11551.htm

CÍMSZÓ: Forró

SZEMÉLYNÉV: Forró Pál

SZÓCIKK: "Forró Pál, regényíró, szül. Budapesten 1884. A budapesti egyetemen jogtudományi doktorátust és ügyvédi oklevelet szerzett, néhány éven át pedig mint kereskedelmi iskolai tanár működött. Számos regényt írt, amelyekben jórészt erotikus problémákkal foglalkozott. Munkái közül ismertebbek: Egy diákkor története (1917); Huszonhat évesek (1918); Kurtizán (1920); Bíborhullám (1920); Különös tüzek (1921); Az elátkozott asszony (1921); A gyönyörváros (1921); Megölt szerelem (1922); Szenvedély (1922); Ábrándkergetők (1923); Az erkölcstelen Omár (1923); Halkuló vágyak (1923); Giuliánó megkísértetése (1923); Királyi szeretők (1924); Kegyetlen asszonyok (1925). Békeffy Lászlóval írt A város c. színműve 1920. a Várszínházban, Villányi Andorral írt Legénykérés c vígjátéka 1921. a Belvárosi Színházban került színre. Írt több filmszcenáriumot is."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1551. címszó a lexikon => 290. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11551.htm

CÍMSZÓ: Forró

SZEMÉLYNÉV: Forró Pál

SZÓCIKK: Forró Pál, regényíró, szül. Budapesten 1884. A budapesti egyetemen jogtudományi doktorátust és ügyvédi oklevelet szerzett, néhány éven át pedig mint kereskedelmi iskolai tanár működött. Számos regényt írt, amelyekben jórészt erotikus problémákkal foglalkozott. Munkái közül ismertebbek: Egy diákkor története 1917 ; Huszonhat évesek 1918 ; Kurtizán 1920 ; Bíborhullám 1920 ; Különös tüzek 1921 ; Az elátkozott asszony 1921 ; A gyönyörváros 1921 ; Megölt szerelem 1922 ; Szenvedély 1922 ; Ábrándkergetők 1923 ; Az erkölcstelen Omár 1923 ; Halkuló vágyak 1923 ; Giuliánó megkísértetése 1923 ; Királyi szeretők 1924 ; Kegyetlen asszonyok 1925 . Békeffy Lászlóval írt A város c. színműve 1920. a Várszínházban, Villányi Andorral írt Legénykérés c vígjátéka 1921. a Belvárosi Színházban került színre. Írt több filmszcenáriumot is.

11551.ht

CÍMSZÓ Forr

SZEMÉLYNÉV Forr Pá

SZÓCIKK Forr Pál regényíró szül Budapeste 1884 budapest egyeteme jogtudomány doktorátus é ügyvéd oklevele szerzett néhán éve á pedi min kereskedelm iskola taná működött Számo regény írt amelyekbe jórész erotiku problémákka foglalkozott Munká közü ismertebbek Eg diákko történet 191 Huszonha évese 191 Kurtizá 192 Bíborhullá 192 Különö tüze 192 A elátkozot asszon 192 gyönyörváro 192 Megöl szerele 192 Szenvedél 192 Ábrándkergető 192 A erkölcstele Omá 192 Halkul vágya 192 Giulián megkísértetés 192 Király szerető 192 Kegyetle asszonyo 192 Békeff Lászlóva ír váro c színműv 1920 Várszínházban Villány Andorra ír Legénykéré vígjáték 1921 Belváros Színházba kerül színre Ír töb filmszcenáriumo is

11551.h

CÍMSZ For

SZEMÉLYNÉ For P

SZÓCIK For Pá regényír szü Budapest 188 budapes egyetem jogtudomán doktorátu ügyvé oklevel szerzet néhá év ped mi kereskedel iskol tan működöt Szám regén ír amelyekb jórés erotik problémákk foglalkozot Munk köz ismertebbe E diákk történe 19 Huszonh éves 19 Kurtiz 19 Bíborhull 19 Külön tüz 19 elátkozo asszo 19 gyönyörvár 19 Megö szerel 19 Szenvedé 19 Ábrándkerget 19 erkölcstel Om 19 Halku vágy 19 Giuliá megkísérteté 19 Királ szeret 19 Kegyetl asszony 19 Békef Lászlóv í vár színmű 192 Várszínházba Villán Andorr í Legénykér vígjáté 192 Belváro Színházb kerü színr Í tö filmszcenárium i

11551.

CÍMS Fo

SZEMÉLYN Fo

SZÓCI Fo P regényí sz Budapes 18 budape egyete jogtudomá doktorát ügyv okleve szerze néh é pe m kereskede isko ta működö Szá regé í amelyek jóré eroti problémák foglalkozo Mun kö ismertebb diák történ 1 Huszon éve 1 Kurti 1 Bíborhul 1 Külö tü 1 elátkoz assz 1 gyönyörvá 1 Meg szere 1 Szenved 1 Ábrándkerge 1 erkölcste O 1 Halk vág 1 Giuli megkísértet 1 Kirá szere 1 Kegyet asszon 1 Béke László vá színm 19 Várszínházb Villá Andor Legényké vígját 19 Belvár Színház ker szín t filmszcenáriu

11551

CÍM F

SZEMÉLY F

SZÓC F regény s Budape 1 budap egyet jogtudom doktorá ügy oklev szerz né p keresked isk t működ Sz reg amelye jór erot problémá foglalkoz Mu k ismerteb diá törté Huszo év Kurt Bíborhu Kül t elátko ass gyönyörv Me szer Szenve Ábrándkerg erkölcst Hal vá Giul megkísérte Kir szer Kegye asszo Bék Lászl v szín 1 Várszínház Vill Ando Legényk vígjá 1 Belvá Színhá ke szí filmszcenári

1155SZEMÉL

SZÓ regén Budap buda egye jogtudo doktor üg okle szer n kereske is műkö S re amely jó ero problém foglalko M ismerte di tört Husz é Kur Bíborh Kü elátk as gyönyör M sze Szenv Ábrándker erkölcs Ha v Giu megkísért Ki sze Kegy assz Bé Lász szí Várszínhá Vil And Legény vígj Belv Szính k sz filmszcenár