881 Huszoneg éve korába Hannoverbe elnyert néme sakkszövetsé mesteréne címét 1905-be Barmenba junior-mesterversenybe a els díjat 1909 Szentpétervárot legszeb játszmár kitűzöt külö díja nyerte 1911-be visszavonul nyilváno versenyzéstő é csa sakkirodalo teré működik Pest Napl sakkrovatána vezetője Szerkesztett Sakkjáté gyöngye c partigyűjteményt

11543.h

CÍMSZ Forgá

SZEMÉLYNÉ Forgá L Fleischma

SZÓCIK Forgác Le sakkmeste szü Budapest 188 Huszone év koráb Hannoverb elnyer ném sakkszövets mesterén címé 1905-b Barmenb junior-mesterversenyb el díja 190 Szentpéterváro legsze játszmá kitűzö kül díj nyert 1911-b visszavonu nyilván versenyzést cs sakkirodal ter működi Pes Nap sakkrovatán vezetőj Szerkesztet Sakkját gyöngy partigyűjtemény

11543.

CÍMS Forg

SZEMÉLYN Forg Fleischm

SZÓCI Forgá L sakkmest sz Budapes 18 Huszon é korá Hannover elnye né sakkszövet mesteré cím 1905- Barmen junior-mesterverseny e díj 19 Szentpétervár legsz játszm kitűz kü dí nyer 1911- visszavon nyilvá versenyzés c sakkiroda te működ Pe Na sakkrovatá vezető Szerkeszte Sakkjá gyöng partigyűjtemén

11543

CÍM For

SZEMÉLY For Fleisch

SZÓC Forg sakkmes s Budape 1 Huszo kor Hannove elny n sakkszöve mester cí 1905 Barme junior-mesterversen dí 1 Szentpétervá legs játsz kitű k d nye 1911 visszavo nyilv versenyzé sakkirod t műkö P N sakkrovat vezet Szerkeszt Sakkj gyön partigyűjtemé

1154

CÍ Fo

SZEMÉL Fo Fleisc

SZÓ For sakkme Budap Husz ko Hannov eln sakkszöv meste c 190 Barm junior-mesterverse d Szentpéterv leg játs kit ny 191 visszav nyil versenyz sakkiro műk sakkrova veze Szerkesz Sakk gyö partigyűjtem